אישור
כל עובד - העסקה ותשלום שכר ביום הבחירות לרשויות המקומיות
דף הבית > העסקה ותשלום שכר ביום הבחירות לרשויות המקומיות
העסקה ותשלום שכר ביום הבחירות לרשויות המקומיות
תקציר
יום הבחירות לרשויות המקומיות הוא יום שבתון ברשות המקומית שבה מתקיימות הבחירות. בהתאם להוראות חוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה - 1965, עובדים אשר מועסקים במקום העבודה 14 יום לפחות ומתגוררים ברשות מקומית אשר בה מתקיי ...
המסמך המלא פתוח למנויים בלבד!
באנר CRM חשבים
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית