סגור חלון

אישור
HamburgerButton
דברו איתנו 8109 *
מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1265 - 12/05/2020

המבזק השבועי - הדרך שלך להיות מעודכן

 

כל עובד 12.5

 
דברי הסבר לחקיקה והצעות חוק
 
 
תקנות שעת חירום (נגיף קורונה החדש)(ביטוח רפואי ומגורים הולמים לעובדים מהאזור), התש"ף - 2020

ביום 5.5.2020 פורסמו ברשומות תקנות שעת חירום (נגיף קורונה החדש)(ביטוח רפואי ומגורים הולמים לעובדים מהאזור), התש"ף - 2020.בהתאם לתקנות, בסעיף 1ה לחוק עובדים זרים, התשנ"א- 1991 העוסק במגורים הולמים לעובד זר, יוספו גם עובדים זרים שחוק יישום ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו (הסדרים כלכליים והוראות שונות)(תיקוני חקיקה), התשנ"ה- 1994 חל עליהם, והשוהים בישראל כדין, בהיתר שהייה, למטרת עבודה המאפשר לינה בישראל לפי חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשס"ג-2003.

לדברי הסבר מאת עו"ד מיטל דולב - בלט – לחץ כאן
 
תקנות שעת חירום (נגיף קורונה החדש)(הוראות מיוחדות לענין ביטוח אבטלה)(תיקון), התש"ף -2020

ביום 11.5.2020 פורסמו ברשומות תקנות שעת חירום (נגיף קורונה החדש)(הוראות מיוחדות לענין ביטוח אבטלה)(תיקון), התש"ף - 2020. בהתאם לתיקון לתקנות, עובד שהוצא לחל"ת או פוטר מ- 1.3.20 עד 30.4.20, ויש לו לפחות 6 חודשי עבודה ב-18 החודשים האחרונים, יוכל להיות זכאי לדמי אבטלה.

לדברי הסבר מאת עו"ד מיטל דולב בלט - לחץ כאן
 
 
טבלאות
 
 
מחולל הודעה מוקדמת לפיטורים לאחר שימוע עבודה בפועל

מחולל זה יוצר עבור המשתמש מסמך סיום העסקה במצב של פיטורי עובד עם עבודה בפועל בתקופת ההודעה המוקדמת.

למחולל הודעה מוקדמת לפיטורים לאחר שימוע עבודה בפועל – לחץ כאן
 
 
חוזרים
 
 
נגיף הקורונה - הנחיות לדורשי עבודה- שירות התעסוקה

שירות התעסוקה הישראלי פרסם הנחיות לתובעי אבטלה והבטחת הכנסה. בהמשך להנחיות משרד הבריאות גם בחודש מאי לא תתקיים קבלת קהל בלשכות שירות התעסוקה. אין צורך להתייצב בלשכות התעסוקה עד להודעה חדשה.

לחוזר שירות התעסוקה במלואו – לחץ כאן
 
הודעה חשובה לציבור המעסיקים

על פי חוק, מידי חודש, במועד תשלום השכר, על מעסיק של עובד זר שהוא מסתנן, להפקיד פיקדון. ביום 23.04.2020 ניתן פסק דין בבג"צ 2293/17 בנושא פיקדון לעובדים מסתננים.

לחוזר רשות האוכלוסין וההגירה במלואו – לחץ כאן
 
עדכון בעקבות פסיקת בג"צ בנושא פיקדון למסתננים

במסגרת פסק הדין בוטל הניכוי החודשי בשיעור 20% (או 6% לאוכלוסיות הזכאיות לפי התקנות שנקבעו בעניין זה) משכרו של העובד המסתנן. בהתאם לכך, בטופס ההפקדה המקוון לא ייגבה עוד סכום כלשהו כרכיב חלק העובד, ועל המעסיק חל איסור לנכות סכומי פיקדון משכרו של העובד המסתנן.

לחוזר רשות האוכלוסין וההגירה במלואו – לחץ כאן
 
נדחה מועד הדיווח והתשלום למעסיקים עבור העובדים שבחל"ת

ביום 7.5.2020 פרסם המוסד לביטוח לאומי הודעה לעניין דחיית מועד הדיווח והתשלום ליום 15.7.2020.

להודעת המוסד לביטוח לאומי במלואה – לחץ כאן
 
 
פסיקה
 
 
עובדת שלא נעדרה בטיפולי פוריות מוגנת מפיטורים בכל תקופות הטיפולים

מאמנת במועדון ספורט עירוני עבדה תחת ניהול אמה כך שבשלב מסוים נוצרו מחלוקות בינה לבין המעסיק/ המועדון, וזה ביקש להעבירה לסניף אחר כדי שלא תעבוד באותו מועדון עם אמה, בניגוד לחוק. העובדת סירבה לעבור וטענה שהיא בטיפולי פוריות וכי אין קשר לתפקוד לקוי שלה. לא היתה מחלוקת כי העובדת לא נעדרה במהלך טיפולי הפוריות. המועדון פנה לממונה על החוק וזו קבעה כי בנסיבות המקרה לא נדרש היתר. לפיכך בוצע שימוע והעובדת פוטרה. העובדת תבעה את המעסיק וכן ערערה על החלטת הממונה. בית הדין האזורי קיבל את גרסת העובדת לפיה יש הגנה על העובדת גם במהלך הטיפולים וגם במהלך 150 ימים בין טיפולים. המדינה ערערה לבית הדין הארצי בטענה כי לא זו הפרשנות הנכונה לסעיף 9(ה)(3) לחוק עבודת נשים, אך הערעור נדחה והתקבלה עמדת בית הדין האזורי. השאלה המשפטית נדונה בערעור, חרף העובדה כי בינתיים העובדת הרתה והדיון הפך להיות תיאורטי עקב החשיבות הרבה שהיתה בעניין (ע"ע 4333-11-19, מדינת ישראל נ' נטלי גוטמן והחברה העירונית ראשון לציון לתרבות ספורט ונופש בע"מ, מיום 29.03.2020).

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד ג'ולייט אליהו - לחץ כאן
 
עובדת בהריון שהתפטרה בשל אמירות פוגעניות ומפלות של המעסיק דינה כמפוטרת

העובדת עבדה אצל המעסיקה כעובדת משק בית ומבשלת. לאחר תחילת העסקתה גילתה העובדת שהיא בהריון ואז הודיעה למעסיקה. לאחר מכן המעסיקה העירה הערות פוגעניות ומפלות כלפי העובדת. מספר ימים לאחר מכן, התקיימה "שיחת השימוע" ולאחריה הודיעה העובדת על התפטרות, בדין מפוטרת, בשל נסיבות שבהן לא ניתן לדרוש ממנה להמשיך לעבוד. בית הדין פסק כי קיים קשר הדוק בין טענות העובדת על הפרת חוק עבודת נשים, קיום של יחס פוגעני ומשפיל לאחר שהיא הודיעה למעסיקה שהיא בהריון, לבין הסיבה אשר לטענתה הצדיקה את התפטרותה, בשל נסיבות שבגינן לא ניתן לדרוש ממנה שתמשיך בעובדה לפי סעיף 11 לחוק פיצויי פיטורים. חוק עבודת נשים לא מזכיר מצב של עובדת בהריון שדינה כפיטורים, אך נקבע כי התוצאה צריכה להיות זהה, כי אם לא כן, יוכל המעסיק לגרום לפגיעה של העובדת שתאלץ להתפטר בשל כך ועל כן, להתחמק מאיסור זה. המסקנה היא כי בנסיבות מסוימות של הרעת תנאי עבודה או גרימת נסיבות שבהן לא ניתן לדרוש מן העובדת להמשיך בעבודה, גם התפטרות העובדת יכולה להוות הפרה של סעיף 9 לחוק עבודת נשים. האמירות הפוגעניות של המעסיקה כלפי העובדת מצדיקות לראות בעובדת כפי שפוטרה בניגוד לחוק עבודת נשים (סע"ש 43162-02-18, גפנית מזרחי נ' פנינה דן, מיום 24.10.19).

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד מורן טימן גוגול – לחץ כאן
 
 
  להיות מעודכן כל הזמן! להדרכות נוספות לחץ כאן
 
קורס חשבי שכר פרקטי
מדובר בקורס ממוקד המספק למשתתפים בו יכולת הבנה תוך היכרות עם כלל הנושאים המאפיינים את עולם חשבות השכר.
סדנה בנושא הוראות ניהול ספרים
סדנה אשר מוקדשת כולה להתנהלות נכונה בסבך ההוראות לניהול ספרים ומסמכים ממוחשבים, עמידה בביקורות ספרי העסק, הליכים מול פקיד השומה בפסילת ספרים ואי רישום תקבול.
קורס מאקרו (V.B.A ל- Excel) - לכלכלנים ואנשי כספים
מנהלי כספים ואנשי כלכלה בארגון מוצאים את עצמם לעיתים קרובות מידי עסוקים במשך שעות בהכנת דוחות כספיים. לרוב מבנה הדוחות חוזר על עצמו, ורק הנתונים משתנים.
EXCEL מתקדם
הכרת השימוש ב Excel ככלי לניתוח ולהבנה מהירה וקלה של תוצרים המופקים מתוך בסיסי נתונים גולמיים. Excel מסוגל לבצע ניתוחים על נתונים מקומיים ועל נתונים מיובאים ואף מקושרים.
ניכוי מס במקור
יום עיון מיוחד שמוקדש כולו לציבור המנכים על מנת לעמוד במטלות הכבדות ברמה הפרוצדוראלית ולפעול בהתאם להוראות הדין, תוך יישום דווקני ופרטני של שלל ההוראות הקיימות בנושא הניכוי במקור, לרבות טיפול בקנסות, פירוט הליקויים והתמודדות מול פקידי השומה.
יום עיון טופס 161 והמגבלות על פיטורי עובדים
בשנים האחרונות אנו עדים לאינסוף שינויי חקיקה בתחום מיסוי הפרישה. מיסוי הפרישה מתחיל אצל חשב השכר שמוציא את טופס 161 בעת פרישת העובד. מילוי לא נכון של הטופס יכול לגרום לנזקים כספיים לעובד וגם למעביד. ביום עיון זה נלמד את הכללים למילוי נכון של ניירת הפרישה ונדבר על דרכי העבודה הנכונים בהתאם להנחיות מס הכנסה. כמו כן, נלמד מתי המעסיק לא יכול לפטר את עובדיו.
איך לקרוא את תלוש השכר?
על כל מנהל בארגון שיש תחתיו עובדים, ולמעשה על כל מעסיק שהוא צד ליחסי עבודה, מוטלת האחריות לידיעת חוקי העבודה ולשמירה על קיומם, ולפיכך חובה שיהיו בידיו כלים להתמודדות היומיומית עם מצבים שונים מעולם זה. ביום זה נלמד על תלוש השכר וחוק הגנת השכר וכן נקבל כלים לקריאת תלוש השכר באופן הנכון.
השתלמות הכנה לפרישה ופנסיה
פרישה לפנסיה היא נושא מורכב המחייב הכנה מקדמית והיערכות בהיבטים רבים ומגוונים - פנסיוניים, מיסויים, כלכליים, תעסוקתיים ופסיכולוגיים. מטרת ההשתלמות הינה להקנות לפורשים ולעוסקים בתחום, ידע בתחומים הללו על מנת לאפשר להם להיערך בהתאם.
חובות מעסיקים בעת סיום העסקה
ביום עיון זה נרענן את מכלול החובות החלות בחוקי העבודה השונים על מעסיק בעת סיום יחסי עבודה, נסקור את הליך הפיטורים על שלביו השונים ונתמקד בזכאות לפיצויי פיטורים ואופן חישובם.
השתלמות מקצועית מס ערך מוסף
עקב שינויים משמעותיים בחוק מע"מ ותקנותיו, פסיקה תקדימית, החלטות מיסוי ועמדות חייבות בדיווח; המשליכים על התנהלות אנשי המסים והתמצאותם בעדכונים החדשים, בחרנו בשני ימי השתלמות מקצועית שמטרתם לרדת "מהפילוסופיה" ל"פרקטיקה" ולהתייחס ביומיים מרוכזים להוראות החוק ויישומיהם במהלך העבודה השוטפת, תוך למידה בסיסית של עיקרי ההוראות בחוק וריענון הידע הקיים. כמו כן נלמד את אופני הדיוח והוצאות חשבוניות לאור התפתחות המסחר האינטרנטי בשנים האחרונות
מיסוי בינלאומי
יום עיון שמוקדש כולו לסוגיות במיסוי בינלאומי LLC כגון: דיווח על הכנסות מחו"ל, מיסוי חברות מילוי טפסי הדיווח למס הכנסה, הבנה וקריאת דוח מס NR1040 ודוחות מס אחרים מחו"ל ודגשים למייצגים. העברת חומר פרקטי הלכה למעשה.
 
 
למסמך בפורמט PDF לחץ כאן
סגור חלון

למענה מיידי, כנסו לאינפוקליק - מחוללים בדיני עבודה
יום עיון טופס 161 יוני 2020
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית