דף הבית > שינויים במערך הניכויים לשנת המס 2013

מאמר

שינויים במערך הניכויים לשנת המס 2013
תקציר

מובאים בזאת לידיעתכם העדכונים השנתיים במערך הניכויים החל מחודש ינואר 2013. הנתונים עודכנו בהתאם לסעיף 120ב לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 (להלן: "הפקודה") בשיעור עליית המדד: 1.44%, אלא אם נאמר אחרת. א.      חוק לצמצום הגירעון ולשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה), התשע"ב-2012. 1.      שיעורי המס, תקרות הכנסה - בש"ח בספר החוקים מספר 2382 מיום 13/08/2012 פורסם החוק לצמצום הגירעון ולשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה), התשע"ב-2012 ובו תוקנה, בין היתר, פקודת מס הכנסה (להלן: "הפקודה") (תיקון מס' 195): תיקון סעיפים 121 ו-120א במסגרת התיקון הנ"ל נקבעו תקרות הכנסה ומנגנון הצמדה חדשים כדלהלן: תקרות ההכנסה של 10% ו-14%, כפי שנוסחו בחוק הנ''ל, תואמו מהמדד הידוע ביום 1/1/2012 (מדד 11/2011) ועד המדד הידוע ביום 1/1/2013 (מדד 11/2012) בהתאם להוראות החוק הנ''ל. נקבע, כי תקרות ההכנסה של 21%, 31% ו-34%, כפי שנוסחו בחוק הנ"ל, לא יתואמו בשנת המס 2013. יש לציין כי בשנת 2014 יתואמו כל מדרגות המס כפי שהיו ב-1/1/2013 על בסיס שיעור עלית המדד בשנת המס 2013. סעיף 121ב - מס על הכנסות גבוהות בתיקון הנ"ל, נוסף סעיף חדש שמכוחו יוטל על יחיד שהכנסתו החייבת (כהגדרתה בסעיף) עלתה על 811,560 ש"ח, מס נוסף בשיעור של 2% על חלק ההכנסה החייבת שלו העולה על 811,560 ש"ח בשנת המס 2013.   1 - מדרגות מס על הכנסות מיגיעה אישית שיעור המס הכנסה שנתית (יגיעה אישית) שיעור המס הכנסה חודשית (יגיעה אישית) 10% עד 63,360 10% עד 5,280 14% מ-63,361 עד 108,120 14% מ-5,281 עד 9,010 21% מ-108,121 עד 168,000 21% מ-9,011 עד 14,000 31% מ-168,001 עד 240,000 31% מ-14,001 עד 20,000 34% מ-240,001 עד 501,960 34% מ-20,001 עד 41,830 48% מכל שקל נוסף 48% מכל שקל נוסף 50% *מס נוסף מעל: 811,560 50% *מס נוסף מעל: 67,630     2 - מדרגות מס על הכנסות שאינן מיגיעה אישית שיעור המס הכנסה שנתית (לא מיגיעה אישית) שיעור המס הכנסה חודשית (לא מיגיעה אישית) 31% עד 240,000 31% עד 20,000 34% מ-240,001 עד 501,960 34% מ-20,001 עד 41,830 48% מכל שקל נוסף 48% מכל שקל נוסף 50% *מס נוסף מעל: 811,560 50% *מס נוסף מעל: 67,630   *לתשומת לב המעבידים: מס נוסף על הכנסות גבוהות - מס זה לא ייגבה מהשכירים בשלב הניכוי ממקור.   ב.      שינויים במערך הניכויים החל מ-1.1.2013 1.      תקנות מס הכנסה (קביעת שיעור ריבית) (תיקון), התשע"ב-2011 שיעור הריבית המעודכן לשנת מס 2013 לעניין סעיף 3(ט) בנוגע להלוואות שמעל התקרה הקבועה בסעיף יהיה 5.47%. לא חל כל שינוי לגבי יתרת הלוואות שאינן עולות על התקרה הקבועה בסעיף, שימשיכו לשאת הצמדת מדד בלבד. 2.      חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי ועדת הכספים של הכנסת אישרה את הארכת תוקף ההטבות ליישובי קו העימות הדרומי לשנתיים נוספות (2013 ו-2014). יישוב חדש בשם "שלומית", השוכן בטווח של 7 ק"מ מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה הוסף לרשימת היישובים הזכאים להטבות בהתאם לחוק הנ"ל (ראו הנחית המשנה למנהל רשות המסים מיום 10/12/2012 שפורסמה באינטרנט).   ג.       הסכומים המתואמים מינואר 2013 - בש"ח זיכויים   1.  סכום נקודת הזיכוי 218 לחודש קופות גמל וקרנות השתלמות   1.      קצבה מזכה 8,310 לחודש 2.      פטור מקצבה לפי סעיף 9א - 35% 2,909 לחודש 3.      סכום פטור לפי סעיף 9א(ב) לפקודה 116 4.      תקרת הכנסה מזכה ...

רוצים לצפות בתוכן המלא?

למענה מיידי, כנסו לאינפוקליק - מחוללים בדיני עבודה

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
חוזרים
סוגיות בדיני עבודה
מאמרים
הסכמים קיבוציים
מחשבונים וטבלאות
טפסים
חוזים והסכמים
תקשיר
הודעות נש"מ
דברי הסבר


נא להזין לפחות שדה אחד!
פופאפ מוצרים פיננסים שני
לקבלת מחיר אטרקטיבי
השאירו פרטים
הודעה אישית