סגור חלון

אישור
HamburgerButton
דברו איתנו 8109 *
מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1237 - 22/10/2019

המבזק השבועי - הדרך שלך להיות מעודכן

 

koloved

 
סוגיות בדיני עבודה
 
 
בקשה לתיאום דמי ביטוח באמצע שנת המס לעובד שכיר שהועסק בחלק מהשנה אצל שני מעסיקים ולא עשה תיאום דמי ביטוח

עובד שכיר שיש לו כמה מקורות הכנסה נדרש לקבוע באמצעות הצהרה בטופס 101 שהוא ממלא, מיהו המעסיק העיקרי =המעסיק אצלו הוא משתכר "משכורת חודש", ומיהו המעסיק המשני = אצלו הוא הוא משתכר "משכורת נוספת", וזאת לצורך ניכוי דמי הביטוח בהם הוא מחויב. העובד מחויב לעדכן את כל מעסיקיו בכל שינוי שיחול בהצהרה שניתנה על ידו בטופס 101. העובד לא יוכל לקבל החזר דמי ביטוח בשנה הנוכחית מהמל"ל, אם לא בוצע תיאום, ההחזר ייעשה רק בשנה שלאחר מכן.

להתייחסות מאת עו"ד רו"ח חיה אביסרור שמעוני – לחץ כאן
 
 
חוזרים
 
 
סוגי הרישיונות לאוכלוסיית האריתראים והסודנים השוהה בארץ

בהמשך להודעות המדינה בבג"ץ 4630/17 ובג"ץ 7552/17 וכן בעמ"נ 12154-04/18, המעדכנות כי הדרג המדיני החליט על שינוי משך התוקף והשמטת הכיתוב ברשיונות המונפקים לאזרחי אריתריאה וליוצאי חבל דרפור וחבל הרי הנובה והנילוס הכחול, וכן להחלטת מנכ"ל רשות האוכלוסין וההגירה לפיה רישיונותיהם של כלל אזרחי סודן יחודשו כל פעם לתקופה של כשנה, נבקש להציג את סוגי הרשיונות שיונפקו לאזרחי סודן ואריתריאה.

לחוזר רשות האוכלוסין וההגירה במלואו – לחץ כאן
 
מועדי דיווח ותשלום דוחות מע"מ, מס הכנסה וניכויים לשנת המס 2019

רשות המיסים פרסמה חוזר המפרט את מועדי הדיווח והתשלום של דוחות מע"מ, מס-הכנסה וניכויים שנקבעו לשנת המס 2019.

לחוזר רשות המיסים במלואו – לחץ כאן
 
 
פסיקה
 
 
עובד שפורש בגיל פרישה וקיים לזכותו הסדר פרישה לא יהיה זכאי להשלמת פיצויי פיטורין

שלוש עובדות שעבדו אצל מעסיקה בתפקידי מנהלה שונים, פרשו מעבודתן עת הגיען לגיל פרישה. העובדות היו מבוטחות בקופת גמל והופרש עבורן לפיצויי פיטורין בשיעור 6% בהתאם לאישור הפרטני שניתן למעסיקה לפי סעיף 14. כל העובדות קבלו ומקבלות פנסיה עם סיום עבודתן אצל המעסיקה. עם סיום עבודתן, שחררה המעסיקה את כספי הפיצויים המופקדים בקופה. מעבר לכך לא שילמה המעסיקה לעובדות הפרשי פיצויי פיטורין. בתביעה טענו העובדות כי עבודתן הסתיימה עם הגעתן לגיל פרישה כקבוע בחוק גיל פרישה ועל כן הן זכאיות להשלמת פיצויי פיטורין מעבר מכוח סעיף 11(ה) לחוק פיצויי פיטורים. בית הדין הזכיר הלכות קודמות ביחס לשאלה האם עובד שמתפטר בגיל פרישה וזכאי לקבל פנסיה מקופת הגמל יהיה זכאי לקבל גם פיצויי פיטורין או השלמת פיצויים והעיקרי שבניהם פסק דין של ביה"ד הארצי לעבודה בעניין ירחמיאל. שם נקבע, כי בנסיבות בהן סיום ההעסקה נעשה על רקע פרישה יש לבחון לא רק את המובן העובדתי (היינו, מה היו הנסיבות הטכניות) אלא גם את השאלה מהי מהות ההסדר הפנסיוני בגינו אין מקום לראות בסיום ההעסקה בגדר התפטרות, זאת כאשר יש לזכות העובד הסדר פנסיה "מלא ומקיף". ככל שזהו המצב, הרי שאין לראות בסיום עבודתו כאקט של פיטורים או התפטרות, ולמעשה אין רלוונטיות לסעיף 11(ה) לחוק. במקרה שלפנינו פסק ביה"ד לעבודה כי העובדות פרשו, לא התפטרו, אלא סיימו עבודתן בשל הגיען לגיל המאפשר להם יציאה לגמלאות והן החלו לקבל תשלומי גמלה עם פרישתן. העובדות ביקשו לנצל את האפשרות העומדת להן מכוח חוק גיל פרישה, לפרוש לגמלאות לאחר הגיען לגיל הפרישה, וכך עשו ב"תזכורת". לפיכך, ובהתאם ל"הלכת ירחמיאל", הן אינן זכאיות להשלמת פיצויי פיטורים (סע"ש 65013-03-16, סורינה דינור, בר סימן טוב ותמר מרים מילוא נגד האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים ע"ר, מיום 16.09.2019).

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד ראובן בבדז'נוב – לחץ כאן
 
 
  להיות מעודכן כל הזמן! להדרכות נוספות לחץ כאן
 
קורס חשבי שכר פרקטי
מדובר בקורס ממוקד המספק למשתתפים בו יכולת הבנה תוך היכרות עם כלל הנושאים המאפיינים את עולם חשבות השכר.
סדנה בנושא הוראות ניהול ספרים
סדנה אשר מוקדשת כולה להתנהלות נכונה בסבך ההוראות לניהול ספרים ומסמכים ממוחשבים, עמידה בביקורות ספרי העסק, הליכים מול פקיד השומה בפסילת ספרים ואי רישום תקבול.
קורס מאקרו (V.B.A ל- Excel) - לכלכלנים ואנשי כספים
מנהלי כספים ואנשי כלכלה בארגון מוצאים את עצמם לעיתים קרובות מידי עסוקים במשך שעות בהכנת דוחות כספיים. לרוב מבנה הדוחות חוזר על עצמו, ורק הנתונים משתנים.
EXCEL מתקדם
הכרת השימוש ב Excel ככלי לניתוח ולהבנה מהירה וקלה של תוצרים המופקים מתוך בסיסי נתונים גולמיים. Excel מסוגל לבצע ניתוחים על נתונים מקומיים ועל נתונים מיובאים ואף מקושרים.
ניכוי מס במקור
יום עיון מיוחד שמוקדש כולו לציבור המנכים על מנת לעמוד במטלות הכבדות ברמה הפרוצדוראלית ולפעול בהתאם להוראות הדין, תוך יישום דווקני ופרטני של שלל ההוראות הקיימות בנושא הניכוי במקור, לרבות טיפול בקנסות, פירוט הליקויים והתמודדות מול פקידי השומה.
יום עיון טופס 161 והמגבלות על פיטורי עובדים
בשנים האחרונות אנו עדים לאינסוף שינויי חקיקה בתחום מיסוי הפרישה. מיסוי הפרישה מתחיל אצל חשב השכר שמוציא את טופס 161 בעת פרישת העובד. מילוי לא נכון של הטופס יכול לגרום לנזקים כספיים לעובד וגם למעביד. ביום עיון זה נלמד את הכללים למילוי נכון של ניירת הפרישה ונדבר על דרכי העבודה הנכונים בהתאם להנחיות מס הכנסה. כמו כן, נלמד מתי המעסיק לא יכול לפטר את עובדיו.
איך לקרוא את תלוש השכר?
על כל מנהל בארגון שיש תחתיו עובדים, ולמעשה על כל מעסיק שהוא צד ליחסי עבודה, מוטלת האחריות לידיעת חוקי העבודה ולשמירה על קיומם, ולפיכך חובה שיהיו בידיו כלים להתמודדות היומיומית עם מצבים שונים מעולם זה. ביום זה נלמד על תלוש השכר וחוק הגנת השכר וכן נקבל כלים לקריאת תלוש השכר באופן הנכון.
השתלמות הכנה לפרישה ופנסיה
פרישה לפנסיה היא נושא מורכב המחייב הכנה מקדמית והיערכות בהיבטים רבים ומגוונים - פנסיוניים, מיסויים, כלכליים, תעסוקתיים ופסיכולוגיים. מטרת ההשתלמות הינה להקנות לפורשים ולעוסקים בתחום, ידע בתחומים הללו על מנת לאפשר להם להיערך בהתאם.
חובות מעסיקים בעת סיום העסקה
ביום עיון זה נרענן את מכלול החובות החלות בחוקי העבודה השונים על מעסיק בעת סיום יחסי עבודה, נסקור את הליך הפיטורים על שלביו השונים ונתמקד בזכאות לפיצויי פיטורים ואופן חישובם.
השתלמות מקצועית מס ערך מוסף
עקב שינויים משמעותיים בחוק מע"מ ותקנותיו, פסיקה תקדימית, החלטות מיסוי ועמדות חייבות בדיווח; המשליכים על התנהלות אנשי המסים והתמצאותם בעדכונים החדשים, בחרנו בשני ימי השתלמות מקצועית שמטרתם לרדת "מהפילוסופיה" ל"פרקטיקה" ולהתייחס ביומיים מרוכזים להוראות החוק ויישומיהם במהלך העבודה השוטפת, תוך למידה בסיסית של עיקרי ההוראות בחוק וריענון הידע הקיים. כמו כן נלמד את אופני הדיוח והוצאות חשבוניות לאור התפתחות המסחר האינטרנטי בשנים האחרונות
מיסוי בינלאומי
יום עיון שמוקדש כולו לסוגיות במיסוי בינלאומי LLC כגון: דיווח על הכנסות מחו"ל, מיסוי חברות מילוי טפסי הדיווח למס הכנסה, הבנה וקריאת דוח מס NR1040 ודוחות מס אחרים מחו"ל ודגשים למייצגים. העברת חומר פרקטי הלכה למעשה.
 
 
למסמך בפורמט PDF לחץ כאן
סגור חלון

למענה מיידי, כנסו לאינפוקליק - מחוללים בדיני עבודה
יום עיון טופס 161 יוני 2020
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית