מבזקים בנושא דיני עבודה : גיליון 1235 - כל עובד
סגור חלון

אישור
HamburgerButton
דברו איתנו 8109 *
מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1235 - 03/10/2019

המבזק השבועי - הדרך שלך להיות מעודכן

 

koloved

 
סוגיות בדיני עבודה
 
 
זכאות לדמי אבטלה למי שצברה תקופת אכשרה במקום עבודה עיקרי, פוטרה ממנו ועבדה כחודש בלבד במקום עבודה חדש

עובדת שכירה יכולה להתייצב מיד בלשכת התעסוקה כדורשת עבודה, משום שנתייחס למקום עבודתה העיקרי שממנו התפטרה.

להתייחסות מאת מערכת כל מס – לחץ כאן
 
הגבלות על השעיית עובד

חוקי העבודה החלים על כלל המשק אינם מציינים זכות למעביד להשעות עובד בשל הפרת משמעת או בשל כל סיבה אחרת. בפסיקה נקבע, כי "השעיה של עובד אינה דרך המלך ביחסי עובד מעביד, אלא כשהיא מעוגנת בחוק, בהסכם קיבוצי או בהסכם אינדיבידואלי. באופן רגיל הברירה בידי המעביד לפטר עובד או להעסיקו, ואין הוא רשאי ליצור באופן חד צדדי מעין מצב ביניים של "לא יום ולא לילה" ולהיות פטור מלשלם לעובד שכר, בתוך התקופה של מצב הביניים.

להתייחסותה של עו"ד עינב כהן – לחץ כאן
 
גילום שווי הטבה אינו מהווה רכיב לפיצויי פיטורים

נושא רכיב שכר המשולם לשם גילום שווי ההטבה, הוכרע בבג"צ 4838/03 קרן קיימת לישראל נגד בית הדין הארצי לעבודה בירושלים, מיום 17.1.2005, שבו נקבע שגילום שווי הטבה אינו רכיב לחישוב גמלה. על בסיס הלכה זו נקבע בבתי הדין האזוריים לעבודה כי גילום שווי ההטבה אינו רכיב אף לגבי פיצויי פיטורים.

להתייחסותו של עו"ד עמוס הלפרין – לחץ כאן
 
 
טבלאות
 
 
מחולל מועדי תחילת הפקדות לגמל

מחולל זה מסביר את מועדי ההפקדות לגמל המתבססים על מגדר, וותק וגיל העובד.

למחולל מועדי תחילת הפקדה לגמל – לחץ כאן
 
 
חוזרים
 
 
תשלום שכר לעובדים זרים ביום הבחירות

המגבלה היחידה הקבועה לעניין תחולת השבתון, מתייחסת לוותק העובד במקום העבודה (סעיף 136 לחוק הבחירות לכנסת). עוד יודגש, כי אין בחקיקה דלעיל התניה בין זכאות העובד לבחור או במימוש זכות זו (זאת, אגב, להבדיל מחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה - 1965, אשר גם הוא אמנם אינו מבחין לעניין זה בין סוגי עבודות, סוגי עובדים או סוגי מעסיקים, אולם הוא חל רק אם הבחירות חלות בתחומה של רשות מקומית פלונית).

לחוזר משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים במלואו – לחץ כאן
 
 
פסיקה
 
 
פיטורים בשל סכסוך משפחתי הינם פיטורים שלא כדין

העובדת עבדה בחברה אשר בבעלותו ובניהולו של גיסה ופוטרה מעבודתה לאחר שהתגלע סכסוך משפחתי. בשימוע לפני פיטורים טענה המעסיקה כי היא שוקלת את המשך העסקתה של העובדת בשל אי שביעות רצון מתפקודה וכן בשל אי התאמתה לצוות ולמנהליה. בנוסף טענה המעסיקה כי התפקיד אותו מבצעת העובדת כבר אינו נדרש לפעילותה ולמעשה הוא התייתר ובוטל. העובדת טענה כי פיטוריה אינם קשורים לאופן תפקודה, אלא לסכסוך המשפחתי שהתגלע. בית הדין קבע כי השיקולים שהביאו לפיטורי העובדת נפגמו בכך שהושפעו מהיחסים האישיים בין גיסה של העובדת לעובדת ומהסכסוך המשפחתי. כך שלמרות שמבחינה מהותית הייתה הצדקה לזמן את העובדת לשימוע לפני פיטורים, עצם ההחלטה לזמן את העובדת לשימוע במועד שבו זומנה מוכיחה כי ההחלטה אינה מנותקת מן הסכסוך המשפחתי. בית הדין קבע כי החלטות הקשורות ליחסי עבודה אינן צריכות להיות מושפעות מיחסים ומסכסוכים משפחתיים, אשר מהווים "שיקול זר" בכל הנוגע ליחסי עבודה. בית הדין קבע כי יש לחייב את המעסיקה בתשלום של 45,000 ש"ח בגין פיטורים שלא כדין (סע"ש 2039-02-1, רויטל ברזילי נ' מטלפרס פתרונות חכמים בע"מ, מיום 02.07.19).

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד אורן פריד – לחץ כאן
 
פיטורי עובד מבוגר אינם אפליה אך הימנעות משקילת השפעת הפיטורים על העובד בזמן אמת, יכולה להווה פגם בשיקול הדעת המופעל בשימוע

מנהל מוצר בחברת פיתוח פוטר בהגיעו לגיל 65 ולאחר כעשור של עבודה בחברה עקב הפסקת פעילות החברה ומעבר העבודה לחו"ל משיקולי צמצום. העובד ביקש לשקול מחדש את פיטוריו נוכח נסיבותיו האישיות וגילו וביקש לאפשר לו להמשיך לעבוד בחברה עד שיגיע לגיל פרישה חובה, אפילו בתפקיד חלופי. החברה נמנעה מלהשיב לבקשתו ולאחר כחודש מעת סיום היחסים בפועל, הואילה לשלוח לו תשובה לפיה בקשתו לא מתקבלת. בית הדין קיבל את התביעה בחלקה וקבע כי העובד לא הופלה מחמת גילו, ההחלטה נקבעה על בסיס שיקולים עניינים ובהליך השימוע כל הדיון התמקד על כדאיות קו המוצרים בארץ אולם, נפל פגם בהליך השימוע הואיל ובשימוע נבחנו השיקולים השונים להעברת הפעילות לחו"ל מבלי לשקול באופן עצמאי משרות חלופיות לעובד. מנהל המעסיקה אף הודה כי לא חיפש בעצמו תפקיד חלופי אלא החיפוש נעשה ע"י אנשי מטה בחו"ל והוא לא היה שותף להם. עוד נקבע כי לא שולמו לעובד תשלומים בגין שעות נוספות שבוצעו וכי לא היה מדובר בעובד אשר חוק שעות עבודה ומנוחה לא חל עליו. לפיכך נפסק לו פיצוי ע"ס 453,130 ש"ח, בהתאם לסך גובה התביעה אותה תבע העובד (סע" ש 34156-11-17, מריה קרסיוב נ' אלון פינטו, מיום 23.06.2019).

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד ג'ולייט אליהו – לחץ כאן
 
 
  להיות מעודכן כל הזמן! להדרכות נוספות לחץ כאן
 
Excel Basic - פונקציות מובילות
תוכנת ה-Excel מצטיירת כתוכנה מורכבת. הסדנה הנ"ל מלמדת שאקסל היא תוכנה ידידותית למשתמש. התוכנה מאפשרת לקחת נתונים ולארגן אותם, למיין, לסנן, לחשב, לנתח, להפיק דו"חות ומאזנים, וליצור מהם תרשימים.
היערכות לשינויים בענפי הפנסיה והביטוח
ביום עיון זה נעסוק בהיבטים מעשיים למעסיקים ולעובדים. נדון וננתח את התקנון החדש של קרנות הפנסיה, הכיסוי החדש לאובדן כושר עבודה, נסקר ונעמיק בדוחות השנתיים של ביטוחי המנהלים וקרנות הפנסיה.
שנת המס 2019 - קו הסיום
עקב פניות ושאלות פרקטיות ויישומיות, ניתן מענה לסוגיות הנוגעות לסעיפים 3(ט 1), טיפול ביתרות חובה, חיוב במס על משיכות בעלים ושימוש בנכסי החברה , מיסוי חברות ארנק, חוק האנג'לים, סיומה של הוראת השעה ועוד.
מיסוי התא המשפחתי
יום עיון שמוקדש כולו לסוגיות נבחרות בתחום מיסוי התא המשפחתי לניצול מרבי של ניכויים וזיכויים, הסכמי ממון והשלכתם על הצהרות הון ופטורים במס שבח ומס רכישה, חלוקת הכנסות בין בני זוג בעסק משפחתי בהיבט הביטוח הלאומי ועוד.
יום עיון למנהל/ת לשכה ולבעלי תפקידים אדמניסטרטיביים
גם בארגונים קטנים וגם בחברות ובתאגידים בין-לאומיים , המשמעות של ניהול לשכת מנכ"ל או ניהול משרד היא להיות בו זמנית מנהלת ,מנהיגה, יוזמת דרך, מגשרת ומפשרת – ובעצם לנצח על תזמורת ענקית. להצלחה של מנהלת הלשכה יש חיבור ישיר לעמידה ביעדים, בנהלים ובדרישות הדירקטוריון ובוודאי להצלחת הארגון. ביום עיון זה נציג לכם רעיונות, טכניקות, כלים ושיטות – מהמתקדמים ביותר הקיימים כיום: נלמד כיצד לנהל את היום ולנהל קונפליקטים, נדון במגמות חדשות בניהול, בשפת הגוף, ובכל מה שנדרש בפועל כדי לנהל בצורה יעילה, מועילה ואפקטיבית.
יום עיון - משולש הזהב
יום עיון המוקדש לחשבי שכר, מנהלי חשבונות, אנשי משאבי אנוש, מעסיקי עובדים, עוסקים בכספים ושכר. יעמדו מיטב המומחים אשר יסייעו לכם להתמודד ולהתנהל ביעילות בסבך החוקים וההוראות. יום העיון יעסוק בשלושה תחומים חשובים: מיסוי | פנסיה | עבודה
יום עיון מע"מ
יום עיון מקיף ומקצועי שבו נתמקד במגוון סוגיות בנושא מע"מ, ננתח באופן מעמיק ומעשי את עיקרי ההוראות ונרענן את הידע הקיים.
איך לקרוא את תלוש השכר?
על כל מנהל בארגון שיש תחתיו עובדים, ולמעשה על כל מעסיק שהוא צד ליחסי עבודה, מוטלת האחריות לידיעת חוקי העבודה ולשמירה על קיומם, ולפיכך חובה שיהיו בידיו כלים להתמודדות היומיומית עם מצבים שונים מעולם זה. ביום זה נלמד על תלוש השכר וחוק הגנת השכר וכן נקבל כלים לקריאת תלוש השכר באופן הנכון.
ביטוח לאומי - השתלמות מקצועית ופרקטית
השתלמות מעשית ומקיפה המתייחסת כולה לשכירים ועצמאים בהיבטי חיוב דמי ביטוח לסוגי מבוטחים שונים,תיאום דמי ביטוח, גמלאות וקצבאות, צוו סיווג מבוטחים, מבוטחים השוהים בחו"ל ועוד.
סדנה בנושא הוראות ניהול ספרים
הסדנה מוקדשת כולה להתנהלות נכונה בסבך ההוראות לניהול ספרים ומסמכים ממוחשבים; עמידה בביקורות ספרי העסק; הליכים מול פקיד השומה בפסילת ספרים ואי רישום תקבול.
נשים בעולם העבודה
נושא העסקתן של נשים בשוק העבודה הוא אחד הנושאים העיקריים העומדים בבסיסם של דיני העבודה בישראל. במקביל להגנה הרחבה המוענקת לנשים מכוח החוק והפסיקה, ישנה מגמה של קידום שוויון הזדמנויות בעבודה, הן לנשים והן לאוכלוסיות נוספות המרכיבות את החברה בישראל. יום עיון זה יעסוק רובו ככולו בזכויות המיוחדות המוענקות לנשים בעבודה, וכן יעסוק בחשיבות שוויון ההזדמנויות ומניעת הטרדה מינית בתוך סביבת העבודה.
EXCEL מתקדם
הכרת השימוש ב Excel ככלי לניתוח ולהבנה מהירה וקלה של תוצרים המופקים מתוך בסיסי נתונים גולמיים. Excel מסוגל לבצע ניתוחים על נתונים מקומיים ועל נתונים מיובאים ואף מקושרים.
סדנת גבייה וחייבים - סודות וטכניקות לגבייה יעילה
מטרתו של כל ארגון הינה ריווחיות ושגשוג, תוך גבייה יעילה של התשלומים. בחברות ובארגונים רבים, מערכת הגבייה מהווה את הבסיס האמיתי והמרכזי לתזרים המזומנים של החברה, המאפשר את קיומה והמשך פעילותה העסקית. מטרת ההדרכה: הכשרה מקצועית והתנהגותית של אנשי הגבייה למקצוע חשוב זה, תוך הקניית מיומנות וכלים לגבייה. ההדרכה: הסדנה מועברת כהרצאה פרונטאלית בשילוב למידה התנסותית ובאמצעות ניתוח אירועים שיוצפו על ידי המשתתפים והמדריך.
יום עיון טופס 161 והמגבלות על פיטורי עובדים
בשנים האחרונות אנו עדים לאינסוף שינויי חקיקה בתחום מיסוי הפרישה. מיסוי הפרישה מתחיל אצל חשב השכר שמוציא את טופס 161 בעת פרישת העובד. מילוי לא נכון של הטופס יכול לגרום לנזקים כספיים לעובד וגם למעביד. ביום עיון זה נלמד את הכללים למילוי נכון של ניירת הפרישה ונדבר על דרכי העבודה הנכונים בהתאם להנחיות מס הכנסה. כמו כן, נלמד מתי המעסיק לא יכול לפטר את עובדיו.
הביטוח הפנסיוני - ההלכה- והמעשה: קורס ייחודי לחשבים והיחידה ללימודי המשך, הקריה האקדמית אונו
העולם הפנסיוני סובל משינויים רבים ותכופים, היוצרים חוסר הבנה ומחבלים בקבלת ההחלטות של איש המקצוע. בעידן של שינוי חקיקה בו פוסקים בתחום הפנסיה, קורס "הביטוח הפנסיוני ההלכה - והמעשה" יעשה עבורכם סדר בנושא.
Excel ביניים
הקורס מיועד לאנשים שעובדים על תוכנת האקסל ביום- יום ( יודעים להקליד נתונים לעצב אותם ולבצע נוסחאות פשוטות) ורוצים לייעל את עבודתם, הסדנה מלמדת כלים מתקדמים, פונקציות, טיפים וקיצורי דרך ומראה עד כמה אפשר לפשט את העבודה ולבנות הכל בקלות ובמהירות!
ביטוח אובדן כושר עבודה
סביב ביטוח אובדן כושר עבודה קיימות סוגיות רבות בהיבטי המס, ניכוי דמי ביטוח לאומי, זכויות המבוטחים והכיסויים השונים בקרנות הפנסיה, בחברות ביטוח פרטיות ובמוסד לביטוח לאומי. מכללת חשבים עושה לכם סדר ביום עיון מיוחד שמוקדש כולו לסוגיות אלו.
מיסוי התא המשפחתי
יום עיון שמוקדש כולו לסוגיות נבחרות בתחום מיסוי התא המשפחתי לניצול מרבי של ניכויים וזיכויים, הסכמי ממון והשלכתם על הצהרות הון ופטורים במס שבח ומס רכישה, חלוקת הכנסות בין בני זוג בעסק משפחתי בהיבט הביטוח הלאומי ועוד.
קורס חשבי שכר
חשבי שכר הינם אנשי מפתח בכל ארגון וחברה. מתוקף תפקידם הם אחראים על אחד מהתקציבים הגדולים בארגון - השכר. חשבי השכר נדרשים למיומנות בתחומים רבים: מס הכנסה, דיני עבודה, ביטוח לאומי ועוד. לשכת רואי חשבון בישראל רואה בחיזוק תפקיד חשב השכר, הכרח מקצועי, והחליטה להסמיך מטעמה חשבי שכר בכירים, לאחר עמידה במבחני הלשכה.
קורס מאקרו (V.B.A ל- Excel) - לכלכלנים ואנשי כספים
מנהלי כספים ואנשי כלכלה בארגון מוצאים את עצמם לעיתים קרובות מידי עסוקים במשך שעות בהכנת דוחות כספיים. לרוב מבנה הדוחות חוזר על עצמו, ורק הנתונים משתנים.
היערכות לשינויים בענפי הפנסיה והביטוח
ביום עיון זה נעסוק בהיבטים מעשיים למעסיקים ולעובדים. נדון וננתח את התקנון החדש של קרנות הפנסיה, הכיסוי החדש לאובדן כושר עבודה, נסקר ונעמיק בדוחות השנתיים של ביטוחי המנהלים וקרנות הפנסיה.
 
 
למסמך בפורמט PDF לחץ כאן
סגור חלון

למענה מיידי, כנסו לאינפוקליק - מחוללים בדיני עבודה
יום עיון מנהלות לשכה
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית