מבזקים בנושא דיני עבודה : גיליון 1223 - כל עובד
סגור חלון

אישור
HamburgerButton
דברו איתנו 8109 *
מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1223 - 09/07/2019

המבזק השבועי - הדרך שלך להיות מעודכן

 

9.7

 
סוגיות בדיני עבודה
 
 
האם נער עובד זכאי לדמי הבראה?

בהתאם להוראות צו ההרחבה בדבר תשלום דמי הבראה, כל עובד, ובכלל זה נער עובד, שהשלים את שנת עבודתו הראשונה, יהיה זכאי אף הוא לדמי הבראה, בהתאם להיקף משרתו ובהתאם לוותק שצבר במקום העבודה.

להתייחסותה של עו"ד הלית כהן רזניצקי – לחץ כאן
 
 
חוזרים
 
 
הטבות מס בישובים לשנת 2019 - סעיף 11 לפקודת מס הכנסה - עדכון שינויים

בינואר 2019 פורסמו הנחיות למתן הטבות מס בישובים לשנת 2019. לאחרונה, בהתאם להוראות סעיף 38 לחוק יסוד הכנסת, הוארך תוקפן של הטבות אלו עד 1.1.2020. להלן פירוט הנחיות מעודכנות באשר למתן הטבות מס לתושבים ביישובים המוטבים, תוך הפרדה בין ישובים בהם ניתנה מראש הטבה לשנה מלאה (לגביהם לא חל שינוי), לבין ישובים בהם הוארך תוקף ההטבה עד סוף השנה בהתאם לסעיף 38 לחוק יסוד הכנסת.

לחוזר רשות המסים במלואו- לחץ כאן
 
סטודנטים במגזר הציבורי - קצובת הבראה וביגוד לשנת 2019

הממונה על השכר והסכמי עבודה פרסם חוזר ובו עדכון שיעורי קצובת הבראה וביגוד לסטודנטים לשנת 2019. בהתאם לחוזר, מיום מ- 1.6.2019 יש לשלם קצובת הבראה בסך של 1.38 ש"ח לכל שעת עבודה והחל מ- 1.7.2019 יש לשלם קצובת ביגוד בסך 0.71 ש"ח לכל שעת עבודה.

לחוזר הממונה על השכר והסכמי עבודה במלואו – לחץ כאן
 
עדכון קצובת ביגוד לשנת 2019 - במגזר הציבורי

ביום 17.6.2019 פרסם משרד האוצר חוזר בעניין קצובת ביגוד לשנת 2019. בהתאם לחוזר, יש לעדכן את קצובת הביגוד החל מ- 1.7.2019 בכ- 1.5%.

לחוזר הממונה על השכר והסכמי עבודה במלואו – לחץ כאן
 
 
פסיקה
 
 
פיטורי עובדת בהריון אפשריים כאשר לא מוצג אישור על קיומו של הריון

ברמנית במלון קלאב הוטל טבריה עבדה במשך כ- 13 שנים עד ליום פיטוריה. כחודש לפני הפיטורים, זימנה המעסיקה את העובדת לשימוע בשל בעיות משמעת. השימוע התקיים ולאחר יממה נימסר מכתב פיטורים עם הודעה מוקדמת, ובאותו מועד הודיעה העובדת כי היא בחודש השני להריונה. בתגובה לכך ביקשה המעסיקה אישור על ההיריון אחרת הפיטורים יכנסו לתוקף במועד שנקבע. העובדת הגיבה במסרונים כי תעביר מסמך עדכני מהרופא אולם בפועל לא הועבר אישור והפיטורים נכנסו לתוקפם במועד. לאחר כ- 4 חודשים הגישה העובדת תביעה ובה צורף לראשונה, אישור בדבר ההיריון. במסגרת התביעה העובדת טענה כי פוטרה בניגוד לחוק עבודת נשים, תשי"ד- 1954 שכן היתה בהריון במעמד הפיטורים, וכן כי השימוע נערך שלא כדין. מנגד, טענה המעסיקה כי למרות בקשותיה החוזרות ונשנות, העובדת לא הציגה אישור בדבר ההיריון ולכן לא היה עליה לפנות ולבקש היתר בדבר הפיטורים. בנוסף, פיטורי העובדת נבעו מעבירות משמעת מתמשכות וכי הליך הפיטורים נערך כדין. בית הדין דחה את תביעת העובדת בקבעו כי לא נפלו פגמים בהליך השימוע וכי ניתנה לעובדת אפשרות נאותה וממצא לעלות את טענותיה. הטענה כי העובדת פוטרה בניגוד לחוק עבודת נשים נדחתה אף היא, שכן העובדת נמנעה שוב ושוב מלהציג אישור בדבר ההיריון ועל פי הלכה מחייבת אין די באמירה של עובדת כי היא בהריון כדי להקים חובה על פי חוק לקבלת היתר לפיטורים. הנכון הוא כי ככל שהעובדת מתבקשת להציג אישור על הריונה, עליה להציג אישור כזה, ואך אם הוצג, קמה חובה על המעסיק לפנות אל הממונה לפי החוק לקבלת היתר לפיטורים. לסיכום, נקבע כי התביעה נדחית ונוכח תוצאות ההליך ונסיבות העניין נפסק הוצאות ע"ס 7,000 ש"ח אותם תשלם העובדת למעסיקה (סע"ש 22521-04-17, לירון כהן מזרחי נ קלאב הוטל טבריה בע"מ, מיום 5.02.19).

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד ג'ולייט אליהו –לחץ כאן
 
זכאות עובד לתגמול עבור לשעות נוספות בסך 84,000 ש"ח

העובד, ששימש כנהג חלוקה בכל הארץ אצל המעסיקה, התפטר לאחר כ-13 שנה. בתום ההתקשרות הגיש העובד תביעה כנגד המעסיקה ובה דרש תשלום בגין שעות נוספות בהתאם לחוק שעות העבודה ומנוחה שחל עליו, אותם לא קיבל במהלך העסקתו. העובד טען כי שכרו שעמד על 11,000 ₪, כלל רכיבים שונים ופרמיות ששולמו לו במסגרת השכר. המעסיקה טענה, כי הפרמיות במסגרת השכר של העובד היוו את השכר בגין השעות הנוספות. בית הדין קיבל את תביעת העובד שהוכיח שהפרמיות בשכר היו מהשעה הראשונה וללא קשר לשעות הנוספות וחייב את המעסיקה לשלם את השעות הנוספות לתובע שעמדו בסך של כ84,000 ₪ בגין השנים שעבד (סע"ש 35667-03-17, יוסף כהן נגד "בכורי הצפון 1994 ג.ד בע"מ", מיום 06.03.19).

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד עידית דואני רז – לחץ כאן
 
 
  להיות מעודכן כל הזמן! להדרכות נוספות לחץ כאן
 
חובות מעסיקים בעת סיום העסקה
ביום עיון זה נרענן את מכלול החובות החלות בחוקי העבודה השונים על מעסיק בעת סיום יחסי עבודה, נסקור את הליך הפיטורים על שלביו השונים ונתמקד בזכאות לפיצויי פיטורים ואופן חישובם.
היערכות לשינויים בענפי הפנסיה והביטוח
ביום עיון זה נעסוק בהיבטים מעשיים למעסיקים ולעובדים. נדון וננתח את התקנון החדש של קרנות הפנסיה, הכיסוי החדש לאובדן כושר עבודה, נסקר ונעמיק בדוחות השנתיים של ביטוחי המנהלים וקרנות הפנסיה.
סדנת מסדי נתונים באקסל
בסדנה ניגע בנושאים כמו: מושגי יסוד ועקרונות טבלה "חוקית", יבוא נתונים ממערכות חיצוניות (בעיות תאריך, בעיות זיהוי מספרים, בעיות טקסט בעברית), סיכומי ביניים (כללי עבודה, מעברי עמוד, העתקת נתונים, רמות תצוגה ואיחוד דוחות, סיכום של מספר אופרטורים מתמטיים), וטבלאות ציר - pivot tables (שימוש באשף טבלאות ציר, חיתוך וניתוח נתנים על פי מספר מפתחות בו זמנית, קיבוץ נתונים לפי תאריכים, מספרים או הגדרות פרטניות, תרשימי גרף, שימוש בנוסחאות)
סדנה בנושא הוראות ניהול ספרים
הסדנה מוקדשת כולה להתנהלות נכונה בסבך ההוראות לניהול ספרים ומסמכים ממוחשבים; עמידה בביקורות ספרי העסק; הליכים מול פקיד השומה בפסילת ספרים ואי רישום תקבול.
קורס חשבי שכר פרקטי
מדובר בקורס ממוקד המספק למשתתפים בו יכולת הבנה תוך היכרות עם כלל הנושאים המאפיינים את עולם חשבות השכר.
כנס המסים השנתי של חברת "חשבים מידע עסקי בע"מ"
הכנס יוקדש לכלל הנושאים הרלוונטיים להיערכות נכונה לסוף שנת המס תוך מתן דגש להשלכות הרפורמה במס שיושמה והונהגה בשנת 2019, והשלכותיה על הדוחות השנתיים על פי שינויי החקיקה שנקבעו במסגרת חוק ההסדרים. כגון: חברות ארנק; יתרות חובה בעלי שליטה; עידוד בנייה להשכרה והטבות מס בהתחדשות עירונית; מיסוי פרישה; מיסוי קרנות הפנסיה; סוגי חייבים בהגשת דוחות; שינויים בחוק הביטוח הלאומי ועוד. ♦ מושב מיסוי ליחידים ותאגידים ♦ מושב מיסוי פנסיוני. יפתח את הכנס אורח הכבוד ד"ר אייל דורון. המשתתפים יוכלו לבחור את מושב המיסים המתאים לו וכן להתנייד בין המושבים לפי בחירתו, ברישום מתואם מול "מכללת חשבים"
קורס דיני עבודה
זו השנה הרביעית בה אנו מעבירים קורס רחב ומקיף הנוגע לכל הסוגיות המעסיקות את המעסיקים ביומיום, במטרה לתת ידע וכלים להתמודדות בשטח. הקורס מיועד לכם, העוסקים בדיני עבודה בארגון - מנהלי כספים, חשבי שכר, מנהלי משאבי אנוש, בעלי עסקים, מנהלים ובעלי תפקידים בכירים, הנדרשים לידע מעמיק בתחום.
Excel ביניים
הקורס מיועד לאנשים שעובדים על תוכנת האקסל ביום- יום ( יודעים להקליד נתונים לעצב אותם ולבצע נוסחאות פשוטות) ורוצים לייעל את עבודתם, הסדנה מלמדת כלים מתקדמים, פונקציות, טיפים וקיצורי דרך ומראה עד כמה אפשר לפשט את העבודה ולבנות הכל בקלות ובמהירות!
איך לקרוא את תלוש השכר?
על כל מנהל בארגון שיש תחתיו עובדים, ולמעשה על כל מעסיק שהוא צד ליחסי עבודה, מוטלת האחריות לידיעת חוקי העבודה ולשמירה על קיומם, ולפיכך חובה שיהיו בידיו כלים להתמודדות היומיומית עם מצבים שונים מעולם זה. ביום זה נלמד על תלוש השכר וחוק הגנת השכר וכן נקבל כלים לקריאת תלוש השכר באופן הנכון.
ניכוי מס במקור
יום עיון מיוחד שמוקדש כולו לציבור המנכים על מנת לעמוד במטלות הכבדות ברמה הפרוצדוראלית ולפעול בהתאם להוראות הדין, תוך יישום דווקני ופרטני של שלל ההוראות הקיימות בנושא הניכוי במקור, לרבות טיפול בקנסות, פירוט הליקויים והתמודדות מול פקידי השומה.
קורס מאקרו (V.B.A ל- Excel) - לכלכלנים ואנשי כספים
מנהלי כספים ואנשי כלכלה בארגון מוצאים את עצמם לעיתים קרובות מידי עסוקים במשך שעות בהכנת דוחות כספיים. לרוב מבנה הדוחות חוזר על עצמו, ורק הנתונים משתנים.
תיקון 190 ומיסוי פנסיוני
תיקון 190 לפקודה הרחיב את מסגרת הטבות המס לסוגי חוסכים שונים בהפקדות לקופות הגמל – ועדיין רב הנסתר על הגלוי. יום העיון מוקדש להכרה ולמידת מכלול הטבות המס באפיקי החיסכון הפנסיוני השונים, משיכות כספים והפקדות כספים פנויים לקופות הגמל לקצבה.
Excel Basic - פונקציות מובילות
תוכנת ה-Excel מצטיירת כתוכנה מורכבת. הסדנה הנ"ל מלמדת שאקסל היא תוכנה ידידותית למשתמש. התוכנה מאפשרת לקחת נתונים ולארגן אותם, למיין, לסנן, לחשב, לנתח, להפיק דו"חות ומאזנים, וליצור מהם תרשימים.
מיסוי התא המשפחתי
יום עיון שמוקדש כולו לסוגיות נבחרות בתחום מיסוי התא המשפחתי לניצול מרבי של ניכויים וזיכויים, הסכמי ממון והשלכתם על הצהרות הון ופטורים במס שבח ומס רכישה, חלוקת הכנסות בין בני זוג בעסק משפחתי בהיבט הביטוח הלאומי ועוד.
יום עיון - משולש הזהב
יום עיון המוקדש לחשבי שכר, מנהלי חשבונות, אנשי משאבי אנוש, מעסיקי עובדים, עוסקים בכספים ושכר. יעמדו מיטב המומחים אשר יסייעו לכם להתמודד ולהתנהל ביעילות בסבך החוקים וההוראות. יום העיון יעסוק בשלושה תחומים חשובים: מיסוי | פנסיה | עבודה
יום עיון מע"מ
יום עיון מקיף ומקצועי שבו נתמקד במגוון סוגיות בנושא מע"מ, ננתח באופן מעמיק ומעשי את עיקרי ההוראות ונרענן את הידע הקיים.
 
 
למסמך בפורמט PDF לחץ כאן
סגור חלון

למענה מיידי, כנסו לאינפוקליק - מחוללים בדיני עבודה
יום עיון תהליך סיום העסקה - אוקטובר 19
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית