מבזקים בנושא דיני עבודה : גיליון 1235 - כל עובד
סגור חלון

אישור
HamburgerButton
דברו איתנו 8109 *
מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1235 - 03/10/2019

המבזק השבועי - הדרך שלך להיות מעודכן

 

koloved

 
סוגיות בדיני עבודה
 
 
זכאות לדמי אבטלה למי שצברה תקופת אכשרה במקום עבודה עיקרי, פוטרה ממנו ועבדה כחודש בלבד במקום עבודה חדש

עובדת שכירה יכולה להתייצב מיד בלשכת התעסוקה כדורשת עבודה, משום שנתייחס למקום עבודתה העיקרי שממנו התפטרה.

להתייחסות מאת מערכת כל מס – לחץ כאן
 
הגבלות על השעיית עובד

חוקי העבודה החלים על כלל המשק אינם מציינים זכות למעביד להשעות עובד בשל הפרת משמעת או בשל כל סיבה אחרת. בפסיקה נקבע, כי "השעיה של עובד אינה דרך המלך ביחסי עובד מעביד, אלא כשהיא מעוגנת בחוק, בהסכם קיבוצי או בהסכם אינדיבידואלי. באופן רגיל הברירה בידי המעביד לפטר עובד או להעסיקו, ואין הוא רשאי ליצור באופן חד צדדי מעין מצב ביניים של "לא יום ולא לילה" ולהיות פטור מלשלם לעובד שכר, בתוך התקופה של מצב הביניים.

להתייחסותה של עו"ד עינב כהן – לחץ כאן
 
גילום שווי הטבה אינו מהווה רכיב לפיצויי פיטורים

נושא רכיב שכר המשולם לשם גילום שווי ההטבה, הוכרע בבג"צ 4838/03 קרן קיימת לישראל נגד בית הדין הארצי לעבודה בירושלים, מיום 17.1.2005, שבו נקבע שגילום שווי הטבה אינו רכיב לחישוב גמלה. על בסיס הלכה זו נקבע בבתי הדין האזוריים לעבודה כי גילום שווי ההטבה אינו רכיב אף לגבי פיצויי פיטורים.

להתייחסותו של עו"ד עמוס הלפרין – לחץ כאן
 
 
טבלאות
 
 
מחולל מועדי תחילת הפקדות לגמל

מחולל זה מסביר את מועדי ההפקדות לגמל המתבססים על מגדר, וותק וגיל העובד.

למחולל מועדי תחילת הפקדה לגמל – לחץ כאן
 
 
חוזרים
 
 
תשלום שכר לעובדים זרים ביום הבחירות

המגבלה היחידה הקבועה לעניין תחולת השבתון, מתייחסת לוותק העובד במקום העבודה (סעיף 136 לחוק הבחירות לכנסת). עוד יודגש, כי אין בחקיקה דלעיל התניה בין זכאות העובד לבחור או במימוש זכות זו (זאת, אגב, להבדיל מחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה - 1965, אשר גם הוא אמנם אינו מבחין לעניין זה בין סוגי עבודות, סוגי עובדים או סוגי מעסיקים, אולם הוא חל רק אם הבחירות חלות בתחומה של רשות מקומית פלונית).

לחוזר משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים במלואו – לחץ כאן
 
 
פסיקה
 
 
פיטורים בשל סכסוך משפחתי הינם פיטורים שלא כדין

העובדת עבדה בחברה אשר בבעלותו ובניהולו של גיסה ופוטרה מעבודתה לאחר שהתגלע סכסוך משפחתי. בשימוע לפני פיטורים טענה המעסיקה כי היא שוקלת את המשך העסקתה של העובדת בשל אי שביעות רצון מתפקודה וכן בשל אי התאמתה לצוות ולמנהליה. בנוסף טענה המעסיקה כי התפקיד אותו מבצעת העובדת כבר אינו נדרש לפעילותה ולמעשה הוא התייתר ובוטל. העובדת טענה כי פיטוריה אינם קשורים לאופן תפקודה, אלא לסכסוך המשפחתי שהתגלע. בית הדין קבע כי השיקולים שהביאו לפיטורי העובדת נפגמו בכך שהושפעו מהיחסים האישיים בין גיסה של העובדת לעובדת ומהסכסוך המשפחתי. כך שלמרות שמבחינה מהותית הייתה הצדקה לזמן את העובדת לשימוע לפני פיטורים, עצם ההחלטה לזמן את העובדת לשימוע במועד שבו זומנה מוכיחה כי ההחלטה אינה מנותקת מן הסכסוך המשפחתי. בית הדין קבע כי החלטות הקשורות ליחסי עבודה אינן צריכות להיות מושפעות מיחסים ומסכסוכים משפחתיים, אשר מהווים "שיקול זר" בכל הנוגע ליחסי עבודה. בית הדין קבע כי יש לחייב את המעסיקה בתשלום של 45,000 ש"ח בגין פיטורים שלא כדין (סע"ש 2039-02-1, רויטל ברזילי נ' מטלפרס פתרונות חכמים בע"מ, מיום 02.07.19).

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד אורן פריד – לחץ כאן
 
פיטורי עובד מבוגר אינם אפליה אך הימנעות משקילת השפעת הפיטורים על העובד בזמן אמת, יכולה להווה פגם בשיקול הדעת המופעל בשימוע

מנהל מוצר בחברת פיתוח פוטר בהגיעו לגיל 65 ולאחר כעשור של עבודה בחברה עקב הפסקת פעילות החברה ומעבר העבודה לחו"ל משיקולי צמצום. העובד ביקש לשקול מחדש את פיטוריו נוכח נסיבותיו האישיות וגילו וביקש לאפשר לו להמשיך לעבוד בחברה עד שיגיע לגיל פרישה חובה, אפילו בתפקיד חלופי. החברה נמנעה מלהשיב לבקשתו ולאחר כחודש מעת סיום היחסים בפועל, הואילה לשלוח לו תשובה לפיה בקשתו לא מתקבלת. בית הדין קיבל את התביעה בחלקה וקבע כי העובד לא הופלה מחמת גילו, ההחלטה נקבעה על בסיס שיקולים עניינים ובהליך השימוע כל הדיון התמקד על כדאיות קו המוצרים בארץ אולם, נפל פגם בהליך השימוע הואיל ובשימוע נבחנו השיקולים השונים להעברת הפעילות לחו"ל מבלי לשקול באופן עצמאי משרות חלופיות לעובד. מנהל המעסיקה אף הודה כי לא חיפש בעצמו תפקיד חלופי אלא החיפוש נעשה ע"י אנשי מטה בחו"ל והוא לא היה שותף להם. עוד נקבע כי לא שולמו לעובד תשלומים בגין שעות נוספות שבוצעו וכי לא היה מדובר בעובד אשר חוק שעות עבודה ומנוחה לא חל עליו. לפיכך נפסק לו פיצוי ע"ס 453,130 ש"ח, בהתאם לסך גובה התביעה אותה תבע העובד (סע" ש 34156-11-17, מריה קרסיוב נ' אלון פינטו, מיום 23.06.2019).

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד ג'ולייט אליהו – לחץ כאן
 
 
  להיות מעודכן כל הזמן! להדרכות נוספות לחץ כאן
 
חובות מעסיקים בעת סיום העסקה
ביום עיון זה נרענן את מכלול החובות החלות בחוקי העבודה השונים על מעסיק בעת סיום יחסי עבודה, נסקור את הליך הפיטורים על שלביו השונים ונתמקד בזכאות לפיצויי פיטורים ואופן חישובם.
היערכות לשינויים בענפי הפנסיה והביטוח
ביום עיון זה נעסוק בהיבטים מעשיים למעסיקים ולעובדים. נדון וננתח את התקנון החדש של קרנות הפנסיה, הכיסוי החדש לאובדן כושר עבודה, נסקר ונעמיק בדוחות השנתיים של ביטוחי המנהלים וקרנות הפנסיה.
סדנת מסדי נתונים באקסל
בסדנה ניגע בנושאים כמו: מושגי יסוד ועקרונות טבלה "חוקית", יבוא נתונים ממערכות חיצוניות (בעיות תאריך, בעיות זיהוי מספרים, בעיות טקסט בעברית), סיכומי ביניים (כללי עבודה, מעברי עמוד, העתקת נתונים, רמות תצוגה ואיחוד דוחות, סיכום של מספר אופרטורים מתמטיים), וטבלאות ציר - pivot tables (שימוש באשף טבלאות ציר, חיתוך וניתוח נתנים על פי מספר מפתחות בו זמנית, קיבוץ נתונים לפי תאריכים, מספרים או הגדרות פרטניות, תרשימי גרף, שימוש בנוסחאות)
סדנה בנושא הוראות ניהול ספרים
הסדנה מוקדשת כולה להתנהלות נכונה בסבך ההוראות לניהול ספרים ומסמכים ממוחשבים; עמידה בביקורות ספרי העסק; הליכים מול פקיד השומה בפסילת ספרים ואי רישום תקבול.
קורס חשבי שכר פרקטי
מדובר בקורס ממוקד המספק למשתתפים בו יכולת הבנה תוך היכרות עם כלל הנושאים המאפיינים את עולם חשבות השכר.
כנס המסים השנתי של חברת "חשבים מידע עסקי בע"מ"
הכנס יוקדש לכלל הנושאים הרלוונטיים להיערכות נכונה לסוף שנת המס תוך מתן דגש להשלכות הרפורמה במס שיושמה והונהגה בשנת 2019, והשלכותיה על הדוחות השנתיים על פי שינויי החקיקה שנקבעו במסגרת חוק ההסדרים. כגון: חברות ארנק; יתרות חובה בעלי שליטה; עידוד בנייה להשכרה והטבות מס בהתחדשות עירונית; מיסוי פרישה; מיסוי קרנות הפנסיה; סוגי חייבים בהגשת דוחות; שינויים בחוק הביטוח הלאומי ועוד. ♦ מושב מיסוי ליחידים ותאגידים ♦ מושב מיסוי פנסיוני. יפתח את הכנס אורח הכבוד ד"ר אייל דורון. המשתתפים יוכלו לבחור את מושב המיסים המתאים לו וכן להתנייד בין המושבים לפי בחירתו, ברישום מתואם מול "מכללת חשבים"
קורס דיני עבודה
זו השנה הרביעית בה אנו מעבירים קורס רחב ומקיף הנוגע לכל הסוגיות המעסיקות את המעסיקים ביומיום, במטרה לתת ידע וכלים להתמודדות בשטח. הקורס מיועד לכם, העוסקים בדיני עבודה בארגון - מנהלי כספים, חשבי שכר, מנהלי משאבי אנוש, בעלי עסקים, מנהלים ובעלי תפקידים בכירים, הנדרשים לידע מעמיק בתחום.
Excel ביניים
הקורס מיועד לאנשים שעובדים על תוכנת האקסל ביום- יום ( יודעים להקליד נתונים לעצב אותם ולבצע נוסחאות פשוטות) ורוצים לייעל את עבודתם, הסדנה מלמדת כלים מתקדמים, פונקציות, טיפים וקיצורי דרך ומראה עד כמה אפשר לפשט את העבודה ולבנות הכל בקלות ובמהירות!
איך לקרוא את תלוש השכר?
על כל מנהל בארגון שיש תחתיו עובדים, ולמעשה על כל מעסיק שהוא צד ליחסי עבודה, מוטלת האחריות לידיעת חוקי העבודה ולשמירה על קיומם, ולפיכך חובה שיהיו בידיו כלים להתמודדות היומיומית עם מצבים שונים מעולם זה. ביום זה נלמד על תלוש השכר וחוק הגנת השכר וכן נקבל כלים לקריאת תלוש השכר באופן הנכון.
ניכוי מס במקור
יום עיון מיוחד שמוקדש כולו לציבור המנכים על מנת לעמוד במטלות הכבדות ברמה הפרוצדוראלית ולפעול בהתאם להוראות הדין, תוך יישום דווקני ופרטני של שלל ההוראות הקיימות בנושא הניכוי במקור, לרבות טיפול בקנסות, פירוט הליקויים והתמודדות מול פקידי השומה.
קורס מאקרו (V.B.A ל- Excel) - לכלכלנים ואנשי כספים
מנהלי כספים ואנשי כלכלה בארגון מוצאים את עצמם לעיתים קרובות מידי עסוקים במשך שעות בהכנת דוחות כספיים. לרוב מבנה הדוחות חוזר על עצמו, ורק הנתונים משתנים.
תיקון 190 ומיסוי פנסיוני
תיקון 190 לפקודה הרחיב את מסגרת הטבות המס לסוגי חוסכים שונים בהפקדות לקופות הגמל – ועדיין רב הנסתר על הגלוי. יום העיון מוקדש להכרה ולמידת מכלול הטבות המס באפיקי החיסכון הפנסיוני השונים, משיכות כספים והפקדות כספים פנויים לקופות הגמל לקצבה.
Excel Basic - פונקציות מובילות
תוכנת ה-Excel מצטיירת כתוכנה מורכבת. הסדנה הנ"ל מלמדת שאקסל היא תוכנה ידידותית למשתמש. התוכנה מאפשרת לקחת נתונים ולארגן אותם, למיין, לסנן, לחשב, לנתח, להפיק דו"חות ומאזנים, וליצור מהם תרשימים.
מיסוי התא המשפחתי
יום עיון שמוקדש כולו לסוגיות נבחרות בתחום מיסוי התא המשפחתי לניצול מרבי של ניכויים וזיכויים, הסכמי ממון והשלכתם על הצהרות הון ופטורים במס שבח ומס רכישה, חלוקת הכנסות בין בני זוג בעסק משפחתי בהיבט הביטוח הלאומי ועוד.
יום עיון - משולש הזהב
יום עיון המוקדש לחשבי שכר, מנהלי חשבונות, אנשי משאבי אנוש, מעסיקי עובדים, עוסקים בכספים ושכר. יעמדו מיטב המומחים אשר יסייעו לכם להתמודד ולהתנהל ביעילות בסבך החוקים וההוראות. יום העיון יעסוק בשלושה תחומים חשובים: מיסוי | פנסיה | עבודה
יום עיון מע"מ
יום עיון מקיף ומקצועי שבו נתמקד במגוון סוגיות בנושא מע"מ, ננתח באופן מעמיק ומעשי את עיקרי ההוראות ונרענן את הידע הקיים.
 
 
למסמך בפורמט PDF לחץ כאן
סגור חלון

למענה מיידי, כנסו לאינפוקליק - מחוללים בדיני עבודה
יום עיון תהליך סיום העסקה - אוקטובר 19
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית