דף הבית > ביטוח פנסיוני לעובדים זרים

מאמר

ביטוח פנסיוני לעובדים זרים
תקציר

הלכת "ביצוע בקירוב" – הנחיות לעניין הפרשות לפנסיה למעסיק עובד זר שתקנות הפיקדון אינן חלות עליו למידע נוסף – תא הדואר של יחידת הממונה על זכויות עובדים זרים: ForeignR@labor.gov.il ●              צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק אשר נכנס לתוקף בשנת 2008, קובע כי כל עובד בישראל זכאי להפרשות עבור ביטוח פנסיוני מהמעסיק. חובה זו חלה גם על מעסיקים של עובדים זרים. שיעורי ההפרשה לקרן הפיקדון של העובדים הזרים זהים לשיעורי ההפרשה בהם חב המעסיק לביטוח פנסיוני של עובדים ישראליים. ●              בענפים בהם לא נקבעה החובה להפקדה בקרן הפיקדון, כמו למשל מטופלים בענף הסיעוד, קיים קושי לבטח בקרן פנסיה. לכן חלה הלכת ה"ביצוע בקירוב", אשר נקבעה על ידי בית הדין לעבודה. ●              הלכה זו קובעת, כי על המעסיק להפריש לעובד עבור ביטוח פנ ...

רוצים לצפות בתוכן המלא?

למענה מיידי, כנסו לאינפוקליק - מחוללים בדיני עבודה

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
חוזרים
סוגיות בדיני עבודה
מאמרים
הסכמים קיבוציים
מחשבונים וטבלאות
טפסים
חוזים והסכמים
תקשיר
הודעות נש"מ
דברי הסבר


נא להזין לפחות שדה אחד!
כל המוצרים הפיננסים
לקבלת מחיר אטרקטיבי
השאירו פרטים
הודעה אישית