סגור חלון

אישור
HamburgerButton
דברו איתנו 8109 *
מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1263 - 27/04/2020

המבזק השבועי - הדרך שלך להיות מעודכן

 

כל עובד 27.4.2020

 
סוגיות בדיני עבודה
 
 
תשלום דמי נסיעה עבור עבודה מהבית

העובד זכאי לתשלום דמי נסיעות רק אם בפועל ההגעה לעבודה היתה כרוכה מבחינתו בהוצאות, היינו, כאשר מתקיים מבחן ההזדקקות והעובד זקוק לתחבורה ציבורית על מנת להגיע בפועל למקום העבודה.

להתייחסותה של עו"ד ג'ולייט אליהו – לחץ כאן
 
 
טבלאות
 
 
מחולל זכאות לקבלת תשלום דמי חג

מחולל זה מפרט את תנאי הזכאות לתשלום דמי חגים לעובדים

למחולל זכאות לקבלת תשלום דמי חג-לחץ כאן
 
 
חוזרים
 
 
ביטול תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש)(חוק עבודת נשים), התש"ף-2020

משרד העבודה פרסם חוזר בעניין תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (חוק עבודת נשים), התש"ף- 2020 אשר בוטלו ביום 17.4.2020. בהתאם לחוזר, החל מתאריך זה, כלל המעסיקים המעוניינים להוציא לחל"ת עובד/ת המוגן/ת עפ"י חוק עבודת נשים או להאריך היתר שתוקפו הסתיים לאחר מועד זה מחויבים בהגשת בקשה להיתר בעת הוצאה לחל"ת ועליהם לפנות למנהל הסדרה והאכיפה בבקשה.

לחוזר משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים במלואו – לחץ כאן
 
היתר להוצאת עובדות לחופשה ללא תשלום בעקבות התפשטות נגיף הקורונה

משרד העבודה והרווחה פרסם שירות חדש המאפשר למעסיקים אשר מעוניינים לקבל היתר ממשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, להוצאת עובדת המוגנת בחוק עבודת נשים, לחופשה ללא תשלום בעקבות התפשטות נגיף הקורונה, יגישו בקשה באמצעות טופס מקוון.

לחוזר משרד העבודה והרווחה במלואו – לחץ כאן
 
מענק ההתסגלות לבני 67+ ישולם גם עבור חודש מאי

הביטוח הלאומי ישלם את מענק ההסתגלות הנוסף לבני 67+ שלא חזרו לעבודה בחודש מאי, או למי שהוצאו לחל"ת למשך 30 יום או פוטרו בחודש מאי. המענק עבור חודש מאי ישולם בנוסף למענקים עבור החודשים מרץ ואפריל.

לחוזר המוסד לביטוח לאומי במלואו- לחץ כאן
 
 
פסיקה
 
 
ביה"ד הארצי פסק כי הרווחים שנצברו בכספי הפיצויים בביטוחי המנהלים הוותיקים שייכים לעובד

בית הדין הארצי דן בשאלה לזכות מי יזקפו הרווחים של הפקדות המעסיק למרכיב הפיצויים בפוליסות ביטוח המנהלים שהוצאו בין השנים 1992 - 2003. העובדת עבדה בתפקיד מנה"ח בשנים 1983 - 2015 אצל מעסיקה עד שפרשה מחמת גיל בנסיבות המזכות בפיצויי פיטורים. בשנת 1993 נפתחה לעובדת פוליסת ביטוח מנהלים מסוג "משתתפות ברווחים" לתגמולים ולפיצויים כאשר המעסיק לא החיל את סעיף 14 על כספי הפיצויים. בעת סיום יחסי עובד מעסיק, המעסיקה שילמה לעובדת פיצויי פיטורין תוך זקיפת הרווחים שבקופה על חשבון פיצויי הפיטורין ובניגוד לתנאי הפוליסה בה נקבע כי הרווחים שבקופת הפיצויים ייזקפו לתגמולים. על תחשיב זה הגישה העובדת תביעה לביה"ד לעבודה. ביה"ד האזורי לעבודה וכן ביה"ד הארצי לעבודה פסקו כי על פי הנורמות הרגולטוריות שהיו בשנים שבין 1992-2003 הרווחים הנצברים כתוצאה מהשקעת כספי הפיצויים המופקדים בפוליסה "מהסוג משתתפות ברווחים" ישויכו במועד עזיבת העובד לרכיב התגמולים בפוליסה ולא לרכיב פיצויי הפיטורים, וערך פדיון הפוליסה למעסיק יהיה בתוספת הפרשי הצמדה בלבד. ביה"ד הארצי פסק כי מסמך הפוליסה הינו מעין חוזה בית הצדדים המפרט את זכויות הצדדים וחיוביהם מכוח חוזה הביטוח שנכרת ביניהם. בתקופה הרלוונטית המעסיק הוא שבחר את המוצר הפנסיוני לעובדיו. חזקה על המעסיק, לפיכך, כי ידע או צריך היה לדעת מה הם תנאי תכנית הביטוח ומה השלכותיהן על זכויות הצדדים בסיום יחסי העבודה. במקרה זה ההוראה היחידה המסדירה את מתכונת חישוב צבירת הכספים במרכיב הפיצויים, היא ההוראה המופיעה בפוליסה לפיה הרווחים לא יזקפו על חשבון הפיצויים ועל כן חייב ביה"ד הארצי את המעסיקה להשלים פיצויי פיטורין לעובדת ללא הרווחים (ע"ע 29744-11-18, חברת מוסדות חנוך ותרבות בהרצליה נגד דורית לוי, מיום 31.03.2020).

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד ראובן בבדז'נוב – לחץ כאן
 
האם פגיעה באוטם שריר הלב כתוצאה מעזיבתו של העובד את מקום העבודה מהווה תאונת עבודה?

העובד, מהנדס אזרחי, אשר החל לעבוד בשנת 2012 כמנהל אזור בחברת בניה. בתחילת יולי 2015 קיבל העובד הצעת עבודה מחברה מסוימת. ביום 24.08.15 הודיע על התפטרותו וביום 13.09.15 היה היום האחרון לעבודתו בחברה. העובד נסע לאתרים השונים על מנת להיפרד מהעובדים ולמחרת בלילה לקה העובד בליבו. העובד הגיש תביעה לתשלום דמי פגיעה והודעה על פגיעה בעבודה בגין אוטם שריר הלב ביום 15.09.15. המוסד לביטוח לאומי דחה את התביעה. בית הדין הגיע למסקנה כי יש מקום למנות מומחה רפואי על מנת שיחווה דעתו בשאלת הקשר הסיבתי הרפואי. באשר לקביעת תאונת עבודה במקרה של אוטם שריר הלב, הלכה פסוקה היא, שבכדי שיכיר בית הדין באוטם שריר הלב כתאונת עבודה, יש להוכיח קיומו של אירוע חריג בעבודתו של העובד. אין מחלוקת שהעובד אכן נפרד מהעובדים באתר ואין נפקות מה היה מספר העובדים וגם לא אם, הדבר תוכנן מראש או היה ספונטני שכן הדעה נותנת שהעובד התרגש. ברור כי כל אותה עת מרגע שחיפש העובד עבודה אחרת, מצא עבודה, הודיע על התפטרותו בכתב, ולא פנים מול פנים, המשך עבודה על אף שהממונים ידעו שהוא עוזב ועד יום העבודה האחרון בחברה, היה שרוי העובד במתח מתמשך. עם זאת, נקודת השיא של המתח הייתה היום האחרון שבו נפגש ונפרד מהעובדים. אכן העובד לקה בליבו כיום וחצי לאחר האירוע החריג אולם יהיה על הרופא המומחה להשיב אם הזמן שחלף בין אירוע הפרידה להתקף הלב מנתק את הקשר הסיבתי (ב"ל 18487-04-17, נ'ק' נ' המוסד לביטוח לאומי, מיום 02.06.19)

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד מורן טימן גוגול – לחץ כאן
 
 
  להיות מעודכן כל הזמן! להדרכות נוספות לחץ כאן
 
קורס חשבי שכר פרקטי
מדובר בקורס ממוקד המספק למשתתפים בו יכולת הבנה תוך היכרות עם כלל הנושאים המאפיינים את עולם חשבות השכר.
סדנה בנושא הוראות ניהול ספרים
סדנה אשר מוקדשת כולה להתנהלות נכונה בסבך ההוראות לניהול ספרים ומסמכים ממוחשבים, עמידה בביקורות ספרי העסק, הליכים מול פקיד השומה בפסילת ספרים ואי רישום תקבול.
קורס מאקרו (V.B.A ל- Excel) - לכלכלנים ואנשי כספים
מנהלי כספים ואנשי כלכלה בארגון מוצאים את עצמם לעיתים קרובות מידי עסוקים במשך שעות בהכנת דוחות כספיים. לרוב מבנה הדוחות חוזר על עצמו, ורק הנתונים משתנים.
EXCEL מתקדם
הכרת השימוש ב Excel ככלי לניתוח ולהבנה מהירה וקלה של תוצרים המופקים מתוך בסיסי נתונים גולמיים. Excel מסוגל לבצע ניתוחים על נתונים מקומיים ועל נתונים מיובאים ואף מקושרים.
ניכוי מס במקור
יום עיון מיוחד שמוקדש כולו לציבור המנכים על מנת לעמוד במטלות הכבדות ברמה הפרוצדוראלית ולפעול בהתאם להוראות הדין, תוך יישום דווקני ופרטני של שלל ההוראות הקיימות בנושא הניכוי במקור, לרבות טיפול בקנסות, פירוט הליקויים והתמודדות מול פקידי השומה.
יום עיון טופס 161 והמגבלות על פיטורי עובדים
בשנים האחרונות אנו עדים לאינסוף שינויי חקיקה בתחום מיסוי הפרישה. מיסוי הפרישה מתחיל אצל חשב השכר שמוציא את טופס 161 בעת פרישת העובד. מילוי לא נכון של הטופס יכול לגרום לנזקים כספיים לעובד וגם למעביד. ביום עיון זה נלמד את הכללים למילוי נכון של ניירת הפרישה ונדבר על דרכי העבודה הנכונים בהתאם להנחיות מס הכנסה. כמו כן, נלמד מתי המעסיק לא יכול לפטר את עובדיו.
איך לקרוא את תלוש השכר?
על כל מנהל בארגון שיש תחתיו עובדים, ולמעשה על כל מעסיק שהוא צד ליחסי עבודה, מוטלת האחריות לידיעת חוקי העבודה ולשמירה על קיומם, ולפיכך חובה שיהיו בידיו כלים להתמודדות היומיומית עם מצבים שונים מעולם זה. ביום זה נלמד על תלוש השכר וחוק הגנת השכר וכן נקבל כלים לקריאת תלוש השכר באופן הנכון.
השתלמות הכנה לפרישה ופנסיה
פרישה לפנסיה היא נושא מורכב המחייב הכנה מקדמית והיערכות בהיבטים רבים ומגוונים - פנסיוניים, מיסויים, כלכליים, תעסוקתיים ופסיכולוגיים. מטרת ההשתלמות הינה להקנות לפורשים ולעוסקים בתחום, ידע בתחומים הללו על מנת לאפשר להם להיערך בהתאם.
חובות מעסיקים בעת סיום העסקה
ביום עיון זה נרענן את מכלול החובות החלות בחוקי העבודה השונים על מעסיק בעת סיום יחסי עבודה, נסקור את הליך הפיטורים על שלביו השונים ונתמקד בזכאות לפיצויי פיטורים ואופן חישובם.
השתלמות מקצועית מס ערך מוסף
עקב שינויים משמעותיים בחוק מע"מ ותקנותיו, פסיקה תקדימית, החלטות מיסוי ועמדות חייבות בדיווח; המשליכים על התנהלות אנשי המסים והתמצאותם בעדכונים החדשים, בחרנו בשני ימי השתלמות מקצועית שמטרתם לרדת "מהפילוסופיה" ל"פרקטיקה" ולהתייחס ביומיים מרוכזים להוראות החוק ויישומיהם במהלך העבודה השוטפת, תוך למידה בסיסית של עיקרי ההוראות בחוק וריענון הידע הקיים. כמו כן נלמד את אופני הדיוח והוצאות חשבוניות לאור התפתחות המסחר האינטרנטי בשנים האחרונות
מיסוי בינלאומי
יום עיון שמוקדש כולו לסוגיות במיסוי בינלאומי LLC כגון: דיווח על הכנסות מחו"ל, מיסוי חברות מילוי טפסי הדיווח למס הכנסה, הבנה וקריאת דוח מס NR1040 ודוחות מס אחרים מחו"ל ודגשים למייצגים. העברת חומר פרקטי הלכה למעשה.
 
 
למסמך בפורמט PDF לחץ כאן
סגור חלון

למענה מיידי, כנסו לאינפוקליק - מחוללים בדיני עבודה
יום עיון טופס 161 יוני 2020
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית