אישור
כל עובד - 61% מהגופים הציבוריים עומדים ביעד ההעסקה של ייצוג הולם של אנשים
דף הבית > 61% מהגופים הציבוריים עומדים ביעד ההעסקה של ייצוג הולם של אנשים עם מוגבלות לשנת 2017
61% מהגופים הציבוריים עומדים ביעד ההעסקה של ייצוג הולם של אנשים עם מוגבלות לשנת 2017
תקציר
נתונים חדשים ומעודכנים אודות חובת ייצוג ההולם של אנשים עם מוגבלות בגופים ציבוריים גדולים, נכון לשנת 2017. הנתונים הופקו על ידי המוסד לביטוח לאומי, כחלק מתהליך יישומו של תיקון 15 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות הקובע כי גופים ציבוריים המעסיקים 100 עובדים לפחות, מחוייבים להעסיק לפחות 5% אנשים עם מוגבלות משמעותית כהגדרתה בחוק.  החוק נועד לסייע בקידום העסקה של אנשים עם מוגבלות אשר נתקלים לא אחת בחסמים ובקושי להשתלב בשוק העבודה, ולפתוח עבורם את דלתות המעסיקים הציבורים. על פי החוק, מעסיקים נדרשים לבצע שורה של פעולות לקידום הייצוג ההולם בקרב עובדיהם וביניהם ...
המסמך המלא פתוח למנויים בלבד!
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית