סגור חלון

אישור
HamburgerButton
דברו איתנו 8109 *
מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1224 - 16/07/2019

המבזק השבועי - הדרך שלך להיות מעודכן

 

כל עובד

 
סוגיות בדיני עבודה
 
 
הפרשות לקרן השתלמות בחופשת לידה

סעיף 7א לחוק עבודת נשים, התשי"ד-1954 מחייב להמשיך ולהפריש לקרן השתלמות בזמן תקופת חופשת הלידה של עובדת בהתקיים מספר תנאים מצטברים.

להתייחסותה של עו"ד מיטל דולב - בלט – לחץ כאן
 
 
מאמרים
 
 
נכים בעלי דרגת אי כושר מלאה פטורים מדמי ביטוח לאומי

החל מינואר 2019 שולח המוסד לביטוח לאומי למקבלי קצבת נכות כללית מלאה לשנה לפחות או לצמיתות, ויש להם הכנסות משכר או מפנסיה מוקדמת, אישור עבור המעסיק או משלם הפנסיה, כדי שיוכלו ליהנות מפטור מדמי הביטוח הלאומי

למאמר מאת רו"ח אורנה צח-גלרט, מר חיים חיטמן ורו"ח (משפטן) ישי חיבה - לחץ כאן
 
 
חוזרים
 
 
פעילות אכיפה לבדיקת זכויות עובדים זרים

בפעילות אכיפה ממוקדת שנערכה על ידי מינהל אכיפה וזרים מרחב ת"א ברשות האוכלוסין וההגירה, עוכבו עשרה אריתראים אשר הועסקו על ידי חברה קבלנית במועצה המקומית אזור. מבחינת הנתונים עלה כי מעסיקי העובדים אינם מפקידים עבורם דמי פקדון, כנדרש בחוק וכלל לא דיווחו עליהם כעובדי החברה.

לחוזר רשות האוכלוסין וההגירה במלואו- לחץ כאן
 
 
פסיקה
 
 
דיווח נוכחות באפליקציית שעות אפשרית ככל שלא הוכח כי האפליקציה היתה לא מדויקת או שגויה

נהג משאית סמיטריילר עבד במשך כ- 3 שנים בחברת שינוע מטענים עד לקרות אירוע תאונת עבודה אשר הוביל לסיום העסקתו. העובד תבע את המעסיקה בטענה כי המעסיקה פיטרה אותו בתקופת מחלה ולא שילמה לו פיצויי פיטורים, חלף הודעה מוקדמת והוא לא זומן לשימוע. עוד נטען כי העובד עבד בסביבה עוינת, פוגענית ומשפילה וכי נכפה על העובד לעבוד בעת שלא הרגיש טוב ואף לא קיבל תשלום עבור שעות נוספות. מנגד, המעסיקה טענה כי דין התביעה להידחות היות שהעובד ביקש לעזוב אך בהמשך ביקש העלאה בשכר וכאשר המנהל סרב, הודיע העובד כי יעבוד עד סוף חודש אוקטובר 2015. העובד הפסיק להתייצב בעבודה והציג אישורי מחלה בדיעבד. בית הדין דחה את מרבית התביעה וקיבל חלק קטן ממנה כאשר לעניין סביבה עוינת ופוגענית נקבע כי העובד לא הביא ראשית ראיה ליחס פוגעני מצד מעסיקתו ולכן רכיב זה נדחה. לעניין תשלום שעות נוספות, העובד שינה גרסאות לאורך ההליך המשפטי, בתחילה טען העובד כי דיווח שעות באמצעות טלפון נייד - אפליקציית שעות ששיקפו את שעות העבודה, דוח הנוכחות, ובהמשך העיד כי היה מתקשר למעסיק אם היתה בעיה בטלפון כדי לדווח על שעות עבודה. במהלך העדויות, נמצא כי העובד דיווח באמצעות האפליקציה וכי ניהול דוח הנוכחות נעשה כנדרש ועל פי דין. לא הוכח כי שעון הנוכחות לא היה מדויק או שגוי ולא הוגשו דוחות סותרים ולכן זה אפשרי. בשלב מסוים שולם לעובד גמול שעות נוספות גלובאליות אשר נחשבת ללגיטימית אם נרשמת בדרך של תוספת קבועה, הנפרדת משכר והתוספת מגלמת ממוצע של שעות נוספות חודשיות. הואיל ובתחילת ההעסקה הופיע בתלוש השכר שכר כולל שעות נוספות (שכר גלובאלי), העובד ביצע שעות נוספות אולם הדבר לא השתקף בתלוש השכר. נקבע כי על המעסיקה להשלים בדיעבד את גמול השעות הנוספות בסך 32,000 ש"ח. בהמשך לאחר כשנה וחצי, הואיל והמעסיקה הבינה כי צורת תשלום של שכר גלובאלי כולל שעות נוספות זו אינה כדין, היא תיקנה ופיצלה את השכר לשכר יסוד ותשלום בגין שעות נוספות גלובליות. העובד לא מחה על כך ומכאן הסיק בית הדין כי הסכים לתנאי העסקה החדשים גם אם הלכה למעשה שכרו הורד (סע"ש 60763-09-16, שלמה שמואל נ' הרן שינוע מטענים בע"מ, מיום 10.04.2019).

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד ג'ולייט אליהו – לחץ כאן
 
מועמד לעבודה שנדחה בקבלה בעבודה בשל היעדר שירות צבאי לאור מוצאו הערבי קיבל פיצוי על סך 10,000 ש"ח

מועמד לעבודה הופנה על ידי לשכת התעסוקה לחברה העוסקת בשיווק סיטונאי של מזון לתפקיד של מלקט סחורה. במהלך השיחה עם המועמד, מסר לו איש הקשר בלשכת התעסוקה כי הוא זקוק לעובדים בוגרי צבא לשם מילוי התפקיד וזאת לאחר שהמועמד ציין כי הוא ערבי מוסלמי. נקבע כי החברה הפרה את הוראות חוק שוויון הזדמנויות בעבודה- התשמ"ח -1988 הואיל והדרישה בדבר שירות צבאי אינה רלבנטית למשרה. כן נוכח העלאת הטענה על ידי החברה, עת בחרה לכלול דרישה בדבר שירות צבאי, אשר כלל אינה רלוונטית לדרישות התפקיד הפלתה את המועמד אשר אין חולק כי לא שירת בצבא ולא יכול היה לעשות זאת לאור מוצאו. יחד עם זאת, בית הדין שוכנע כי המועמד לא רצה להתקבל לעבודה בחברה ותרץ זאת בתירוצים שונים כעולה מעדותו. לאחר שבית הדין שקל את מכלול השיקולים במקרה זה, לרבות התנהלות המועמד, אשר כלל לא רצה להתקבל למשרה וכן את העובדה כי לא הוכיח כי מצבו הפיזי היה כשיר למילוי המשרה ובהתחשב בנסיבותיו הייחודיות של מקרה זה, הגיע למסקנה כי הפיצוי הראוי למועמד עומד על סך של 10,000 ₪ בגין הפרת הוראות חוק שוויון הזדמנויות בעבודה (סע"ש 5865-08-16, עומרי קיס נגד קשת גיבורים-שיווק בע"מ, מיום 21.2.2019).

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד מורן טימן גוגול – לחץ כאן
 
 
  להיות מעודכן כל הזמן! להדרכות נוספות לחץ כאן
 
השתלמות הכנה לפרישה ופנסיה
הנושאים בהם ניגע בהשתלמות: תכנון פרישה, תוכניות פנסיוניות, התנהלות כללית שקולה, מיסוי פרישה והיבטי ביטוח לאומי, הטבות לאזרחים ותיקים ונושאים אחרים, היבטים תעסוקתיים ופסיכולוגיים
דיווח על הכנסות מחו"ל ומיסוי אמריקאי
יום עיון שמוקדש כולו לסוגיות במיסוי בינלאומי, מילוי טפסי הדיווח למס הכנסה, הבנה וקריאת ודוחות מס אחרים מחו"ל NR1040 דוח מס ודגשים למייצגים. העברת חומר פרקטי הלכה למעשה.
יום עיון מקצועי במע"מ
יום עיון שמוקדש כולו לסוגיות פרקטיות איתן מתמודד ציבור המייצגים מול רשויות מע"מ, עדכונים בפסיקה חדשה, בעמדות חייבות בדיווח ובהחלטות המיסוי שפרסמה רשות המסים והשלכותיהן על ציבור החייבים במס והמייצגים.
מלכ"רים, עמותות ומוסדות ציבור
"המגזר השלישי" - המלכ"רים, העמותות ומוסדות הציבור תופס חלק חשוב מעבודתם של אנשי המסים מנהלי כספים ומנהלים בעמותות ומלכ"רים. מגזר זה משלם מסים שונים ובהיקף מהותי. מס הכנסה על פעילות עסקית, מס שכר, מע"מ בסוגי עסקאות שונים, וכן חלה עליו חובת דיווח מקוון ואישורים. יום העיון מוקדש להקלה בהתמודדות עם ההוראות החלות על "המגזר השלישי" בהיבט המיסויי, חובות הדיווח המקוון ומתן אישור לניהול תקין.
יום עיון - מנהלי משאבי אנוש
מנהלי מש"א חייבים תמיד להיות בחזית הידע והטכנולוגיה כדי להוביל את הארגון להצלחה. ביום עיון מעשיר זה נציג את השיטות והכלים המתקדמים ביותר לניהול יעיל.
חובות מעסיקים בעת סיום העסקה
ביום עיון ניגע בנושאים כמו: ההגבלות על פיטורים בחקיקת העבודה, זכאות לפיצויי פיטורים ואופן חישובם, סדרי פיטורים והליך השימוע
היערכות לשינויים בענפי הפנסיה והביטוח
ביום העיון ניגע בנושאים: התקנון התקני החדש של קרנות הפנסיה, הכיסוי החדש לאובדן עבודה, הדוחות השנתיים של ביטוחי המנהלים וקרנות הפנסיה
סדנת מסדי נתונים באקסל
בסדנה ניגע בנושאים כמו: מושגי יסוד ועקרונות טבלה "חוקית", יבוא נתונים ממערכות חיצוניות (בעיות תאריך, בעיות זיהוי מספריםם, בעיות טקסט בעברית), סיכומי ביניים (כללי עבודה, מעברי עמוד, העתקת נתונים, רמות תצוגה ואיחוד דוחות, סיכום של מספר אופרטורים מתמטיים), וטבלאות ציר - pivot tables (שימוש באשף טבלאות ציר, חיתוך וניתוח נתנים על פי מספר מפתחות בו זמנית, קיבוץ נתונים לפי תאריכים, מספרים או הגדרות פרטניות, תרשימי גרף, שימוש בנוסחאות)
סדנה בנושא הוראות ניהול ספרים
הסדנה מוקדשת כולה להתנהלות נכונה בסבך ההוראות לניהול ספרים ומסמכים ממוחשבים; עמידה בביקורות ספרי העסק; הליכים מול פקיד השומה בפסילת ספרים ואי רישום תקבול.
קורס חשבי שכר פרקטי
מדובר בקורס ממוקד המספק למשתתפים בו יכולת הבנה תוך היכרות עם כלל הנושאים המאפיינים את עולם חשבות השכר.
כנס המסים השנתי של חברת "חשבים מידע עסקי בע"מ"
הכנס יוקדש לכלל הנושאים הרלוונטיים להיערכות נכונה לסוף שנת המס תוך מתן דגש להשלכות הרפורמה במס שיושמה והונהגה בשנת 2019, והשלכותיה על הדוחות השנתיים על פי שינויי החקיקה שנקבעו במסגרת חוק ההסדרים. כגון: חברות ארנק; יתרות חובה בעלי שליטה; עידוד בנייה להשכרה והטבות מס בהתחדשות עירונית; מיסוי פרישה; מיסוי קרנות הפנסיה; סוגי חייבים בהגשת דוחות; שינויים בחוק הביטוח הלאומי ועוד. ♦ מושב מיסוי ליחידים ותאגידים ♦ מושב מיסוי פנסיוני. יפתח את הכנס אורח הכבוד ד"ר אייל דורון. המשתתפים יוכלו לבחור את מושב המיסים המתאים לו וכן להתנייד בין המושבים לפי בחירתו, ברישום מתואם מול "מכללת חשבים"
Excel ביניים
הקורס מיועד לאנשים שעובדים על תוכנת האקסל ביום- יום ( יודעים להקליד נתונים לעצב אותם ולבצע נוסחאות פשוטות) ורוצים לייעל את עבודתם, הסדנה מלמדת כלים מתקדמים, פונקציות, טיפים וקיצורי דרך ומראה עד כמה אפשר לפשט את העבודה ולבנות הכל בקלות ובמהירות!
איך לקרוא את תלוש השכר?
על כל מנהל בארגון שיש תחתיו עובדים, ולמעשה על כל מעסיק שהוא צד ליחסי עבודה, מוטלת האחריות לידיעת חוקי העבודה ולשמירה על קיומם, ולפיכך חובה שיהיו בידיו כלים להתמודדות היומיומית עם מצבים שונים מעולם זה. ביום זה נלמד על תלוש השכר וחוק הגנת השכר וכן נקבל כלים לקריאת תלוש השכר באופן הנכון.
ניכוי מס במקור
יום עיון מיוחד שמוקדש כולו לציבור המנכים על מנת לעמוד במטלות הכבדות ברמה הפרוצדוראלית ולפעול בהתאם להוראות הדין, תוך יישום דווקני ופרטני של שלל ההוראות הקיימות בנושא הניכוי במקור, לרבות טיפול בקנסות, פירוט הליקויים והתמודדות מול פקידי השומה.
קורס מאקרו (V.B.A ל- Excel) - לכלכלנים ואנשי כספים
מנהלי כספים ואנשי כלכלה בארגון מוצאים את עצמם לעיתים קרובות מידי עסוקים במשך שעות בהכנת דוחות כספיים. לרוב מבנה הדוחות חוזר על עצמו, ורק הנתונים משתנים.
Excel Basic - פונקציות מובילות
תוכנת ה-Excel מצטיירת כתוכנה מורכבת. הסדנה המוצעת כאן, מלמדת עד כמה, בעצם, זוהי תוכנה פשוטה לשימוש. התוכנת מאפשרת לקחת נתונים ולארגן אותם, למיין, לסנן, לחשב, לנתח, להפיק דו"חות ומאזנים, וליצור מהם תרשימים.
מיסוי תא משפחתי
יום עיון שמוקדש כולו לסוגיות נבחרות בתחום מיסוי התא המשפחתי לניצול מרבי של ניכויים וזיכויים, הסכמי ממון והשלכתם על הצהרות הון ופטורים במס שבח ומס רכישה, חלוקת הכנסות בין בני זוג בעסק משפחתי בהיבט הביטוח הלאומי ועוד.
יום עיון מע"מ
יום עיון מקיף ומקצועי שבו נתמקד במגוון סוגיות בנושא מע"מ, ננתח באופן מעמיק ומעשי את עיקרי ההוראות ונרענן את הידע הקיים.
 
 
למסמך בפורמט PDF לחץ כאן
סגור חלון

למענה מיידי, כנסו לאינפוקליק - מחוללים בדיני עבודה
מכללה - יום עיון למנהלי מש"א 9.19
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית