דף הבית > הפקדות לקופת גמל בתקופת שמירת הריון ולידה - הבהרות

מאמר

הפקדות לקופת גמל בתקופת שמירת הריון ולידה - הבהרות
תקציר

רשות המסים פרסמה חוזר שלמטרתו לפרט את ההנחיות לגבי חובת המעסיק להמשיך ולהפקיד לקופת גמל בעד עובד או עובדת הזכאים לדמי לידה או בעד עובדת הזכאית לגמלת שמירת הריון . ככלל, סעיף 7א(א) לחוק עבודת נשים קובע כי חובתו של המעסיק לדאוג להמשך רציף של הפקדות לקופת הגמל חלה במהלך כל התקופה שבעדה משלם המוסד לביטוח לאומי את דמי הלידה או את גמלת שמירת ההיריון. תקופה זו תוגדר להלן: "תקופת הזכאות". הרינו להבהיר את המפורט להלן: 1 .לעניין הוראות סעיפים 3(ה), 3(ה3) ו- 3(ה3)(1א) לפקודה, יראו בתשלומי הביטוח הלאומי (דמי הלידה או גמלת שמירת ההיריון - לפי העניין), כאילו היו הכנסת עבודה ששולמה מאת המעסיק בעבור העובד/ת והכול במהלך תקופת הזכאות בלבד .כלומר, בתקופת הזכאות, המעסיק ימשיך להפריש בעבור העובד/ת לקופות הגמל וקרן השתלמות כאילו המשיך העובד/ת לקבל משכורת מהמעסיק בתקופת הזכאות ובלבד שהעובד/ת העביר/ה למעסיק אישור מהמוסד לביטוח לאומי ביחס לתקופת הזכאות.

רוצים לצפות בתוכן המלא?

למענה מיידי, כנסו לאינפוקליק - מחוללים בדיני עבודה

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
חוזרים
סוגיות בדיני עבודה
מאמרים
הסכמים קיבוציים
מחשבונים וטבלאות
טפסים
חוזים והסכמים
תקשיר
הודעות נש"מ
דברי הסבר


נא להזין לפחות שדה אחד!
כנס המיסים השנתי
לקבלת מחיר אטרקטיבי
השאירו פרטים
הודעה אישית