מבזקים בנושא דיני עבודה : גיליון 1232 - כל עובד
סגור חלון

אישור
HamburgerButton
דברו איתנו 8109 *
מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1232 - 10/09/2019

המבזק השבועי - הדרך שלך להיות מעודכן

 

koloved

 
סוגיות בדיני עבודה
 
 
זכויות עובדים זרים ביום הבחירות

הבחירות הקרבות מעלות סוגיות שונות הנוגעות להעסקת עובדים זרים - האם עובדים זרים, שאינם עובדים ביום הבחירות, זכאים לתשלום ומה יהיה גובה התשלום לעובדים זרים שיועסקו ביום זה ?

להתייחסותה של עו"ד הלית כהן רזניצקי – לחץ כאן
 
 
מאמרים
 
 
שינויים לעניין 'אופן הפקדת תשלומים לקופת גמל' - עדכון

החל מחודש ספטמבר 2019 נכנס לתוקף חוזר 'אופן הפקדת תשלומים לקופת גמל'. בהתאם לתיקון לחוזר שפורסם לפני כשנתיים, החל מה-1/9/2019, יחולו מספר שינויים מהותיים לעניין הפקדת כספים לקופות גמל באמצעות מעסיקים. להלן מובאים עקרי השינויים.

למאמר מאת יועצת פנסיונית לורי ארבל - לחץ כאן
 
 
טבלאות
 
 
מחולל חופשה ביוזמת המעסיק [חופשה מאולצת]

מחולל זה מפרט מתי מעסיק יכול להוציא עובדים לחופשה שנתית בכפוף למגבלות מסוימות.

למחולל חופשה מאולצת – לחץ כאן
 
 
חוזרים
 
 
הנדון: צמצום הוועדות הרפואיות במס הכנסה לילדים עם מוגבלות

עד לביצוע שינוי זה, הורים לילדים עם מוגבלות שביקשו הקלות אלו, נאלצו לעבור שתי ועדות רפואיות שונות, האחת לצורך קביעת זכאות לגמלה מהביטוח הלאומי והשנייה לצורך קביעת שיעור הנכות הרפואית בוועדה רפואית לצורכי מס הכנסה. בעקבות השינוי, הורים לילדים עם מוגבלות שעומדים בקריטריונים שנקבעו על ידי המוסד לביטוח לאומי, יהיו זכאים להטבות המס השונות, כפוף לעמידה ביתר הוראות החוק לקבלת ההטבה, ללא צורך בוועדה רפואית נוספת לצורכי מס הכנסה.

לחוזר רשות המיסים במלואו – לחץ כאן
 
 
פסיקה
 
 
פיצוי למארחת במסעדה בשל הפרת חוק הזכות לישיבה

נקבע כי גם אם בית הדין יקבל את טענת המעסיקות כי יש לקבל את פני האורחים בעמידה, מתוך כבוד ונימוס, יש להניח כי גם בשעות הסרוויס קיימים פרקי זמן, גם אם קצרים ומעת לעת, בהם לא מגיעים אורחים אל המסעדה ו/או אורחים לא יוצאים את המסעדה ובפרקי זמן אלו יש לאפשר לעובדת לשבת בעמדת המארחת לצורך מנוחה והתרעננות. אין חולק כי עבודת המארחת בשעת הסרוויס הינה עבודה דינאמית המחייבת בחלקה תנועה מתמדת מעמדת המארחת בכניסה למסעדה, אל המסעדה וחזרה וכי לא ניתן לבצע חלק זה של העבודה בישיבה. כך גם אין מחלוקת, כי מחוץ לשעות הסרוויס יכולה המארחת לבצע את עבודתה בישיבה. בהתאם לסעיף 2 לחוק הזכות לישיבה בעבודה, על המעסיק להעמיד לרשות עובד במקום העבודה מושב לעבודה ולא ימנע מעובד ישיבה במהלך העבודה, אלא אם כן הוכיח המעסיק שביצועה הרגיל של העבודה אינו מאפשר ישיבה. נמצא כי תפקיד המארחת לא חייב עמידה לאורך כל הסרוויס ובחלק מהזמן המארחת יכולה הייתה לשבת. לנוכח האמור ובהתאם להוראות החוק והפסיקה, על המעסיקה היה להציב כיסא בעמדת המארחת או בסמוך לה ובענייננו עלה כי בעמדת המארחת לא הוצב כיסא ואף לא בסמוך אליה. לאור האמור לעיל נקבע, כי יש לחייב את המעסיקות לשלם לעובדת פיצוי בסך 15,000 ₪ (סע"ש 22944-11-16, טלי פולונסקי נגד תדהר השקעות ג.ב בע"מ ואח', מיום 25.6.2019).

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד מורן טימן גוגול – לחץ כאן
 
שיעור היטל מס למסתננים בתחום התעשייה יהיה 15% ולא- 20%

מעסיקה אשר עסקה בתחום הטקסטיל והעסיקה כ- 20 מבקשי מקלט מאריתריאה שילמה בגינם היטל מס בשיעור של 15% מכוח סעיף 45 לחוק התוכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו- 2004), התשס"ג- 2003, כאשר פקיד שומה רחובות קבע כי המעסיקה אינה זכאית ליהנות משיעור היטל מופחת, שכן אין מדובר בעובדים זרים המועסקים לפי היתר בענף התעשייה ולפיכך נדרשת לשלם היטל בשיעור "הרגיל" של 20%. על קביעה זו הוגש ערעור לבית המשפט. נקבע כי ככל שמסתננים נחשבים "עובדים זרים" לצורך הטלת היטל, על אף האיסור להעסיק עובדים זרים ללא היתר כקבוע בחוק הכניסה לישראל, התשי"ב- 1952, משמע כי לשאלת קיומו או העדרו של היתר העסקה לפי חוק עובדים זרים אין רלוונטיות ויש לראות בהם כ"עובדים זרים" גם לצורך קביעת שיעור ההיטל, על אף שאין בידם היתר לעסוק בענף התעשייה לפי החוק האמור. בנוסף, נקבע כי אין בסיס לוגי לטענת המשיב לפיו שיעור היטל של 15% בענף התעשייה יפר נקודת איזון המיועדת להביא לכך כי מעסיקים יעדיפו להעסיק עובדים זרים במקום מסתננים, ואילו היטל בשיעור של 20% הוא שיביא לכך כי מעבידים ימנעו מהעסקת מסתננים. עוד נקבע כי המאבק בתופעת ההסתננות באופן זה שיוטל שיעור גבוה של היטל על העסקת מסתננים, צריך שיהיה בדרך של חקיקה מפורשת, כחלק ממדיניות ממשלתית, חברתית וכלכלית כוללת ולא בדרך של פרשנות משפטית להוראת חוק (ע"מ 29283-08-16, טומי ווש בע"מ נ' פקיד שומה רחובות, מיום 17.07.2019).

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד ג'ולייט אליהו – לחץ כאן
 
 
  להיות מעודכן כל הזמן! להדרכות נוספות לחץ כאן
 
Excel ביניים
הקורס מיועד לאנשים שעובדים על תוכנת האקסל ביום- יום ( יודעים להקליד נתונים לעצב אותם ולבצע נוסחאות פשוטות) ורוצים לייעל את עבודתם, הסדנה מלמדת כלים מתקדמים, פונקציות, טיפים וקיצורי דרך ומראה עד כמה אפשר לפשט את העבודה ולבנות הכל בקלות ובמהירות!
איך לקרוא את תלוש השכר?
על כל מנהל בארגון שיש תחתיו עובדים, ולמעשה על כל מעסיק שהוא צד ליחסי עבודה, מוטלת האחריות לידיעת חוקי העבודה ולשמירה על קיומם, ולפיכך חובה שיהיו בידיו כלים להתמודדות היומיומית עם מצבים שונים מעולם זה. ביום זה נלמד על תלוש השכר וחוק הגנת השכר וכן נקבל כלים לקריאת תלוש השכר באופן הנכון.
ניכוי מס במקור
יום עיון מיוחד שמוקדש כולו לציבור המנכים על מנת לעמוד במטלות הכבדות ברמה הפרוצדוראלית ולפעול בהתאם להוראות הדין, תוך יישום דווקני ופרטני של שלל ההוראות הקיימות בנושא הניכוי במקור, לרבות טיפול בקנסות, פירוט הליקויים והתמודדות מול פקידי השומה.
קורס מאקרו (V.B.A ל- Excel) - לכלכלנים ואנשי כספים
מנהלי כספים ואנשי כלכלה בארגון מוצאים את עצמם לעיתים קרובות מידי עסוקים במשך שעות בהכנת דוחות כספיים. לרוב מבנה הדוחות חוזר על עצמו, ורק הנתונים משתנים.
תיקון 190 ומיסוי פנסיוני
תיקון 190 לפקודה הרחיב את מסגרת הטבות המס לסוגי חוסכים שונים בהפקדות לקופות הגמל – ועדיין רב הנסתר על הגלוי. יום העיון מוקדש להכרה ולמידת מכלול הטבות המס באפיקי החיסכון הפנסיוני השונים, משיכות כספים והפקדות כספים פנויים לקופות הגמל לקצבה.
Excel Basic - פונקציות מובילות
תוכנת ה-Excel מצטיירת כתוכנה מורכבת. הסדנה הנ"ל מלמדת שאקסל היא תוכנה ידידותית למשתמש. התוכנה מאפשרת לקחת נתונים ולארגן אותם, למיין, לסנן, לחשב, לנתח, להפיק דו"חות ומאזנים, וליצור מהם תרשימים.
מיסוי התא המשפחתי
יום עיון שמוקדש כולו לסוגיות נבחרות בתחום מיסוי התא המשפחתי לניצול מרבי של ניכויים וזיכויים, הסכמי ממון והשלכתם על הצהרות הון ופטורים במס שבח ומס רכישה, חלוקת הכנסות בין בני זוג בעסק משפחתי בהיבט הביטוח הלאומי ועוד.
יום עיון - משולש הזהב
יום עיון המוקדש לחשבי שכר, מנהלי חשבונות, אנשי משאבי אנוש, מעסיקי עובדים, עוסקים בכספים ושכר. יעמדו מיטב המומחים אשר יסייעו לכם להתמודד ולהתנהל ביעילות בסבך החוקים וההוראות. יום העיון יעסוק בשלושה תחומים חשובים: מיסוי | פנסיה | עבודה
יום עיון מע"מ
יום עיון מקיף ומקצועי שבו נתמקד במגוון סוגיות בנושא מע"מ, ננתח באופן מעמיק ומעשי את עיקרי ההוראות ונרענן את הידע הקיים.
 
 
למסמך בפורמט PDF לחץ כאן
סגור חלון

למענה מיידי, כנסו לאינפוקליק - מחוללים בדיני עבודה
יום עיון משולש הזהב
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית