אישור
כל עובד - זימון לשימוע בתקופת ימי המחלה הנו בניגוד לחוק דמי מחלה
דף הבית > צו 51314-06-11 - מזל קריף נגד מתן שירותי בריאות בע"מ , חברת מוסדות חנוך תרבות ושקום שכונות בתל-אביב של הסוכנות היהודית
צו 51314-06-11 - מזל קריף נגד מתן שירותי בריאות בע"מ , חברת מוסדות חנוך תרבות ושקום שכונות בתל-אביב של הסוכנות היהודית
תקציר
האם לחברת הסיעוד הזכות לנייד עובדת אשר עבדה במרכז יום לקשישים במשך 10 שנים. זו הסוגיה העומדת בפני.
בפני בקשה לצו עשה להשבת המבקשת לעבודתה במרכז יום לקשישים.
כל הכרעותיי להלן הינן לכאורה בלבד ולצורך הכרעה בסעד הזמני בלבד.
המסמך המלא פתוח למנויים בלבד!
באנר CRM חשבים
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית