סגור חלון

אישור
HamburgerButton
דברו איתנו 8109 *
מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1232 - 10/09/2019

המבזק השבועי - הדרך שלך להיות מעודכן

 

koloved

 
סוגיות בדיני עבודה
 
 
זכויות עובדים זרים ביום הבחירות

הבחירות הקרבות מעלות סוגיות שונות הנוגעות להעסקת עובדים זרים - האם עובדים זרים, שאינם עובדים ביום הבחירות, זכאים לתשלום ומה יהיה גובה התשלום לעובדים זרים שיועסקו ביום זה ?

להתייחסותה של עו"ד הלית כהן רזניצקי – לחץ כאן
 
 
מאמרים
 
 
שינויים לעניין 'אופן הפקדת תשלומים לקופת גמל' - עדכון

החל מחודש ספטמבר 2019 נכנס לתוקף חוזר 'אופן הפקדת תשלומים לקופת גמל'. בהתאם לתיקון לחוזר שפורסם לפני כשנתיים, החל מה-1/9/2019, יחולו מספר שינויים מהותיים לעניין הפקדת כספים לקופות גמל באמצעות מעסיקים. להלן מובאים עקרי השינויים.

למאמר מאת יועצת פנסיונית לורי ארבל - לחץ כאן
 
 
טבלאות
 
 
מחולל חופשה ביוזמת המעסיק [חופשה מאולצת]

מחולל זה מפרט מתי מעסיק יכול להוציא עובדים לחופשה שנתית בכפוף למגבלות מסוימות.

למחולל חופשה מאולצת – לחץ כאן
 
 
חוזרים
 
 
הנדון: צמצום הוועדות הרפואיות במס הכנסה לילדים עם מוגבלות

עד לביצוע שינוי זה, הורים לילדים עם מוגבלות שביקשו הקלות אלו, נאלצו לעבור שתי ועדות רפואיות שונות, האחת לצורך קביעת זכאות לגמלה מהביטוח הלאומי והשנייה לצורך קביעת שיעור הנכות הרפואית בוועדה רפואית לצורכי מס הכנסה. בעקבות השינוי, הורים לילדים עם מוגבלות שעומדים בקריטריונים שנקבעו על ידי המוסד לביטוח לאומי, יהיו זכאים להטבות המס השונות, כפוף לעמידה ביתר הוראות החוק לקבלת ההטבה, ללא צורך בוועדה רפואית נוספת לצורכי מס הכנסה.

לחוזר רשות המיסים במלואו – לחץ כאן
 
 
פסיקה
 
 
פיצוי למארחת במסעדה בשל הפרת חוק הזכות לישיבה

נקבע כי גם אם בית הדין יקבל את טענת המעסיקות כי יש לקבל את פני האורחים בעמידה, מתוך כבוד ונימוס, יש להניח כי גם בשעות הסרוויס קיימים פרקי זמן, גם אם קצרים ומעת לעת, בהם לא מגיעים אורחים אל המסעדה ו/או אורחים לא יוצאים את המסעדה ובפרקי זמן אלו יש לאפשר לעובדת לשבת בעמדת המארחת לצורך מנוחה והתרעננות. אין חולק כי עבודת המארחת בשעת הסרוויס הינה עבודה דינאמית המחייבת בחלקה תנועה מתמדת מעמדת המארחת בכניסה למסעדה, אל המסעדה וחזרה וכי לא ניתן לבצע חלק זה של העבודה בישיבה. כך גם אין מחלוקת, כי מחוץ לשעות הסרוויס יכולה המארחת לבצע את עבודתה בישיבה. בהתאם לסעיף 2 לחוק הזכות לישיבה בעבודה, על המעסיק להעמיד לרשות עובד במקום העבודה מושב לעבודה ולא ימנע מעובד ישיבה במהלך העבודה, אלא אם כן הוכיח המעסיק שביצועה הרגיל של העבודה אינו מאפשר ישיבה. נמצא כי תפקיד המארחת לא חייב עמידה לאורך כל הסרוויס ובחלק מהזמן המארחת יכולה הייתה לשבת. לנוכח האמור ובהתאם להוראות החוק והפסיקה, על המעסיקה היה להציב כיסא בעמדת המארחת או בסמוך לה ובענייננו עלה כי בעמדת המארחת לא הוצב כיסא ואף לא בסמוך אליה. לאור האמור לעיל נקבע, כי יש לחייב את המעסיקות לשלם לעובדת פיצוי בסך 15,000 ₪ (סע"ש 22944-11-16, טלי פולונסקי נגד תדהר השקעות ג.ב בע"מ ואח', מיום 25.6.2019).

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד מורן טימן גוגול – לחץ כאן
 
שיעור היטל מס למסתננים בתחום התעשייה יהיה 15% ולא- 20%

מעסיקה אשר עסקה בתחום הטקסטיל והעסיקה כ- 20 מבקשי מקלט מאריתריאה שילמה בגינם היטל מס בשיעור של 15% מכוח סעיף 45 לחוק התוכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו- 2004), התשס"ג- 2003, כאשר פקיד שומה רחובות קבע כי המעסיקה אינה זכאית ליהנות משיעור היטל מופחת, שכן אין מדובר בעובדים זרים המועסקים לפי היתר בענף התעשייה ולפיכך נדרשת לשלם היטל בשיעור "הרגיל" של 20%. על קביעה זו הוגש ערעור לבית המשפט. נקבע כי ככל שמסתננים נחשבים "עובדים זרים" לצורך הטלת היטל, על אף האיסור להעסיק עובדים זרים ללא היתר כקבוע בחוק הכניסה לישראל, התשי"ב- 1952, משמע כי לשאלת קיומו או העדרו של היתר העסקה לפי חוק עובדים זרים אין רלוונטיות ויש לראות בהם כ"עובדים זרים" גם לצורך קביעת שיעור ההיטל, על אף שאין בידם היתר לעסוק בענף התעשייה לפי החוק האמור. בנוסף, נקבע כי אין בסיס לוגי לטענת המשיב לפיו שיעור היטל של 15% בענף התעשייה יפר נקודת איזון המיועדת להביא לכך כי מעסיקים יעדיפו להעסיק עובדים זרים במקום מסתננים, ואילו היטל בשיעור של 20% הוא שיביא לכך כי מעבידים ימנעו מהעסקת מסתננים. עוד נקבע כי המאבק בתופעת ההסתננות באופן זה שיוטל שיעור גבוה של היטל על העסקת מסתננים, צריך שיהיה בדרך של חקיקה מפורשת, כחלק ממדיניות ממשלתית, חברתית וכלכלית כוללת ולא בדרך של פרשנות משפטית להוראת חוק (ע"מ 29283-08-16, טומי ווש בע"מ נ' פקיד שומה רחובות, מיום 17.07.2019).

