אישור
כל עובד - הנדון: יום שבתון ביום הבחירות לרשויות המקומיות
דף הבית > הנדון: יום שבתון ביום הבחירות לרשויות המקומיות
הנדון: יום שבתון ביום הבחירות לרשויות המקומיות
תקציר
כללי: ביום 30 לאוקטובר 2018 יתקיים יום הבחירות לרשויות המקומיות והאזוריות (להלן: "יום הבחירות") למעט היישובים הבאים: טייבה, באקה אלג'רביה, ג'ת המשולש ותל מונד. תיקון מס' 44 התשע"ד-2014 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות) ותיקון מס' 10 התשע"ז-2017 לחוק המועצות האזוריות (מועד בחירות כלליות) קובע כי יום הבחירות הכלליות לרשויות המקומיות ולמועצות האזוריות ייחשב יום שבתון בתחומן של הרשויות שהבחירות נערכות בהן. תחולה: עובד מדינה יהיה זכאי ליום שבתון בהתאם לכללים המפורטים להלן: א.      עובד הנמצא בכל מהלך יום הבחירות ...
המסמך המלא פתוח למנויים בלבד!
באנר CRM חשבים
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית