סגור חלון

אישור
HamburgerButton
דברו איתנו 8109 *
מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1271 - 23/06/2020

המבזק השבועי - הדרך שלך להיות מעודכן

 

23.6.2020

 
דברי הסבר לחקיקה והצעות חוק
 
 
חוק מענק לעידוד תעסוקה (הוראת שעה- נגיף הקורונה החדש), התש"ף -2020

ביום 16.06.2020 פורסם ברשומות חוק מענק לעידוד תעסוקה (הוראת שעה- נגיף הקורונה החדש), התש"ף-2020. מטרת החוק הנה לזרז חזרתם של דורשי העבודה לעבודה ולצמצם את הפגיעה במשק באמצעות מתן תמריץ כספי למעסיקים שיקלטו או יחזירו לעבודה עובדים שהוצאו משוק העבודה בתקופת המשבר.

לדברי הסבר מאת עו"ד ג'ולייט אליהו – לחץ כאן
 
 
סוגיות בדיני עבודה
 
 
פטור מתשלום דמי ביטוח בריאות לתורם איבר

סעיף 2 לתקנות ביטוח בריאות ממלכתי (פטור מתשלום דמי ביטוח בריאות לתורם איבר), תשע"ב- 2012 קובע כי : "תורם שתרם בישראל, בחייו, איבר לנתרם שהוא תושב ישראל, יהיה פטור מתשלום דמי ביטוח בריאות ממלכתי כמשמעותם בסעיף 14 לחוק, לתקופה של 36 חודשים שתחילתה בתחילת השנה הראשונה שלאחר השנה שעבר בה את הניתוח לנטילת האיבר". יצוין כי על פי סעיף 3 לתקנות, המרכז להשתלות יעביר למוסד לביטוח לאומי ב-31 בדצמבר של כל שנה את רשימת התורמים כאמור בתקנה 2, אשר תרמו איבר בחייהם לנתרם ישראלי במהלך אותה שנה.

להתייחסות מאת עו"ד מעיין קישלס – לחץ כאן
 
 
טבלאות
 
 
מחולל פיצויי פיטורים בעקבות חזרה לעבודה

מחולל זה מפרט את דינם של פיצויי פיטורים בעקבות חזרה לעבודה בטרם חלפו 6 חודשים.

למחולל פיצויי פיטורים בעקבות חזרה לעבודה – לחץ כאן
 
 
פסיקה
 
 
טיול במרכזי קניות בזמן מחלה אינו מזכה בדמי מחלה

עובדת עבדה אצל המעסיקה ופוטרה בטענה לחוסר רצינות, איחורים, והיעדרויות רבות. כמו כן, העובדת ניצלה את זכויותיה לתשלום ימי מחלה תוך תרמית, הציגה בזמן אמת אישורי מחלה חסרים ולא מפורטים. בעקבות כך המעסיקה שכרה חברת חקירות, וזו המציאה לידיה דוח מפורט וברור שבו עלה כי העובדת מבלה במרכזי קניות בזמן דיווחיה על ימי מחלה. מנגד העובדת טענה כי פוטרה בניגוד לחוק עבודת נשים וחוק שוויון הזדמנויות, ותוך פגיעה בזכותה לשימוע תקין, שלילת זכותה לפיצויי פיטורים ותשלום דמי מחלה. בית הדין פסק, כי העובדת אינה חוסה תחת חוק עבודת נשים וחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, מאחר והעובדת אינה מטופלת בטיפולי פוריות. באשר לפיצויי הפיטורים נקבע כי על המעסיק לשלם את מה שהופרש לקופת גמל ואין צורך להשלים פיצויי פיטורים, היות ומדובר בהפרת משמעת חמורה המצדיקה שלילת השלמת פיצויי פיטורים. באשר לדמי מחלה, נקבע כי העובדת בילתה במרכזי קניות בתקופת המחלה בניגוד לחוק דמי מחלה, העובדת ניצלה את ימי מחלתה לאחר שדווחה למעסיקה דיווח כוזב, התנהלות זו עמדה בניגוד לתכלית הזכאות לדמי מחלה הקבועים בחוק. לאור הדברים האמורים נפסק כי, העובדת אינה זכאית לתשלום דמי מחלה בגין הימים בהם הציגה אישור מחלה. לגבי יתר הזכויות הסוציאליות כגון פדיון דמי חופשה, והבראה שתבעה העובדת בית הדין פסק שעל המעסיק לשלם לעובדת (סע"ש 8591-02-18, אפרת אפללו אגם בנישה בע"מ, מיום 23.03.2020).

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד עידו סמולר – לחץ כאן
 
 
  להיות מעודכן כל הזמן! להדרכות נוספות לחץ כאן
 
השתלמות הכנה לפרישה ופנסיה - 5 מפגשים! הדרכת ZOOM מקצועית ומעשית
פרישה לפנסיה היא נושא מורכב המחייב הכנה מקדמית והיערכות בהיבטים רבים ומגוונים - פנסיוניים, מיסויים, כלכליים, תעסוקתיים ופסיכולוגיים. מטרת ההשתלמות הינה להקנות לפורשים ולעוסקים בתחום, ידע בתחומים הללו על מנת לאפשר להם להיערך בהתאם.
השתלמות מקצועית מס ערך מוסף
עקב שינויים משמעותיים בחוק מע"מ ותקנותיו, פסיקה תקדימית, החלטות מיסוי ועמדות חייבות בדיווח; המשליכים על התנהלות אנשי המסים והתמצאותם בעדכונים החדשים, בחרנו בשני ימי השתלמות מקצועית שמטרתם לרדת "מהפילוסופיה" ל"פרקטיקה" ולהתייחס ביומיים מרוכזים להוראות החוק ויישומיהם במהלך העבודה השוטפת, תוך למידה בסיסית של עיקרי ההוראות בחוק וריענון הידע הקיים. כמו כן נלמד את אופני הדיוח והוצאות חשבוניות לאור התפתחות המסחר האינטרנטי בשנים האחרונות
מיסוי בינלאומי
יום עיון שמוקדש כולו לסוגיות במיסוי בינלאומי LLC כגון: דיווח על הכנסות מחו"ל, מיסוי חברות מילוי טפסי הדיווח למס הכנסה, הבנה וקריאת דוח מס NR1040 ודוחות מס אחרים מחו"ל ודגשים למייצגים. העברת חומר פרקטי הלכה למעשה.
סעיף 3 ט1 וחברות ארנק
יום העיון מוקדש כולו לטיפול בסוגיות פרקטיות הצפות ועולות עם יישומן של הוראות סעיף 3(ט 1) וסעיף 62 א לפקודה תוך סקירה נרחבת ומענה לשאלות הפתוחות בנושאים אלה; התמקדות במיסוי משיכות בעלים ומיסוי חברות ארנק בהיבט מס הכנסה וביטוח לאומי, וכן התייחסות לחברות משפחתיות בביטוח לאומי לאור פס"ד נחושתן.
קורס דיני עבודה - פרונטלי או בזום
זו השנה החמישית בה אנו מעבירים קורס רחב ומקיף הנוגע לכל הסוגיות המעסיקות את המעסיקים ביומיום, במטרה לתת ידע וכלים להתמודדות בשטח. הקורס מיועד לכם, העוסקים בדיני עבודה בארגון - מנהלי כספים, חשבי שכר, מנהלי משאבי אנוש, בעלי עסקים, מנהלים ובעלי תפקידים בכירים, הנדרשים לידע מעמיק בתחום, בעבודתכם היומיומית. תינתן התייחסות לעבודה מהבית (בהתאם למגבלות הקורונה)
 
 
למסמך בפורמט PDF לחץ כאן
סגור חלון

למענה מיידי, כנסו לאינפוקליק - מחוללים בדיני עבודה
השתלמות מע"מ בזום
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית