סגור חלון

אישור
HamburgerButton
דברו איתנו 8109 *
מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1235 - 03/10/2019

המבזק השבועי - הדרך שלך להיות מעודכן

 

koloved

 
סוגיות בדיני עבודה
 
 
זכאות לדמי אבטלה למי שצברה תקופת אכשרה במקום עבודה עיקרי, פוטרה ממנו ועבדה כחודש בלבד במקום עבודה חדש

עובדת שכירה יכולה להתייצב מיד בלשכת התעסוקה כדורשת עבודה, משום שנתייחס למקום עבודתה העיקרי שממנו התפטרה.

להתייחסות מאת מערכת כל מס – לחץ כאן
 
הגבלות על השעיית עובד

חוקי העבודה החלים על כלל המשק אינם מציינים זכות למעביד להשעות עובד בשל הפרת משמעת או בשל כל סיבה אחרת. בפסיקה נקבע, כי "השעיה של עובד אינה דרך המלך ביחסי עובד מעביד, אלא כשהיא מעוגנת בחוק, בהסכם קיבוצי או בהסכם אינדיבידואלי. באופן רגיל הברירה בידי המעביד לפטר עובד או להעסיקו, ואין הוא רשאי ליצור באופן חד צדדי מעין מצב ביניים של "לא יום ולא לילה" ולהיות פטור מלשלם לעובד שכר, בתוך התקופה של מצב הביניים.

להתייחסותה של עו"ד עינב כהן – לחץ כאן
 
גילום שווי הטבה אינו מהווה רכיב לפיצויי פיטורים

נושא רכיב שכר המשולם לשם גילום שווי ההטבה, הוכרע בבג"צ 4838/03 קרן קיימת לישראל נגד בית הדין הארצי לעבודה בירושלים, מיום 17.1.2005, שבו נקבע שגילום שווי הטבה אינו רכיב לחישוב גמלה. על בסיס הלכה זו נקבע בבתי הדין האזוריים לעבודה כי גילום שווי ההטבה אינו רכיב אף לגבי פיצויי פיטורים.

להתייחסותו של עו"ד עמוס הלפרין – לחץ כאן
 
 
טבלאות
 
 
מחולל מועדי תחילת הפקדות לגמל

מחולל זה מסביר את מועדי ההפקדות לגמל המתבססים על מגדר, וותק וגיל העובד.

למחולל מועדי תחילת הפקדה לגמל – לחץ כאן
 
 
חוזרים
 
 
תשלום שכר לעובדים זרים ביום הבחירות

המגבלה היחידה הקבועה לעניין תחולת השבתון, מתייחסת לוותק העובד במקום העבודה (סעיף 136 לחוק הבחירות לכנסת). עוד יודגש, כי אין בחקיקה דלעיל התניה בין זכאות העובד לבחור או במימוש זכות זו (זאת, אגב, להבדיל מחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה - 1965, אשר גם הוא אמנם אינו מבחין לעניין זה בין סוגי עבודות, סוגי עובדים או סוגי מעסיקים, אולם הוא חל רק אם הבחירות חלות בתחומה של רשות מקומית פלונית).

לחוזר משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים במלואו – לחץ כאן
 
 
פסיקה
 
 
פיטורים בשל סכסוך משפחתי הינם פיטורים שלא כדין

העובדת עבדה בחברה אשר בבעלותו ובניהולו של גיסה ופוטרה מעבודתה לאחר שהתגלע סכסוך משפחתי. בשימוע לפני פיטורים טענה המעסיקה כי היא שוקלת את המשך העסקתה של העובדת בשל אי שביעות רצון מתפקודה וכן בשל אי התאמתה לצוות ולמנהליה. בנוסף טענה המעסיקה כי התפקיד אותו מבצעת העובדת כבר אינו נדרש לפעילותה ולמעשה הוא התייתר ובוטל. העובדת טענה כי פיטוריה אינם קשורים לאופן תפקודה, אלא לסכסוך המשפחתי שהתגלע. בית הדין קבע כי השיקולים שהביאו לפיטורי העובדת נפגמו בכך שהושפעו מהיחסים האישיים בין גיסה של העובדת לעובדת ומהסכסוך המשפחתי. כך שלמרות שמבחינה מהותית הייתה הצדקה לזמן את העובדת לשימוע לפני פיטורים, עצם ההחלטה לזמן את העובדת לשימוע במועד שבו זומנה מוכיחה כי ההחלטה אינה מנותקת מן הסכסוך המשפחתי. בית הדין קבע כי החלטות הקשורות ליחסי עבודה אינן צריכות להיות מושפעות מיחסים ומסכסוכים משפחתיים, אשר מהווים "שיקול זר" בכל הנוגע ליחסי עבודה. בית הדין קבע כי יש לחייב את המעסיקה בתשלום של 45,000 ש"ח בגין פיטורים שלא כדין (סע"ש 2039-02-1, רויטל ברזילי נ' מטלפרס פתרונות חכמים בע"מ, מיום 02.07.19).

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד אורן פריד – לחץ כאן
 
פיטורי עובד מבוגר אינם אפליה אך הימנעות משקילת השפעת הפיטורים על העובד בזמן אמת, יכולה להווה פגם בשיקול הדעת המופעל בשימוע

מנהל מוצר בחברת פיתוח פוטר בהגיעו לגיל 65 ולאחר כעשור של עבודה בחברה עקב הפסקת פעילות החברה ומעבר העבודה לחו"ל משיקולי צמצום. העובד ביקש לשקול מחדש את פיטוריו נוכח נסיבותיו האישיות וגילו וביקש לאפשר לו להמשיך לעבוד בחברה עד שיגיע לגיל פרישה חובה, אפילו בתפקיד חלופי. החברה נמנעה מלהשיב לבקשתו ולאחר כחודש מעת סיום היחסים בפועל, הואילה לשלוח לו תשובה לפיה בקשתו לא מתקבלת. בית הדין קיבל את התביעה בחלקה וקבע כי העובד לא הופלה מחמת גילו, ההחלטה נקבעה על בסיס שיקולים עניינים ובהליך השימוע כל הדיון התמקד על כדאיות קו המוצרים בארץ אולם, נפל פגם בהליך השימוע הואיל ובשימוע נבחנו השיקולים השונים להעברת הפעילות לחו"ל מבלי לשקול באופן עצמאי משרות חלופיות לעובד. מנהל המעסיקה אף הודה כי לא חיפש בעצמו תפקיד חלופי אלא החיפוש נעשה ע"י אנשי מטה בחו"ל והוא לא היה שותף להם. עוד נקבע כי לא שולמו לעובד תשלומים בגין שעות נוספות שבוצעו וכי לא היה מדובר בעובד אשר חוק שעות עבודה ומנוחה לא חל עליו. לפיכך נפסק לו פיצוי ע"ס 453,130 ש"ח, בהתאם לסך גובה התביעה אותה תבע העובד (סע" ש 34156-11-17, מריה קרסיוב נ' אלון פינטו, מיום 23.06.2019).

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד ג'ולייט אליהו – לחץ כאן
 
 
  להיות מעודכן כל הזמן! להדרכות נוספות לחץ כאן
 
השתלמות מקצועית מס ערך מוסף
עקב שינויים משמעותיים בחוק מע"מ ותקנותיו, פסיקה תקדימית, החלטות מיסוי ועמדות חייבות בדיווח; המשליכים על התנהלות אנשי המסים והתמצאותם בעדכונים החדשים, בחרנו בשני ימי השתלמות מקצועית שמטרתם לרדת "מהפילוסופיה" ל"פרקטיקה" ולהתייחס ביומיים מרוכזים להוראות החוק ויישומיהם במהלך העבודה השוטפת, תוך למידה בסיסית של עיקרי ההוראות בחוק וריענון הידע הקיים. כמו כן נלמד את אופני הדיוח והוצאות חשבוניות לאור התפתחות המסחר האינטרנטי בשנים האחרונות
מיסוי בינלאומי
יום עיון שמוקדש כולו לסוגיות במיסוי בינלאומי LLC כגון: דיווח על הכנסות מחו"ל, מיסוי חברות מילוי טפסי הדיווח למס הכנסה, הבנה וקריאת דוח מס NR1040 ודוחות מס אחרים מחו"ל ודגשים למייצגים. העברת חומר פרקטי הלכה למעשה.
סעיף 3 ט1 וחברות ארנק
יום העיון מוקדש כולו לטיפול בסוגיות פרקטיות הצפות ועולות עם יישומן של הוראות סעיף 3(ט 1) וסעיף 62 א לפקודה תוך סקירה נרחבת ומענה לשאלות הפתוחות בנושאים אלה; התמקדות במיסוי משיכות בעלים ומיסוי חברות ארנק בהיבט מס הכנסה וביטוח לאומי, וכן התייחסות לחברות משפחתיות בביטוח לאומי לאור פס"ד נחושתן.
קורס דיני עבודה - פרונטלי או בזום
זו השנה החמישית בה אנו מעבירים קורס רחב ומקיף הנוגע לכל הסוגיות המעסיקות את המעסיקים ביומיום, במטרה לתת ידע וכלים להתמודדות בשטח. הקורס מיועד לכם, העוסקים בדיני עבודה בארגון - מנהלי כספים, חשבי שכר, מנהלי משאבי אנוש, בעלי עסקים, מנהלים ובעלי תפקידים בכירים, הנדרשים לידע מעמיק בתחום, בעבודתכם היומיומית. תינתן התייחסות לעבודה מהבית (בהתאם למגבלות הקורונה)
 
 
למסמך בפורמט PDF לחץ כאן
סגור חלון

למענה מיידי, כנסו לאינפוקליק - מחוללים בדיני עבודה
השתלמות מע"מ בזום
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית