אישור
כל עובד - שינוי מקום ישיבה לעובדת בנק החוזרת לאחר לידה מזכה אותה בפיצוי
דף הבית > סעש 45627-04-14 - אורלי עטיה נגד בנק מזרחי טפחות בע"מ
סעש 45627-04-14 - אורלי עטיה נגד בנק מזרחי טפחות בע"מ
תקציר
בבנק בתום תקופת הניסיון ולאחר ששבה מחופשת הלידה.
האם התובעת פוטרה בשל הריונה, ולמצער, האם ההיריון היווה שיקול בעת קבלת ההחלטה על הפיטורים וזאת בניגוד להוראות חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ"א-1981? האם הבנק הפר את חוק עבודת נשים בגין זימונה של התובעת לשימוע במהלך התקופה המוגנת ואי החזרתה לעמדה שבה ישבה לפני היציאה לחופשת לידה? האם השימוע שנערך לתובעת היה למראית עין?
אלה הן השאלות העיקריות הדרושות להכרעה במסגרת פסק הדין.
המסמך המלא פתוח למנויים בלבד!
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית