סגור חלון

אישור
HamburgerButton
דברו איתנו 8109 *
מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1048 - 16/02/2016

המבזק השבועי - הדרך שלך להיות מעודכן

 

להפגש

 
דברי הסבר לחקיקה והצעות חוק
 
 
ביטול היטל עובדים זרים בענף החקלאות

ביום 11.2.2016 פורסם ברשומות חוק התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו- 2004) (תיקון מס' 18 והוראת שעה), התשע"ו - 2016. במסגרת התיקון נקבע, בין היתר, כי בתקופה שמיום 1 בינואר 2016 ועד 31 בדצמבר 2020, היטל עובדים זרים בענף החקלאות יבוטל (עד ליום 31.12.2015 היה ההיטל בגובה 10%).

לדברי הסבר מאת עו"ד דנה להב – לחץ כאן
 
הארכת התיקון של ההיתר הכללי להעסקת עובדים בשמירה בשעות נוספות

ביום 8.2.2016 פורסמה ברשומות הודעה על מתן היתר כללי להעסקת עובדים בשמירה בשעות נוספות (הוראת שעה). בהיתר נקבע, בין היתר, כי ניתן להעסיק עובד בשמירה עד 14 שעות עבודה ביום כולל שעות נוספות, ובלבד שהעובד הביע הסכמתו לכך. על פי התיקון להיתר, תוקף ההיתר עד ליום 7.4.2016.

לדברי הסבר מאת עו"ד הלית כהן-רזניצקי – לחץ כאן
 
 
חוזרים
 
 
אושר בטרומית: חופשת אבהות

מליאת הכנסת אישרה בקריאה טרומית את הצעת חוק עבודת נשים (תיקון - חופשת אבהות), התשע"ו-2015. במסגרת הצעת החוק מוצע לקבוע, בין היתר, כי עובד יהיה רשאי להיעדר עד שמונה ימים מיום הלידה של בת זוגו, כאשר דין ההיעדרות של שלושת הימים הראשונים כדין חופשה שנתית ושל חמשת הימים הנותרים כדין היעדרות מפאת מחלה.

לחוזר הכנסת – לחץ כאן
 
הנחיות להגשת בקשה להפחתת סכום העיצום הכספי בהתאם לתקנות להגברת האכיפה של דיני העבודה (הפחתה של סכום העיצום הכספי), התשע"ב-2012

באתר משרד הכלכלה קיימות הנחיות המפרטות את הנסיבות בהן מעסיק יהיה רשאי לבקש להפחית עיצום כספי שהוטל עליו מכוח החוק להגברת אכיפה.

להנחיות משרד הכלכלה – לחץ כאן
 
 
פסיקה
 
 
אי הפקדה לגמל ואי מתן תלושי שכר – הרעה מוחשית המצדיקה התפטרות ללא התראה

העובד טען כי לא קיבל תלושי שכר במשך תקופת עבודתו, על אף שפנה פעמים רבות למעסיקה. כמו כן ביקש העובד כי יופרשו עבורו הפרשות לפנסיה. משפניותיו הרבות לא נענו, התפטר. העובד התפטר על אתר ולא נתן למעסיקה די זמן לתקן את דרכיה. לדעת בית הדין הנסיבות מצדיקות את התפטרותו של העובד על אתר, על אף הדרישה ליתן למעביד שהות לתקן את דרכיו. טענת המעסיקה כי לא ניתן להפריש לעובד זר הפרשות פנסיוניות לא הוכחה ולא הובאו לה תימוכין. מכל מקום, המעסיקה יכלה אף להפריש לקופת חסכון עבור העובד אך לא עשתה כן. משאלו הם פני הדברים, הרי גם אם היה העובד נותן למעסיקה שהות לתקן את מחדלה בעניין ההפרשות הפנסיוניות, לא הייתה עושה כן. על כן נקבע כי אין לייחס חשיבות רבה לכך שהעובד לא נתן למעסיקה שהות לתקן את הטעון תיקון ונפסק כי העובד התפטר בדין מפוטר והוא זכאי לפיצויי פיטורים. בנוסף, נקבע כי המעסיקה בחרה להעסיק את העובד בלילות, במנוחה השבועית ובחגים, תוך זלזול בהוראות החוק. העובד תבע פיצוי ולא ניתן כל פירוט לגבי הגמול הנתבע בגין עבודה במנוחה השבועית ובלילה, לפיכך חויבה המעסיקה לשלם לעובד פיצוי בגין אופן העסקתו בסך של 10,000 ש"ח (סעש 50193-02-13 ISMAIL BAHAR MUSSA HUSSEIN נ' איוו מיט בורגר בע"מ, מיום 27.5.2015).

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד עמוס הלפרין – לחץ כאן
 
ממונה ישירה של עובד חויבה לפצותו בגין הפרת חוק הגנת הפרטיות

העובד עבד כמנהל אזור אצל המעסיקה עד לפיטוריו ממנה. בגין פיטוריו תבע העובד את המעסיקה ואת הממונה הישירה עליו בתביעה נזיקית בעילת לשון הרע ופגיעה בפרטיותו, בשל כך שהזימון לשימוע לקראת סיום העסקתו נשלח בדואר אלקטרוני לעמיתתו לעבודה במטרה שיועבר אליו, ולא הועבר אליו ישירות. בית הדין האזורי דחה את התביעה כנגד המעסיקה וקיבל את התביעה באופן חלקי כנגד הממונה הישירה על העובד. בית הדין קבע, כי הממונה הישירה פעלה בניגוד להוראות חוק הגנת הפרטיות. המעסיקה שלחה את זימונו של העובד לשימוע לדואר האלקטרוני של עמיתתו לעבודה, ללא ידיעתו וללא הסכמתו במפורש או מכללא. זימון לשימוע הינו מענייניו הפרטיים של העובד. מקום עבודתו של אדם הוא ענייננו האישי וכלל אינו נחלת שאר עובדי החברה. בית הדין פסק לזכות העובד פיצויים ללא הוכחת נזק בסך של 2,500 ₪. התביעה לפיצוי בגין לשון הרע נדחתה שעה שלא התקיימו רכיבי העוולה הקבועים בחוק לשון הרע (ס"עש 56290-12-12 אבי רזפורקר נגד אליזבט בוכניק מור ואלבר ציי רכב (ר.צ.) בע"מ, מיום 2.3.2015).

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד מורן טימן-גוגול – לחץ כאן
 
פיצוי למורים בבית ספר מוכר שאינו רשמי שפוטרו לאחר ה-31 במאי

בית הדין קבע כי לא ניתן לקבוע מראש כי תקנון שירות עובדי ההוראה יחול בהכרח על הצדדים, לנוכח מגוון ההוראות השונות המופיעות בו והמקורות השונים להם. עם זאת, הכלל המנחה בהתאם לתקנה 3(א)(6) לתקנות חינוך ממלכתי (מוסדות מוכרים), התשי"ד-1953 והפסיקה, הוא כי תשלום שכר ייעשה בהתאם לכללים ולשיעורים הנהוגים במשרד החינוך. הפרשנות לעניין מהות תנאי ספציפי והגדרתו כ"משכורת" (וכן שיעור או כלל לתשלום המשכורת) תיעשה בנסיבות ההוראה הספציפית ובהתאם לכללי הפרשנות, ביניהם תכלית התקנה. באשר לזכות לקבל הודעה על הפסקת העבודה עד לסוף מאי הרי שמדובר בזכות כללית החלה על כלל עובדי ההוראה ואף על מורה במוסד מוכר שאינו רשמי (סע"ש 5719-07-12 מרוות סלאח אלדין סברי ג'פאל ו-8 אח' נ' עמותת "נשים אמליסון", מיום 8.6.2015).

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד קארין לוי – לחץ כאן
 
 
  להיות מעודכן כל הזמן! להדרכות נוספות לחץ כאן
 
Excel ביניים
הקורס מיועד לאנשים שעובדים על תוכנת האקסל ביום- יום (יודעים להקליד נתונים לעצב אותם ולבצע נוסחאות פשוטות) ורוצים לייעל את עבודתם, הסדנה מלמדת כלים מתקדמים, פונקציות, טיפים וקיצורי דרך ומראה עד כמה אפשר לפשט את העבודה ולבנות הכל בקלות ובמהירות!
השתלמות הכנה לפרישה ופנסיה
פרישה לפנסיה היא נושא מורכב המחייב הכנה מקדמית והיערכות בהיבטים רבים ומגוונים - פנסיוניים, מיסויים, כלכליים, תעסוקתיים ופסיכולוגיים. מטרת ההשתלמות הינה להקנות לפורשים ולעוסקים בתחום, ידע בתחומים הללו על מנת לאפשר להם להיערך בהתאם.
חובות מעסיקים בעת סיום העסקה
ביום עיון זה נרענן את מכלול החובות החלות בחוקי העבודה השונים על מעסיק בעת סיום יחסי עבודה, נסקור את הליך הפיטורים על שלביו השונים ונתמקד בזכאות לפיצויי פיטורים ואופן חישובם.
יום עיון - משולש הזהב
יום עיון המוקדש לחשבי שכר, מנהלי חשבונות, אנשי משאבי אנוש, מעסיקי עובדים, עוסקים בכספים ושכר. יעמדו מיטב המומחים אשר יסייעו לכם להתמודד ולהתנהל ביעילות בסבך החוקים וההוראות. יום העיון יעסוק בשלושה תחומים חשובים: מיסוי | פנסיה | עבודה
הדרכה בזום - Excel Basic
תוכנת ה-Excel מצטיירת כתוכנה מורכבת. הסדנה המוצעת כאן, מלמדת עד כמה, בעצם, זוהי תוכנה פשוטה לשימוש. התוכנת מאפשרת לקחת נתונים ולארגן אותם, למיין, לסנן, לחשב, לנתח, להפיק דו"חות ומאזנים, וליצור מהם תרשימים.
יום עיון למנהל/ת לשכה ולבעלי תפקידים אדמניסטרטיביים
גם בארגונים קטנים וגם בחברות ובתאגידים בין-לאומיים, המשמעות של ניהול לשכת מנכ"ל או ניהול משרד היא להיות בו זמנית מנהלת ,מנהיגה, יוזמת דרך, מגשרת ומפשרת, ובעצם לנצח על תזמורת ענקית. ביום עיון זה נציג לכם רעיונות, טכניקות, כלים ושיטות מהמתקדמות ביותר המותאמות לשנת 2020 וקדימה.
השתלמות מקצועית מס ערך מוסף
עקב שינויים משמעותיים בחוק מע"מ ותקנותיו, פסיקה תקדימית, החלטות מיסוי ועמדות חייבות בדיווח; המשליכים על התנהלות אנשי המסים והתמצאותם בעדכונים החדשים, בחרנו בשני ימי השתלמות מקצועית שמטרתם לרדת "מהפילוסופיה" ל"פרקטיקה" ולהתייחס ביומיים מרוכזים להוראות החוק ויישומיהם במהלך העבודה השוטפת, תוך למידה בסיסית של עיקרי ההוראות בחוק וריענון הידע הקיים. כמו כן נלמד את אופני הדיוח והוצאות חשבוניות לאור התפתחות המסחר האינטרנטי בשנים האחרונות
מיסוי בינלאומי
יום עיון שמוקדש כולו לסוגיות במיסוי בינלאומי LLC כגון: דיווח על הכנסות מחו"ל, מיסוי חברות מילוי טפסי הדיווח למס הכנסה, הבנה וקריאת דוח מס NR1040 ודוחות מס אחרים מחו"ל ודגשים למייצגים. העברת חומר פרקטי הלכה למעשה.
סעיף 3 ט1 וחברות ארנק
יום העיון מוקדש כולו לטיפול בסוגיות פרקטיות הצפות ועולות עם יישומן של הוראות סעיף 3(ט 1) וסעיף 62 א לפקודה תוך סקירה נרחבת ומענה לשאלות הפתוחות בנושאים אלה; התמקדות במיסוי משיכות בעלים ומיסוי חברות ארנק בהיבט מס הכנסה וביטוח לאומי, וכן התייחסות לחברות משפחתיות בביטוח לאומי לאור פס"ד נחושתן.
 
 
למסמך בפורמט PDF לחץ כאן
סגור חלון

למענה מיידי, כנסו לאינפוקליק - מחוללים בדיני עבודה
יום עיון עידוד תעסוקה יוני 2020
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית