דף הבית > הנדון: קיצור יום עבודה/מתן חופשה להורה בסוף חודש אוגוסט

מאמר

הנדון: קיצור יום עבודה/מתן חופשה להורה בסוף חודש אוגוסט
תקציר

1.      בהתאם לסעיף 18 להסכם המסגרת אשר נחתם ב-18/04/2016, הוסכם על קיצור יום עבודה/מתן חופשה להורים לילדים בסוף חודש אוגוסט. בהמשך להודעת נש"מ מס' עו/14 בעניין, להלן רענון הוראות הביצוע: תחולה 2.      הוראות חוזר זה חלות על כל עובד מדינה העונה על הכללים הבאים: א.      מועסק בדירוגים המיוצגים על ידי ההסתדרות הכללית החדשה או מועסק בחוזים מיוחדים (לרבות עובדים שעתיים וסטודנטים), למעט חוזה מנכ"ל ומוקבלי מנכ"ל. למען הסר ספק, ההסדר אינו חל על דרוג הרופאים, הרופאים הווטרינריים, דרוג עובדי המחקר ועובדי ההוראה. ב.      הוא מוגדר כהורה עובד במערכת הנוכחות, או חתם על הצהרה כי הוא הורה עובד על גבי הטופס המיועד לכך, ועונה על הגדרת הורה עובד לפחות ביום אחד מתוך חודש אוגוסט של השנה הקלנדרית. ג.       סך ימי החופשה להם זכאי העובד אינו עולה על 22 ימים לעובד המועסק חמישה ימים בשבוע ואינו עולה על 26 ימים לעובד המועסק שישה ימים בשבוע. ד.       אינו זכאי לכל הטבה אחרת בעניין חופשות במהלך התקופה או חלק ממנה, דהיינו מיום 1/7 ועד 31/8,כגון חופשה מרוכזת. ה.      בן/בת הזוג עובד כשכיר או עצמאי ובכלל זה בשירות המדינה ולא ניצל זכות זהה או דומה (כגון חופשה מרוכזת) במקום עבודתו, ...

רוצים לצפות בתוכן המלא?

למענה מיידי, כנסו לאינפוקליק - מחוללים בדיני עבודה

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
חוזרים
סוגיות בדיני עבודה
מאמרים
הסכמים קיבוציים
מחשבונים וטבלאות
טפסים
חוזים והסכמים
תקשיר
הודעות נש"מ
דברי הסבר


נא להזין לפחות שדה אחד!
קורס דיני עבודה - כל עובד
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית
כל עתיד - סטריפ למטה