דף הבית > שינויים בחוק אבטלה במסגרת העלאת גיל הפרישה לנשים

מאמר

שינויים בחוק אבטלה במסגרת העלאת גיל הפרישה לנשים
תקציר

ראו עדכון נוסף לחוזר מטרת החוזר הסבר לגבי שינויים בחוק אבטלה שחלו במסגרת העלאת גיל הפרישה לנשים. פתח דבר אחת הרפורמות שנכנסו לחוק ההסדרים היא "דחיית גיל פרישה לנשים", עפ"י המתווה גיל הפרישה ידחה מגיל 62 לגיל 65 באופן מדורג. לשינוי גיל הפרישה יש השלכות רבות כגון: דחיית הזכאות המותנית לקצבת אזרח ותיק, דחיית הזכאות לקבלת קצבה מקרנות הפנסיה הוותיקות (שלגביהן נקבע תקנון אחיד או שהתאימו את תקנוניהן), ודחיית הזכאות להטבת מס בשל קבלת קצבת פנסיה, ודחיית ההטבות מכוח החוק לאזרחים וותיקים. על מנת לצמצם את הפגיעה בזכויותיהן השונות , נעשו מספר תיקונים בחוק הביטוח הלאומי, לרבות בדמי האבטלה לנשים אשר הושפעו מהעלאת גיל הפרישה . תיקון החוק בדמי אבטלה מגדיל את ימי הזכאות לנשים שנולדו לאחר 01.01.1960 והן בגיל 57 עד 67ב 125 ימים תחת הגבלת תקרה של 300 ימים, וכן מאריך להן את שנת הזכאות ל 18 חודשים. החוק מבדיל בין שתי קבוצות גיל: 1.      דמי אבטלה לנשים בגילאי 57-60 החל מינואר 2022. 2.      דמי אבטלה לנשים בגילאי 60 ומעלה החל מינואר 2022. דמי אבטלה לנשים בגילאי 57-60 החל מינואר 2022 -        השינוי יחול בתביעות שיוגשו מתאריך קובע 01/22 ואילך. א.      ימי הזכאות לאישה מגיל 57 עד 60 יגדלו ב 125 ימים. ב.      ישנה תקרה של 300 ימי תשלום (175 ימים במקור+ 125 ימי תוספת) עד תום שנת הזכאות המוארכת במקום 175 ימים. ככול ששולמו ימים מעבר ל 175 מכוח חוקי הקורונה , הם יובאו בחשבון לעניין תקרת התשלום של 300 יום. ג. שנת האבטלה תוארך ל 18 חודשים בכ ...

רוצים לצפות בתוכן המלא?

למענה מיידי, כנסו לאינפוקליק - מחוללים בדיני עבודה

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
חוזרים
סוגיות בדיני עבודה
מאמרים
הסכמים קיבוציים
מחשבונים וטבלאות
טפסים
חוזים והסכמים
תקשיר
הודעות נש"מ
דברי הסבר


נא להזין לפחות שדה אחד!
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית