דף הבית > מהו המחיר לעניין זקיפת שווי לעובד?

מאמר

מהו המחיר לעניין זקיפת שווי לעובד?
תקציר

מבוא התשובה לשאלה מהו המחיר שיש לזקוף לעובד בגין הטבה היא לכאורה פשוטה: תקנה 8 לתקנות מס הכנסה ומס מעסיקים (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה ותשלום מס מעסיקים), התשנ"ג-1993 (להלן: "התקנות") קובעת כדלהלן: "(א) היה התשלום האמור בתקנות 3, 4, 5, 6 או 7, כולו או חלקו בשווה כסף, יקבע המעביד לצורך הניכוי את סכום התשלום כפי שעלה לו או לפי מחיר השוק, הכל לפי הגבוה". משמע - יש לזקוף שווי על פי העלות או מחיר השוק, כגבוה. נניח שעובד בחברת מזון קיבל מזון לצריכה עצמית מהחברה המעסיקה אותו. נניח שעלות המזון אשר קיבל עלתה למעביד 5 ומחיר השוק הוא 8. על פי תקנה 8 לתקנות העובד לא ישלם למעביד 5 אלא 8. יבואן אופנה מוכר לעובדיו את המוצרים שהוא מייבא במחיר עלות. מטרת היבואן היא שעובדיו ילבשו את מוצריו, וכך הוא יזכה לשירותי שיווק. האם גם במקרה זה יש לזקוף שווי בגין ההפרש שבין מחיר השוק למחיר העלות? הרי מדובר בטובת הנאה לעובד ולמעביד. מדוע יש לזקוף שווי לעובד על פי שווי השוק? במאמר זה ננסה לבחון אם התקנה האמורה כלכלית, אם לא חל עיוות ואם מנגנון מס האמת נשמר במקרה כאמור. סקירת פסיקה וחוזרים בשנות ה-60 ניתנו בנושא זה כמה פסקי דין. לאחר מכן הוציאה רשות המסים (מס הכנסה) כמה חוזרים שבהם הביעה את דעתה בסוגיה האמורה, ולאחרונה ניתן פסק דין השופך אור על עניין זקיפת השווי. להלן נסקור את ההלכות והחוזרים בנושא. ע"א 545/59 דן בפסק הדין דן אגודה שיתופית בע"מ נגד פקיד שומה ת"א 5 (להלן: "הלכת דן הראשונה") משנות ה-60, נשאלה שאלה לעניין בגדי קיץ ובגדי חורף שסיפקה חברת דן לעובדיה הקבועים. השאלה הייתה לעניין בגדי החורף שהעובדים יכולים ללבוש גם לאחר שעות העבודה, והקביעה הייתה כי יש לזקוף שווי בגין בגדי החורף ולא בגין בגדי הקיץ. המחיר שנקבע לעניין זקיפת השווי היה מחיר עלות הבגדים למערערת, דהיינו - לא שווי שוק. ע"א 418/6 ...

רוצים לצפות בתוכן המלא?

למענה מיידי, כנסו לאינפוקליק - מחוללים בדיני עבודה

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
חוזרים
סוגיות בדיני עבודה
מאמרים
הסכמים קיבוציים
מחשבונים וטבלאות
טפסים
חוזים והסכמים
תקשיר
הודעות נש"מ
דברי הסבר


נא להזין לפחות שדה אחד!
כנס המיסים השנתי
לקבלת מחיר אטרקטיבי
השאירו פרטים
הודעה אישית