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד ג'ולייט אליהו – לחץ כאן
 
 
  להיות מעודכן כל הזמן! להדרכות נוספות לחץ כאן
 
השתלמות הכנה לפרישה ופנסיה
הנושאים בהם ניגע בהשתלמות: תכנון פרישה, תוכניות פנסיוניות, התנהלות כללית שקולה, מיסוי פרישה והיבטי ביטוח לאומי, הטבות לאזרחים ותיקים ונושאים אחרים, היבטים תעסוקתיים ופסיכולוגיים
דיווח על הכנסות מחו"ל ומיסוי אמריקאי
יום עיון שמוקדש כולו לסוגיות במיסוי בינלאומי, מילוי טפסי הדיווח למס הכנסה, הבנה וקריאת ודוחות מס אחרים מחו"ל NR1040 דוח מס ודגשים למייצגים. העברת חומר פרקטי הלכה למעשה.
יום עיון מקצועי במע"מ
יום עיון שמוקדש כולו לסוגיות פרקטיות איתן מתמודד ציבור המייצגים מול רשויות מע"מ, עדכונים בפסיקה חדשה, בעמדות חייבות בדיווח ובהחלטות המיסוי שפרסמה רשות המסים והשלכותיהן על ציבור החייבים במס והמייצגים.
מלכ"רים, עמותות ומוסדות ציבור
"המגזר השלישי" - המלכ"רים, העמותות ומוסדות הציבור תופס חלק חשוב מעבודתם של אנשי המסים מנהלי כספים ומנהלים בעמותות ומלכ"רים. מגזר זה משלם מסים שונים ובהיקף מהותי. מס הכנסה על פעילות עסקית, מס שכר, מע"מ בסוגי עסקאות שונים, וכן חלה עליו חובת דיווח מקוון ואישורים. יום העיון מוקדש להקלה בהתמודדות עם ההוראות החלות על "המגזר השלישי" בהיבט המיסויי, חובות הדיווח המקוון ומתן אישור לניהול תקין.
יום עיון - מנהלי משאבי אנוש
מנהלי מש"א חייבים תמיד להיות בחזית הידע והטכנולוגיה כדי להוביל את הארגון להצלחה. ביום עיון מעשיר זה נציג את השיטות והכלים המתקדמים ביותר לניהול יעיל.
חובות מעסיקים בעת סיום העסקה
ביום עיון ניגע בנושאים כמו: ההגבלות על פיטורים בחקיקת העבודה, זכאות לפיצויי פיטורים ואופן חישובם, סדרי פיטורים והליך השימוע
היערכות לשינויים בענפי הפנסיה והביטוח
ביום העיון ניגע בנושאים: התקנון התקני החדש של קרנות הפנסיה, הכיסוי החדש לאובדן עבודה, הדוחות השנתיים של ביטוחי המנהלים וקרנות הפנסיה
סדנת מסדי נתונים באקסל
בסדנה ניגע בנושאים כמו: מושגי יסוד ועקרונות טבלה "חוקית", יבוא נתונים ממערכות חיצוניות (בעיות תאריך, בעיות זיהוי מספריםם, בעיות טקסט בעברית), סיכומי ביניים (כללי עבודה, מעברי עמוד, העתקת נתונים, רמות תצוגה ואיחוד דוחות, סיכום של מספר אופרטורים מתמטיים), וטבלאות ציר - pivot tables (שימוש באשף טבלאות ציר, חיתוך וניתוח נתנים על פי מספר מפתחות בו זמנית, קיבוץ נתונים לפי תאריכים, מספרים או הגדרות פרטניות, תרשימי גרף, שימוש בנוסחאות)
סדנה בנושא הוראות ניהול ספרים
הסדנה מוקדשת כולה להתנהלות נכונה בסבך ההוראות לניהול ספרים ומסמכים ממוחשבים; עמידה בביקורות ספרי העסק; הליכים מול פקיד השומה בפסילת ספרים ואי רישום תקבול.
קורס חשבי שכר פרקטי
מדובר בקורס ממוקד המספק למשתתפים בו יכולת הבנה תוך היכרות עם כלל הנושאים המאפיינים את עולם חשבות השכר.
כנס המסים השנתי של חברת "חשבים מידע עסקי בע"מ"
הכנס יוקדש לכלל הנושאים הרלוונטיים להיערכות נכונה לסוף שנת המס תוך מתן דגש להשלכות הרפורמה במס שיושמה והונהגה בשנת 2019, והשלכותיה על הדוחות השנתיים על פי שינויי החקיקה שנקבעו במסגרת חוק ההסדרים. כגון: חברות ארנק; יתרות חובה בעלי שליטה; עידוד בנייה להשכרה והטבות מס בהתחדשות עירונית; מיסוי פרישה; מיסוי קרנות הפנסיה; סוגי חייבים בהגשת דוחות; שינויים בחוק הביטוח הלאומי ועוד. ♦ מושב מיסוי ליחידים ותאגידים ♦ מושב מיסוי פנסיוני. יפתח את הכנס אורח הכבוד ד"ר אייל דורון. המשתתפים יוכלו לבחור את מושב המיסים המתאים לו וכן להתנייד בין המושבים לפי בחירתו, ברישום מתואם מול "מכללת חשבים"
Excel ביניים
הקורס מיועד לאנשים שעובדים על תוכנת האקסל ביום- יום ( יודעים להקליד נתונים לעצב אותם ולבצע נוסחאות פשוטות) ורוצים לייעל את עבודתם, הסדנה מלמדת כלים מתקדמים, פונקציות, טיפים וקיצורי דרך ומראה עד כמה אפשר לפשט את העבודה ולבנות הכל בקלות ובמהירות!
איך לקרוא את תלוש השכר?
על כל מנהל בארגון שיש תחתיו עובדים, ולמעשה על כל מעסיק שהוא צד ליחסי עבודה, מוטלת האחריות לידיעת חוקי העבודה ולשמירה על קיומם, ולפיכך חובה שיהיו בידיו כלים להתמודדות היומיומית עם מצבים שונים מעולם זה. ביום זה נלמד על תלוש השכר וחוק הגנת השכר וכן נקבל כלים לקריאת תלוש השכר באופן הנכון.
ניכוי מס במקור
יום עיון מיוחד שמוקדש כולו לציבור המנכים על מנת לעמוד במטלות הכבדות ברמה הפרוצדוראלית ולפעול בהתאם להוראות הדין, תוך יישום דווקני ופרטני של שלל ההוראות הקיימות בנושא הניכוי במקור, לרבות טיפול בקנסות, פירוט הליקויים והתמודדות מול פקידי השומה.
קורס מאקרו (V.B.A ל- Excel) - לכלכלנים ואנשי כספים
מנהלי כספים ואנשי כלכלה בארגון מוצאים את עצמם לעיתים קרובות מידי עסוקים במשך שעות בהכנת דוחות כספיים. לרוב מבנה הדוחות חוזר על עצמו, ורק הנתונים משתנים.
Excel Basic - פונקציות מובילות
תוכנת ה-Excel מצטיירת כתוכנה מורכבת. הסדנה המוצעת כאן, מלמדת עד כמה, בעצם, זוהי תוכנה פשוטה לשימוש. התוכנת מאפשרת לקחת נתונים ולארגן אותם, למיין, לסנן, לחשב, לנתח, להפיק דו"חות ומאזנים, וליצור מהם תרשימים.
מיסוי תא משפחתי
יום עיון שמוקדש כולו לסוגיות נבחרות בתחום מיסוי התא המשפחתי לניצול מרבי של ניכויים וזיכויים, הסכמי ממון והשלכתם על הצהרות הון ופטורים במס שבח ומס רכישה, חלוקת הכנסות בין בני זוג בעסק משפחתי בהיבט הביטוח הלאומי ועוד.
יום עיון מע"מ
יום עיון מקיף ומקצועי שבו נתמקד במגוון סוגיות בנושא מע"מ, ננתח באופן מעמיק ומעשי את עיקרי ההוראות ונרענן את הידע הקיים.
 
 
למסמך בפורמט PDF לחץ כאן
סגור חלון

למענה מיידי, כנסו לאינפוקליק - מחוללים בדיני עבודה
מכללה - יום עיון למנהלי מש"א 9.19
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית