מבזקים בנושא דיני עבודה : גיליון 1237 - כל עובד
סגור חלון

אישור
HamburgerButton
דברו איתנו 8109 *
מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1237 - 22/10/2019

המבזק השבועי - הדרך שלך להיות מעודכן

 

koloved

 
סוגיות בדיני עבודה
 
 
בקשה לתיאום דמי ביטוח באמצע שנת המס לעובד שכיר שהועסק בחלק מהשנה אצל שני מעסיקים ולא עשה תיאום דמי ביטוח

עובד שכיר שיש לו כמה מקורות הכנסה נדרש לקבוע באמצעות הצהרה בטופס 101 שהוא ממלא, מיהו המעסיק העיקרי =המעסיק אצלו הוא משתכר "משכורת חודש", ומיהו המעסיק המשני = אצלו הוא הוא משתכר "משכורת נוספת", וזאת לצורך ניכוי דמי הביטוח בהם הוא מחויב. העובד מחויב לעדכן את כל מעסיקיו בכל שינוי שיחול בהצהרה שניתנה על ידו בטופס 101. העובד לא יוכל לקבל החזר דמי ביטוח בשנה הנוכחית מהמל"ל, אם לא בוצע תיאום, ההחזר ייעשה רק בשנה שלאחר מכן.

להתייחסות מאת עו"ד רו"ח חיה אביסרור שמעוני – לחץ כאן
 
 
חוזרים
 
 
סוגי הרישיונות לאוכלוסיית האריתראים והסודנים השוהה בארץ

בהמשך להודעות המדינה בבג"ץ 4630/17 ובג"ץ 7552/17 וכן בעמ"נ 12154-04/18, המעדכנות כי הדרג המדיני החליט על שינוי משך התוקף והשמטת הכיתוב ברשיונות המונפקים לאזרחי אריתריאה וליוצאי חבל דרפור וחבל הרי הנובה והנילוס הכחול, וכן להחלטת מנכ"ל רשות האוכלוסין וההגירה לפיה רישיונותיהם של כלל אזרחי סודן יחודשו כל פעם לתקופה של כשנה, נבקש להציג את סוגי הרשיונות שיונפקו לאזרחי סודן ואריתריאה.

לחוזר רשות האוכלוסין וההגירה במלואו – לחץ כאן
 
מועדי דיווח ותשלום דוחות מע"מ, מס הכנסה וניכויים לשנת המס 2019

רשות המיסים פרסמה חוזר המפרט את מועדי הדיווח והתשלום של דוחות מע"מ, מס-הכנסה וניכויים שנקבעו לשנת המס 2019.

לחוזר רשות המיסים במלואו – לחץ כאן
 
 
פסיקה
 
 
עובד שפורש בגיל פרישה וקיים לזכותו הסדר פרישה לא יהיה זכאי להשלמת פיצויי פיטורין

שלוש עובדות שעבדו אצל מעסיקה בתפקידי מנהלה שונים, פרשו מעבודתן עת הגיען לגיל פרישה. העובדות היו מבוטחות בקופת גמל והופרש עבורן לפיצויי פיטורין בשיעור 6% בהתאם לאישור הפרטני שניתן למעסיקה לפי סעיף 14. כל העובדות קבלו ומקבלות פנסיה עם סיום עבודתן אצל המעסיקה. עם סיום עבודתן, שחררה המעסיקה את כספי הפיצויים המופקדים בקופה. מעבר לכך לא שילמה המעסיקה לעובדות הפרשי פיצויי פיטורין. בתביעה טענו העובדות כי עבודתן הסתיימה עם הגעתן לגיל פרישה כקבוע בחוק גיל פרישה ועל כן הן זכאיות להשלמת פיצויי פיטורין מעבר מכוח סעיף 11(ה) לחוק פיצויי פיטורים. בית הדין הזכיר הלכות קודמות ביחס לשאלה האם עובד שמתפטר בגיל פרישה וזכאי לקבל פנסיה מקופת הגמל יהיה זכאי לקבל גם פיצויי פיטורין או השלמת פיצויים והעיקרי שבניהם פסק דין של ביה"ד הארצי לעבודה בעניין ירחמיאל. שם נקבע, כי בנסיבות בהן סיום ההעסקה נעשה על רקע פרישה יש לבחון לא רק את המובן העובדתי (היינו, מה היו הנסיבות הטכניות) אלא גם את השאלה מהי מהות ההסדר הפנסיוני בגינו אין מקום לראות בסיום ההעסקה בגדר התפטרות, זאת כאשר יש לזכות העובד הסדר פנסיה "מלא ומקיף". ככל שזהו המצב, הרי שאין לראות בסיום עבודתו כאקט של פיטורים או התפטרות, ולמעשה אין רלוונטיות לסעיף 11(ה) לחוק. במקרה שלפנינו פסק ביה"ד לעבודה כי העובדות פרשו, לא התפטרו, אלא סיימו עבודתן בשל הגיען לגיל המאפשר להם יציאה לגמלאות והן החלו לקבל תשלומי גמלה עם פרישתן. העובדות ביקשו לנצל את האפשרות העומדת להן מכוח חוק גיל פרישה, לפרוש לגמלאות לאחר הגיען לגיל הפרישה, וכך עשו ב"תזכורת". לפיכך, ובהתאם ל"הלכת ירחמיאל", הן אינן זכאיות להשלמת פיצויי פיטורים (סע"ש 65013-03-16, סורינה דינור, בר סימן טוב ותמר מרים מילוא נגד האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים ע"ר, מיום 16.09.2019).

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד ראובן בבדז'נוב – לחץ כאן
 
 
  להיות מעודכן כל הזמן! להדרכות נוספות לחץ כאן
 
יום עיון טופס 161 והמגבלות על פיטורי עובדים
בשנים האחרונות אנו עדים לאינסוף שינויי חקיקה בתחום מיסוי הפרישה. מיסוי הפרישה מתחיל אצל חשב השכר שמוציא את טופס 161 בעת פרישת העובד. מילוי לא נכון של הטופס יכול לגרום לנזקים כספיים לעובד וגם למעביד. ביום עיון זה נלמד את הכללים למילוי נכון של ניירת הפרישה ונדבר על דרכי העבודה הנכונים בהתאם להנחיות מס הכנסה. כמו כן, נלמד מתי המעסיק לא יכול לפטר את עובדיו.
הביטוח הפנסיוני - ההלכה- והמעשה: קורס ייחודי לחשבים והיחידה ללימודי המשך, הקריה האקדמית אונו
העולם הפנסיוני סובל משינויים רבים ותכופים, היוצרים חוסר הבנה ומחבלים בקבלת ההחלטות של איש המקצוע. בעידן של שינוי חקיקה בו פוסקים בתחום הפנסיה, קורס "הביטוח הפנסיוני ההלכה - והמעשה" יעשה עבורכם סדר בנושא.
קורס דיני עבודה
זו השנה הרביעית בה אנו מעבירים קורס רחב ומקיף הנוגע לכל הסוגיות המעסיקות את המעסיקים ביומיום, במטרה לתת ידע וכלים להתמודדות בשטח. הקורס מיועד לכם, העוסקים בדיני עבודה בארגון - מנהלי כספים, חשבי שכר, מנהלי משאבי אנוש, בעלי עסקים, מנהלים ובעלי תפקידים בכירים, הנדרשים לידע מעמיק בתחום, בעבודתכם היומיומית.
Excel ביניים
הקורס מיועד לאנשים שעובדים על תוכנת האקסל ביום- יום ( יודעים להקליד נתונים לעצב אותם ולבצע נוסחאות פשוטות) ורוצים לייעל את עבודתם, הסדנה מלמדת כלים מתקדמים, פונקציות, טיפים וקיצורי דרך ומראה עד כמה אפשר לפשט את העבודה ולבנות הכל בקלות ובמהירות!
ביטוח לאומי - השתלמות מקצועית ופרקטית
השתלמות מעשית ומקיפה המתייחסת כולה לשכירים ועצמאים בהיבטי חיוב דמי ביטוח לסוגי מבוטחים שונים,תיאום דמי ביטוח, גמלאות וקצבאות, צוו סיווג מבוטחים, מבוטחים השוהים בחו"ל ועוד.
תיקון 190 ומיסוי פנסיוני
תיקון 190 לפקודה הרחיב את מסגרת הטבות המס לסוגי חוסכים שונים בהפקדות לקופות הגמל. בשנת 2017 נכנס לתוקפו חוק פנסיה חובה לעצמאים, אשר מחייב עצמאים להפריש חלק מהכנסתם לחיסכון פנסיוני. מאז חקיקתם נושאים חשובים אלה מעוררים שאלות לגבי אופן ההפקדות, משיכות הכספים, הסנקציות על אי הפקדות ועוד. ביום עיון מרוכז נקדיש לנושאים אלה הסברים, דוגמאות ותשובות לשאלות.
ביטוח אובדן כושר עבודה
סביב ביטוח אובדן כושר עבודה קיימות סוגיות רבות בהיבטי המס, ניכוי דמי ביטוח לאומי, זכויות המבוטחים והכיסויים השונים בקרנות הפנסיה, בחברות ביטוח פרטיות ובמוסד לביטוח לאומי. מכללת חשבים עושה לכם סדר ביום עיון מיוחד שמוקדש כולו לסוגיות אלו.
מיסוי התא המשפחתי
יום עיון שמוקדש כולו לסוגיות נבחרות בתחום מיסוי התא המשפחתי לניצול מרבי של ניכויים וזיכויים, הסכמי ממון והשלכתם על הצהרות הון ופטורים במס שבח ומס רכישה, חלוקת הכנסות בין בני זוג בעסק משפחתי בהיבט הביטוח הלאומי ועוד.
קורס חשבי שכר
חשבי שכר הינם אנשי מפתח בכל ארגון וחברה. מתוקף תפקידם הם אחראים על אחד מהתקציבים הגדולים בארגון - השכר. חשבי השכר נדרשים למיומנות בתחומים רבים: מס הכנסה, דיני עבודה, ביטוח לאומי ועוד. לשכת רואי חשבון בישראל רואה בחיזוק תפקיד חשב השכר, הכרח מקצועי, והחליטה להסמיך מטעמה חשבי שכר בכירים, לאחר עמידה במבחני הלשכה.
קורס מאקרו (V.B.A ל- Excel) - לכלכלנים ואנשי כספים
מנהלי כספים ואנשי כלכלה בארגון מוצאים את עצמם לעיתים קרובות מידי עסוקים במשך שעות בהכנת דוחות כספיים. לרוב מבנה הדוחות חוזר על עצמו, ורק הנתונים משתנים.
סיום עבודה וטיפול במענקי פרישה
יום עיון המוקדם כולו לאירוע פיטורים, התפטרות ופרישה בהיבט חוקי העבודה, דיני המס החלים על מענקי פרישה ופריסתם, קיבוע זכויות בקרנות הפנסיה והיוון קצבאות
העסקת עובדים זרים ומסתננים בישראל- הלכה למעשה
ביום זה נעסוק בהיבטים החשובים ביותר שעליכם להכיר בנושא העסקת זרים, נושא חשוב ורגיש התופס תאוצה בשנים האחרונות.
היערכות לשינויים בענפי הפנסיה והביטוח
ביום עיון זה נעסוק בהיבטים מעשיים למעסיקים ולעובדים. נדון וננתח את התקנון החדש של קרנות הפנסיה, הכיסוי החדש לאובדן כושר עבודה, נסקר ונעמיק בדוחות השנתיים של ביטוחי המנהלים וקרנות הפנסיה.
השתלמות הכנה לפרישה ופנסיה
פרישה לפנסיה היא נושא מורכב המחייב הכנה מקדמית והיערכות בהיבטים רבים ומגוונים - פנסיוניים, מיסויים, כלכליים, תעסוקתיים ופסיכולוגיים. מטרת ההשתלמות הינה להקנות לפורשים ידע ראשוני בתחומים הללו על מנת לאפשר להם להיערך בהתאם.
Excel ביניים
הקורס מיועד לאנשים שעובדים על תוכנת האקסל ביום- יום (יודעים להקליד נתונים לעצב אותם ולבצע נוסחאות פשוטות) ורוצים לייעל את עבודתם, הסדנה מלמדת כלים מתקדמים, פונקציות, טיפים וקיצורי דרך ומראה עד כמה אפשר לפשט את העבודה ולבנות הכל בקלות ובמהירות!
קורס חשבי שכר פרקטי
מדובר בקורס ממוקד המספק למשתתפים בו יכולת הבנה תוך היכרות עם כלל הנושאים המאפיינים את עולם חשבות השכר.
EXCEL מתקדם
הכרת השימוש ב Excel ככלי לניתוח ולהבנה מהירה וקלה של תוצרים המופקים מתוך בסיסי נתונים גולמיים. Excel מסוגל לבצע ניתוחים על נתונים מקומיים ועל נתונים מיובאים ואף מקושרים.
 
 
למסמך בפורמט PDF לחץ כאן
סגור חלון

למענה מיידי, כנסו לאינפוקליק - מחוללים בדיני עבודה
קורס ביטוח פנסיוני - פברואר 2020
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית