מבזקים בנושא דיני עבודה : גיליון 1218 - כל עובד
סגור חלון

אישור
HamburgerButton
דברו איתנו 8109 *
מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1218 - 04/06/2019

המבזק השבועי - הדרך שלך להיות מעודכן

 

4.6

 
דברי הסבר לחקיקה והצעות חוק
 
 
תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף) (הוראת שעה) (תיקון), התשע"ט-2019

ביום 30.5.2019 פורסמו ברשומות תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף) (הוראת שעה) (תיקון), התשע"ט-2019. התיקון להוראת השעה מאריך את הסדר מתן הפיצוי למעסיקים לאור המצב הביטחוני במקום עד ה- 30.4.2019 עד ליום 31.12.2019.

לדברי הסבר מאת עו"ד מיטל דולב בלט – לחץ כאן
 
 
סוגיות בדיני עבודה
 
 
חג השבועות – שעות העבודה בערב החג ותשלום עבור יום החג

סעיף 18א(א) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש"ח-1948 קובע, כי ימי המנוחה הקבועים במדינת ישראל (מועדי ישראל) הינם שני ימי ראש השנה, יום הכיפורים, ראשון ושמיני עצרת של סוכות, ראשון ושביעי של פסח וחג השבועות. לקראת חג השבועות, להלן תזכורת באשר לעיקר זכויות העובדים בחג.

להתייחסותה של עו"ד הלית כהן-רזניצקי – לחץ כאן
 
 
חוזרים
 
 
ארכה להגשת תביעות לפיצויים במסלול שכר לימי היעדרות בשנת 2018

ביום 28.5.2019 רשות המסים פרסמה הודעה על מתן ארכה להגשת תביעות לפיצויים במסלול שכר בגין ימי היעדרות בשנת 2018 עד ליום 30.6.2019.

לחוזר רשות המיסים במלואו – לחץ כאן
 
קצובת הבראה במגזר הציבורי– עדכון 2019

ביום 9.5.2019 פרסם משרד האוצר חוזר בעניין תעריף דמי הבראה לפיו החל מיום 1.6.2019 התשלום ליום הבראה יעודכן לסכום של 432 ש"ח ליום.

לחוזר הממונה על השכר במשרד האוצר במלואו – לחץ כאן
 
 
פסיקה
 
 
אין לבצע שימוע לפני פיטורין ביום הזימון לשימוע

העובדת הועסקה במשך כתשע שנים בחברת סטודיו קרמיקה בע"מ. העובדת תבעה בגין רכיבים לגמל ולפיצויים שלא שולמו לה, בגין שעות נוספות גלובליות ובונוס פרויקטים. כמו כן תבעה בגין ליקויים בהליך השימוע שנערך לה. העובדת זומנה לשימוע ביום בו היא פוטרה, לא ניתנה לעובדת שהות להתכונן לשימוע, בזימון העובדת לשימוע לא פורטו הסיבות העיקריות לפיטוריה. כמו כן לא נערך פרוטוקול שימוע כדין. בית הדין פסק כי רכיב השעות הנוספות הגלובליות מהווה תוספת אמיתית ואינו רכיב לגמל. לעניין רכיב "בונוס פרויקטים" נקבע כי מדובר בתוספת אמיתית אך היא חלק מהרכיבים לגמל על פי תקנה 9 לחוק פיצויי פיטורים. לעניין השימוע, בית הדין קבע כי השימוע נועד להשיג שתי מטרות עיקריות: האחת - לאפשר לעובדת להתגונן בפני טענות כנגדה ובפני הכוונה לפטרה והשנייה - לפעול בתום לב, תוך שמירה על כבוד העובדת בהליך הפיטורים. שתי המטרות לא התקיימו במקרה הנדון, על כן נפסק לעובדת פיצוי בסך 30,000 ₪ (סע"ש 10512-12-16, זיוה גורן נ' סטודיו קרמיקה ואח', מיום 19.11.18).

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד רן בינות – לחץ כאן
 
עובד שפוטר כי התעקש לקבל הסבר על ניכוי תשלום יתר משכר, פוטר שלא כדין ויזכה לפיצוי בגובה 2 משכורות

העובד עבד כסוכן נסיעות בחברת תיירות. בעקבות מחלוקת לעניין ניכוי תשלום יתר מעמלות שקיבל העובד והתנהלות שגרמה נזקים למעסיקה, פוטר העובד. העובד תבע פיצוי בגין פיטורים שלא כדין וכן תבע בגין ניכויים שנעשו מפיצויי הפיטורים אשר נעשו שלא כדין לטענתו. בית הדין קיבל את התביעה בחלקה וקבע לעניין פיטורים שלא כדין כי היתה זכות לגיטימית לעובד לקבל ייעוץ בטרם יחזיר שכר שהוא קיבל עקב טעות לה טענה המעסיקה. נקבע כי המעסיקה פירשה את התעקשות העובד לברר את הקיזוז משכרו כ"חוסר שיתוף פעולה" ובכך נפל פגם בהליך הפיטורים, פגם אשר מצדיק חיוב המעסיקה בפיצוי בגובה שתי משכורות. לעניין ניכוי כספים מפיצויי הפיטורים בגין טעות בתשלום לעובד, נדחתה טענת העובד הואיל והעובד הבין כי שולמו לו עמלות ביתר אך לא השתכנע לגבי נכונות הסכום. בית הדין קבע כי מדובר בסכומים ששולמו לעובד ביתר עקב טעות והעובד לא הביא חישובים נגדיים ומשלא עשה כן הרי שסכום אותו ניכתה המעסיקה שיקף נכונה את ששולם ביתר (סע"ש 19565-09-16, עידן זוסמן נ' איסתא ישראל בע"מ, מיום 5.11.18).

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד ג'ולייט אליהו – לחץ כאן
 
 
  להיות מעודכן כל הזמן! להדרכות נוספות לחץ כאן
 
חובות מעסיקים בעת סיום העסקה
ביום עיון זה נרענן את מכלול החובות החלות בחוקי העבודה השונים על מעסיק בעת סיום יחסי עבודה, נסקור את הליך הפיטורים על שלביו השונים ונתמקד בזכאות לפיצויי פיטורים ואופן חישובם.
היערכות לשינויים בענפי הפנסיה והביטוח
ביום עיון זה נעסוק בהיבטים מעשיים למעסיקים ולעובדים. נדון וננתח את התקנון החדש של קרנות הפנסיה, הכיסוי החדש לאובדן כושר עבודה, נסקר ונעמיק בדוחות השנתיים של ביטוחי המנהלים וקרנות הפנסיה.
סדנת מסדי נתונים באקסל
בסדנה ניגע בנושאים כמו: מושגי יסוד ועקרונות טבלה "חוקית", יבוא נתונים ממערכות חיצוניות (בעיות תאריך, בעיות זיהוי מספרים, בעיות טקסט בעברית), סיכומי ביניים (כללי עבודה, מעברי עמוד, העתקת נתונים, רמות תצוגה ואיחוד דוחות, סיכום של מספר אופרטורים מתמטיים), וטבלאות ציר - pivot tables (שימוש באשף טבלאות ציר, חיתוך וניתוח נתנים על פי מספר מפתחות בו זמנית, קיבוץ נתונים לפי תאריכים, מספרים או הגדרות פרטניות, תרשימי גרף, שימוש בנוסחאות)
סדנה בנושא הוראות ניהול ספרים
הסדנה מוקדשת כולה להתנהלות נכונה בסבך ההוראות לניהול ספרים ומסמכים ממוחשבים; עמידה בביקורות ספרי העסק; הליכים מול פקיד השומה בפסילת ספרים ואי רישום תקבול.
קורס חשבי שכר פרקטי
מדובר בקורס ממוקד המספק למשתתפים בו יכולת הבנה תוך היכרות עם כלל הנושאים המאפיינים את עולם חשבות השכר.
כנס המסים השנתי של חברת "חשבים מידע עסקי בע"מ"
הכנס יוקדש לכלל הנושאים הרלוונטיים להיערכות נכונה לסוף שנת המס תוך מתן דגש להשלכות הרפורמה במס שיושמה והונהגה בשנת 2019, והשלכותיה על הדוחות השנתיים על פי שינויי החקיקה שנקבעו במסגרת חוק ההסדרים. כגון: חברות ארנק; יתרות חובה בעלי שליטה; עידוד בנייה להשכרה והטבות מס בהתחדשות עירונית; מיסוי פרישה; מיסוי קרנות הפנסיה; סוגי חייבים בהגשת דוחות; שינויים בחוק הביטוח הלאומי ועוד. ♦ מושב מיסוי ליחידים ותאגידים ♦ מושב מיסוי פנסיוני. יפתח את הכנס אורח הכבוד ד"ר אייל דורון. המשתתפים יוכלו לבחור את מושב המיסים המתאים לו וכן להתנייד בין המושבים לפי בחירתו, ברישום מתואם מול "מכללת חשבים"
קורס דיני עבודה
זו השנה הרביעית בה אנו מעבירים קורס רחב ומקיף הנוגע לכל הסוגיות המעסיקות את המעסיקים ביומיום, במטרה לתת ידע וכלים להתמודדות בשטח. הקורס מיועד לכם, העוסקים בדיני עבודה בארגון - מנהלי כספים, חשבי שכר, מנהלי משאבי אנוש, בעלי עסקים, מנהלים ובעלי תפקידים בכירים, הנדרשים לידע מעמיק בתחום.
Excel ביניים
הקורס מיועד לאנשים שעובדים על תוכנת האקסל ביום- יום ( יודעים להקליד נתונים לעצב אותם ולבצע נוסחאות פשוטות) ורוצים לייעל את עבודתם, הסדנה מלמדת כלים מתקדמים, פונקציות, טיפים וקיצורי דרך ומראה עד כמה אפשר לפשט את העבודה ולבנות הכל בקלות ובמהירות!
איך לקרוא את תלוש השכר?
על כל מנהל בארגון שיש תחתיו עובדים, ולמעשה על כל מעסיק שהוא צד ליחסי עבודה, מוטלת האחריות לידיעת חוקי העבודה ולשמירה על קיומם, ולפיכך חובה שיהיו בידיו כלים להתמודדות היומיומית עם מצבים שונים מעולם זה. ביום זה נלמד על תלוש השכר וחוק הגנת השכר וכן נקבל כלים לקריאת תלוש השכר באופן הנכון.
ניכוי מס במקור
יום עיון מיוחד שמוקדש כולו לציבור המנכים על מנת לעמוד במטלות הכבדות ברמה הפרוצדוראלית ולפעול בהתאם להוראות הדין, תוך יישום דווקני ופרטני של שלל ההוראות הקיימות בנושא הניכוי במקור, לרבות טיפול בקנסות, פירוט הליקויים והתמודדות מול פקידי השומה.
קורס מאקרו (V.B.A ל- Excel) - לכלכלנים ואנשי כספים
מנהלי כספים ואנשי כלכלה בארגון מוצאים את עצמם לעיתים קרובות מידי עסוקים במשך שעות בהכנת דוחות כספיים. לרוב מבנה הדוחות חוזר על עצמו, ורק הנתונים משתנים.
תיקון 190 ומיסוי פנסיוני
תיקון 190 לפקודה הרחיב את מסגרת הטבות המס לסוגי חוסכים שונים בהפקדות לקופות הגמל – ועדיין רב הנסתר על הגלוי. יום העיון מוקדש להכרה ולמידת מכלול הטבות המס באפיקי החיסכון הפנסיוני השונים, משיכות כספים והפקדות כספים פנויים לקופות הגמל לקצבה.
Excel Basic - פונקציות מובילות
תוכנת ה-Excel מצטיירת כתוכנה מורכבת. הסדנה הנ"ל מלמדת שאקסל היא תוכנה ידידותית למשתמש. התוכנה מאפשרת לקחת נתונים ולארגן אותם, למיין, לסנן, לחשב, לנתח, להפיק דו"חות ומאזנים, וליצור מהם תרשימים.
מיסוי התא המשפחתי
יום עיון שמוקדש כולו לסוגיות נבחרות בתחום מיסוי התא המשפחתי לניצול מרבי של ניכויים וזיכויים, הסכמי ממון והשלכתם על הצהרות הון ופטורים במס שבח ומס רכישה, חלוקת הכנסות בין בני זוג בעסק משפחתי בהיבט הביטוח הלאומי ועוד.
יום עיון - משולש הזהב
יום עיון המוקדש לחשבי שכר, מנהלי חשבונות, אנשי משאבי אנוש, מעסיקי עובדים, עוסקים בכספים ושכר. יעמדו מיטב המומחים אשר יסייעו לכם להתמודד ולהתנהל ביעילות בסבך החוקים וההוראות. יום העיון יעסוק בשלושה תחומים חשובים: מיסוי | פנסיה | עבודה
יום עיון מע"מ
יום עיון מקיף ומקצועי שבו נתמקד במגוון סוגיות בנושא מע"מ, ננתח באופן מעמיק ומעשי את עיקרי ההוראות ונרענן את הידע הקיים.
 
 
למסמך בפורמט PDF לחץ כאן
סגור חלון

למענה מיידי, כנסו לאינפוקליק - מחוללים בדיני עבודה
יום עיון תהליך סיום העסקה - אוקטובר 19
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית