אישור
דף הבית > רשימת תוצאות חיפוש > מאגר:משולב, מילות מפתח:התפטרות

מציג 1 - 15 מתוך 229 תוצאות חיפוש
הצג: תוצאות לדף
ערכים נבחרים מתוךחשבפדיה
תוצאות
הדפס
08/02/2017 |
חקיקה
עמודים:1
ארציעע *****-**-** אי כיבוד זכויות העובד מהווה הרעה מוחשית בתנאי עבודה ונסיבות אחרות שביחסי עבודה שבהן אין לדרוש ממנו כי ימשיך בעבודתו העובד עבד כגנן אצל המעסיקה כ- 10 שנים עת התפטר מעבודתו עקב אי תשלום זכויותיו השונות. העובד טען כי התפטרותו היא בגדר "התפטרות אחרת שדינה כפיטורים" המצדיקה תשלום פיצויי פיטורים לפי סעיף 11 לחוק פיצוי פיטורים. בית האזורי דחה את תביעת העובד וקבע שאינו זכאי לפיצויים מאחר והעובד לא נתן לחברה פרק זמן סביר ומספק על מנת לתקן את הטעון תיקון. בית הדין הארצי לעבודה הפך את קביעת האזורי, קיבל את ערעור העובד וקבע כי העובד זכאי בנסיבות התפטרותו לפיצויי פיטורים היות והתקיימו נסיבות שבהן אין לדרוש ממנו כי ימשיך בעבודתו שהם אי תשלום זכויות כדין. כמו כן התקיים קשר סיבתי בין ההתפטרות לנסיבות כך שאין לדרוש שימשיך בעבודתו וכן התקיים החריג לתנאי לפיו אי מתן התראה למעסיק לא ישלול את הזכות לפיצויי פיטורים, שכן הסיכוי שהמעסיקה תתקן את הפגיעה בעובד הוא מזערי.
פסיקה
עמודים:3
ארצי
מציג 1 - 15 מתוך 229 תוצאות חיפוש
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית