דף הבית > עיקול משכורת של עובד אצל מעסיקו במסגרת הליכי הוצאה לפועל

מאמר

עיקול משכורת של עובד אצל מעסיקו במסגרת הליכי הוצאה לפועל
תקציר

סעיף 43 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967 (להלן 'חוק ההוצל"פ') קובע כי "רשם ההוצאה לפועל רשאי לצוות על עיקול כלל נכסי החייב או על עיקול נכס מסוים מנכסיו הנמצאים בידי צד שלישי". על בסיסו של סעיף זה מוטלת מדי פעם על מעסיקים, כצד שלישי, האחריות לעיקול חוב ממשכורות העובד לטובת נושי העובד המנהלים כנגדו הליכי הוצאה לפועל (להלן: 'הזוכה'). שכר עתידי כנכס סעיף 44(א) לחוק ההוצל"פ קובע כי "צו-עיקול בידי צד שלישי על כלל נכסי החייב יחול על נכסי החייב הנמצאים בידי הצד השלישי ביום המצאת הצו או שיגיעו לידו תוך שלושה חדשים מאותו יום". בע"א 2021/02  בנק אוצר החייל בע"מ  נגד ש.ק. ארבל שיווק בע"מ, מפי כב' השופט ס. ג'ובראן נדונה סוגיית מעמדו של שכר עבודה בגין חודשי עבודה  עתידיים ונקבע כך -  "בענייננו הוכח כי בעת שנמסר צו העיקול למשיבה, היה החייב זכאי לקבל את שכרו מידי חודש בחודשו. העובדה שהשכר אמור להשתלם בעתיד אינה מפחיתה מוודאות החיוב ועל-כן יש לראות בעובדה זו חלק מנכסי החייב הנמצאים בידי הצד השלישי ביום המצאת הצו. ... אולם נראה שאין להתייחס לשכר החודשי שמועד תשלומו בעתיד כאל "נכסים שיגיעו לידו" מאחר וקיימת וודאות לעניין תשלומם (היינו, כל זמן שהחייב עובד הוא זכאי למשכורת חודשית ובמידה ויפרוש יכול העיקול לעבור ולרבוץ על כספי הפיצויים להם יהיה זכאי החייב), ומכאן ברי כי המגבלה של שלושה חודשים כפי שקבוע בסעיף 44(א) לחוק ההוצאה לפועל אינה תקפה לענייננו". מכאן שעיקול שכר עבודה אינו נפסק אוטומטית בתום שלושה חודשים מהמצאת צו העיקול למעסיק, אלא ממשיך לחול גם על השכר העתידי שישולם לעובד עד לגובה החוב. שכר המוגן מפני עיקול בסעיף 50 לחוק ההוצל"פ מנויים נכסים שאינם ניתנים לעיקול בידי צד שלישי ובכלל זה:  נכס שאינו ניתן לעיקול לפי כל דין; כספים המגיעים לחייב שאינו עובד בשכר - כדי סכום שכר העבודה הפטור מעיקול..." בסעיף 8 לחוק הגנת השכר, התשי"ח 1958 הוגדרו מהם סכומי ושיעורי השכר המוגנים מפני עיקול. לענין הסכומים המוגנים מעיקול, הסעיף ה ...

רוצים לצפות בתוכן המלא?

למענה מיידי, כנסו לאינפוקליק - מחוללים בדיני עבודה

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
חוזרים
סוגיות בדיני עבודה
מאמרים
הסכמים קיבוציים
מחשבונים וטבלאות
טפסים
חוזים והסכמים
תקשיר
הודעות נש"מ
דברי הסבר


נא להזין לפחות שדה אחד!
זכויות עובדים בחגים
לקבלת מחיר אטרקטיבי
השאירו פרטים
הודעה אישית