אישור
כל עובד - חובת ההפרשה לפנסיה בזמן חופשת לידה או שמירת הריון מותנית בהפקדה
דף הבית > דמ 15553-07-15 - zebib grezgier נגד אל-שי סופר קלין בע"מ
דמ 15553-07-15 - zebib grezgier נגד אל-שי סופר קלין בע"מ
תקציר
חדרנית בבית מלון התפטרה לטענתה עקב מצב בריאותי לקוי אולם, בית הדין דחה את טענתה מאחר שלא הוכיחה זאת ולא עמדה בתנאי סעיף 6 לחוק פיצויי פיטורים. כמו כן, העובדת לא הציגה אישורים רפואיים מתאימים ואף סירבה לעבור לתפקיד קל יותר מבחינה פיזית. המעסיקה העמידה את העובדת על החובה להציג אישור רפואי, ואף הוסבר לה שאם לא תעשה כן, תחשב כמתפטרת. לעניין הסוגיה האם העובדת זכאית לפיצוי בגין אי הפרשות לפנסיה גם על התקופה שבה שהתה בחופשת לידה נקבע, כי החובה לבטח את העובדת גם בתקופות שהייתה בחופשת לידה או שמירת הריון, מותנית בהפקדה מקבילה מצד העובדת. משלא הוצגו ראיות לכך, אין לחייב את המעסיקה בדמי גמולים בגין תקופת היעדרותה בגין חופשת לידה.
המסמך המלא פתוח למנויים בלבד!
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית