אישור
כל עובד - נדחתה ברובה תביעה של מזכירה שפוטרה בהיותה בהריון- פיטוריה נבעו
דף הבית > סעש 17923-05-14 - יעל שלו נגד א.י. אמברוזיה בע"מ ח.פ
סעש 17923-05-14 - יעל שלו נגד א.י. אמברוזיה בע"מ ח.פ
תקציר
ל התובעת, הגב' יעל שלו (להלן- התובעת) מעבודתה אצל חברת א.י. אמברוזיה בע"מ (להלן- הנתבעת).
התובעת טוענת כי פוטרה בשל הריונה ולאחר ארבעה חודשי עבודה על מנת שלא להיכנס לתחולת חוק עבודת נשים, התשי"ד-1954 (להלן- חוק עבודת נשים). על כן עותרת התובעת לתשלום פיצוי בגין נזק לא ממוני בהתאם לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988 (להלן- חוק שוויון הזדמנויות), פיצוי בגין הפסדי שכר וזכויות סוציאליות עבור תקופת ההיריון והתקופה המוגנת פיצויי בגין אי עריכת שימוע ופיצוי בגין אי מתן הודעה לעובד.
2. עדים...
המסמך המלא פתוח למנויים בלבד!
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית