אישור
כל עובד - הטבות מס לישובים - סעיף 11 לפקודת מס הכנסה
דף הבית > הטבות מס לישובים - סעיף 11 לפקודת מס הכנסה
הטבות מס לישובים - סעיף 11 לפקודת מס הכנסה
תקציר
החל מחודש ינואר 2017 הוגדלה תקרת ההכנסה לצורך מתן זיכוי ממס למי שהיה בשנת המס תושב ביישוב מוטב שהוא יישוב צמוד לגבול עימות בצפון. התיקון קובע כי לתקרת ההכנסה המזכה בזיכוי ממס לפי סעיף 11(ב)(3א)(ב) לפקודת מס הכנסה ייווסף סכום של 24,000 ש"ח במקום 6,000 ש"ח. להלן רשימת הישובים הזכאים לתיקון עם התקרות המעודכנות.
המסמך המלא פתוח למנויים בלבד!
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית